CULTURE / COCOONING / HOME / ATMOSPHERE /
          …Κθε Ανοιξη, σου κβεται η ανσα απ την ομορφι τους. Αντικρζοντας τους ανθος της, ανογει η ψυχ σου - γαληνεει. Αυτο εναι
οι λγοι, που στην εποχ μας, του βωβο ρομαντισμο, αποφασσαμε να σας προσφρουμε να μπουκτο απ Παιωνες. Συμβολζουν την χαρ
της ζω και την ευημερα.


      Λνε τι πραν το νομα τους,  απ τον Παωνα Παινα, που εχε θεραπεσει τον Αδη και τον Αρη, δνοντας τα τραματα τους. Ο Παων
ταν μαθητς του Ασκληπιο, του θεο της υγεας και της ιατρικς. Κποτε, η Λητ, μητρα του Απλλωνα και θε της γονιμτητας, του δδαξε
πως να αποκτσει μια μαγικ ρζα, που φτρωνε στον λυμπο, η οποα απλυνε τον πνο των γυναικν στον τοκετ. Ο Ασκληπις ζλεψε και
αποπειρθηκε να σκοτσει το μαθητ του. Ττε, ο Δας σωσε τον Παωνα απ την οργ του Ασκληπιο, μεταμορφνοντς τον, στο λουλοδι
της Παινιας. κτοτε, οι σπροι της Παινιας,  χρησιμοποιονταν για τις γκυες γυνακες στην Αρχαα Ελλδα.


                          Σμερα, στην Ελλδα συναντνται συνολικ πντε διαφορετικ εδη Παινιας. Απ αυτς η πιο διαδεδομνη εναι η Παινια
η Παρνασσικ (Paeonia parnassica), που φεται σε πολλ βουν της χρας μας και ειδικτερα στον Παρνασσ και τον Ελικνα. Σπανιτερες
και ιδιατερα μορφες, εναι: η Παινια του Κλοσιου (Paeonia clusii), που φεται στην Κρτη και στην Κρπαθο, που οι ντπιοι ονομζουν
πηγουνι, καθς και η Παιωνα η Ροδα (Paeonia rhodia) Παινια της Ρδου, η Παινια η Παρνασσικ (Paeonia parnassica) και
η Παινια η Κριμορφη (Paeonia arietina).

Τλος, οι Παινιες εναι ενδημικς στην Ανω Σκαφιδωτ Πρβεζας και στο Δολ Ιωανννων. χει μελανοπρφυρα σκουρχρωμα νθη στο
χρμα του κκκινου κρασιο, που ξεπροβλλουν κθε Ανοιξη και διαρκον 2-3 εβδομδες.


Η ποδης Παινια καλλιεργεται σε κπους πνω απ 600 χρνια. Λαμβνοντας υπ' ψιν την ομορφι του λουλουδιο και την μακροβιτητα
του φυτο, δεν εναι περεργο, που χαρει μακρχρονης ενοιας και προτμησης.

Πντως, αν θλετε να φυτψετε μα Παινια στον κπο σας, χουμε να σας δσουμε κποιες συμβουλς.


Οι συστδες της Παινιας, μπορον να επιβισουν για περισστερα απ 50 χρνια, τσι θα ταν φρνιμο να προετοιμσετε με πολ επιμλεια το μρος,
που θα φυτευτε. Απ τη στιγμ που θα προσαρμοστον στον κπο σας, δεν θα χουν λογικ προβλματα συντρησης. Να θυμστε τι αναπτσσονται
καλτερα σε κρα κλματα γιατ χουν καλτερη ανθοφορα εν δοκιμαστον σε μα ντονη περοδο ψυχρο χειμνα. Επσης, ανθζουν καλτερα με
ηλιοφνεια, αλλ μπορον ν' αντξουν και σε ημισκιερ περιβλλον.

Δεν χουν ιδιατερες απαιτσεις εδφους, αλλ σγουρα ωφελονται απ την προσθκη οργανικν στοιχεων και κομπστας χματος στην τρπα
φυτματος, ταν τοποθετονται στον κπο. Εκτς απ αυτ, χρειζονται καλ αποστργγιση και ουδτερο pH εδφους (pH 7.0)
το πολ-πολ ελαφρς ξινο.


Θα πρπει να φυτευτον μακρι απ μεγλα δντρα θμνους, γιατ θα υπρχει ανταγωνισμς στις ρζες τους και στην απορρφηση θρεπτικν
στοιχεων, με αποτελσματα ορατ στο μγεθος και την ποιτητα των λουλουδιν τους, τα οποα θα εναι σαφς μικρτερα. Στις Παινιες δεν
αρσουν οι συχνς μεταφυτεσεις, τσι επιλξτε προσεκτικ το μρος που θα την φυτψετε. Η καλτερη εποχ φτευσης της Παινιας, εναι νωρς
το Φθινπωρο, (αρχς Σεπτεμβρου - μσα Οκτωβρου), αν χετε δικ σας, ριζματα. Η φθινοπωριν φτευση βοηθει τα φυτ να προσαρμοστον
απ νωρς στο δαφος, πριν ρθει ο χειμνας. Ωστσο στο εμπριο, τα ριζματα Παινιας, διατθενται κυρως την Ανοιξη.

ταν τα φυτ εναι σε πλρη ανπτυξη, φτνουν σε διμετρο το να μτρο, σως και περισστερο, γι' αυτ εναι σημαντικ να τους εξασφαλσετε
αρκετ χρο για να μεγαλσουν και ν' αναπτυχθον.


Η τρπα, που θα φυτευτον θα πρπει να χει το λιγτερο 45 - 50 εκατοστ βθος και 45 - 50 εκατοστ διμετρο. Στο κτω μρος της, προσθστε
να στρμα πχους 10 περπου εκατοστν, ενς οργανικο υλικο, πως εναι η κομπστα χματος. Μισ κοπα απ να καλ λπασμα πλοσιο
σε φωσφρο, θα μποροσε να αναμιχθε με το πρτο στρμα. (Θα ταν προτιμτερο να αποφγετε την προσθκη χημικν λιπασμτων στο χμα
γιατ θα εναι σε απ' ευθεας επαφ με τις ρζες)

Γεμστε τη μισ τρπα με να μγμα χματος κπου και κομπστας, και μετ τοποθετστε το ρζωμα με τρπο, στε τα μτια να κοιτον προς
τα επνω. Απλστε τις ρζες προς τα ξω ομοιμορφα. Ποτστε με επιμλεια. Βεβαιωθετε τι τα μτια δεν θα βρσκονται σε βθος μεγαλτερο
απ 5 εκατοστ, ταν θα χει ολοκληρωθε το φτεμα, γιατ αλλις η Παινια σας, μπορε να μην ανθσει.

Αν πρκειται να φυτψετε Παινιες, που εναι μεγαλωμνες σε γλστρα, φυτψτε τις στο διο βθος, στο οποο ταν και στην γλστρα. Μετ την
φτευση, σκαλστε το δαφος γρω απ τις ρζες, συμπληρστε το με νο χμα μχρι να γεμσει η τρπα, και ποτστε ξαν.

Εν φυτψετε ριζματα, που προρχονται απ διαρεση την Ανοιξη, εναι πιθαν να μην ανθσουν για να - δο χρνια. μως οι Παινιες, που
εναι δη φυτεμνες σε γλστρα, μπορον να σας ανθσουν απ τον πρτο χρνο, ταν φυτευτον νωρς την Ανοιξη.


Αν τρα, δεν χετε κπο και θλετε μα Παινια στο μπαλκνι σας, στην αγορ πωλονται  ριζματα δενδρδους Παινιας, φυτεμνα σε γλαστρκια,
που περιχουν να μητρικ ρζωμα με προεξχοντες υγιες οφθαλμος στο υπργειο τμμα του. Αυτ μπορον να φυτευτον σε μα μεγλη γλστρα σε
φωτειν σημεο της βερντας σας. Αναπτσσονται σε ψος, που φτνει το να μτρο και ανθζουν λουλοδια με διμετρο 15 - 20 cm, που μπορετε να
κψετε και να στολσετε τα βζα σας.