THEMES / MY POINT OF VIEW / KONSTANTINOS KASPIRIS / KARL LAGERFELD ( )


…Αυτ, που ξρω για τον Karl Lagerfeld, εναι σα κατ καιρος χει πει σε διφορες δηλσεις του, εδ και πολλ χρνια. Τις παρακολουθ
με περιργεια, την τελευταα δεκαετα, αλλ για να σας δσω μα περισστερο ολοκληρωμνη εικνα, αναζτησα και παλαιτερα σχλια του, στα
αρχεα πολλν glossy περιοδικν. Χρονολογονται απ το 1973 μχρι σμερα και εμαι ββαιος τι μπορον να σκιαγραφσουν το πορτρατο,
αυτο του ιδιατερου ανθρπου. Διαβζοντας τες, μπορε να πετε τι εναι προκλητικς τι εναι επιτηδευμνα καυστικς για να ασχολονται
οι λλοι μαζ του. Αλλοι μπορε να πετε τι φτανε τα εγκεφαλικ, που πρπει να πρασε (...ναι, το κουσα κι’ αυτ απ μα φλη μου, ταν
σχολαζε κποια συλλογ του)
τι εναι αυθδης και εκκεντρικς. τι κι αν σκεφτετε και εμαι σγουρος, τι θα εναι πολ περισστερα
απ σα σας αναφρω παραπνω, πιστεω τι θα καταλξετε στο συμπρασμα τι ανεξρτητα απ λα τα λλα, εναι εξαιρετικ ευφυς.

Τον συνντησα μα φορ στην ζω μου, το 2004, στο Παρσι και μπορ να σας μεταφρω τι πρκειται για ναν ιδιατερα ευγενικ νθρωπο,
με εξαιρετικος τρπους και ποψη επ παντς επιστητο. Αν θλετε την προσωπικ ποψη μου, θα μποροσα να πω τι εναι νας υπερβολικ
ταλαντοχος νθρωπος και τι σε ττοιες χαρισματικς προσωπικτητες πρπει να τους τα συγχωρομε λα, ...ακμη κι’ αν λνε κποια
πργματα, που δεν θα πρεπε.

Ανμεσα στις πολυριθμες αναφορς του, πολλς εναι αστεες, λλες εναι ιδιαιτρως ριζοσπαστικς και μερικς θα μποροσαν να εναι μηνσιμες.
ξαλλου, πως σως το γνωρζετε, εχε δη ασκηθε αγωγ εναντον του, απ μα ομδα γυναικν στην Γαλλα, την Belle, Ronde, Sexy et Je M`
assume (μορφες, Καμπυλγραμμες, Sexy  και ΟΚ), σχετικ με τα σχλια, που κανε στις 04/10/2013, στην εκπομπ Le Grand 8, του channel D8,
για τους ανθρπους με περιττ κιλ. Συγκεκριμνα, εχε πει: “Η τρπα στην κοινωνικ ασφλιση προρχεται απ τις αρρστιες των ανθρπων,
που εναι πολ χονδρο...” ("The hole in social security, it's also (due to) all the diseases caught by people who are too fat,..."), εν λγο
νωρτερα εχε σχολισει:  "... κανες δεν θλει να βλπει καμπυλωτς γυνακες στην πασαρλα…” ("…no one wants to see curvy women
on the runway…")
. Οπτε θλω να πιστεω τι λα σα ακολουθον, εκτς απ ενδιαφροντα, ανα πσα στιγμ, μπορε
να γνουν και επκαιρα...

Κωνσταντνος Κασπρης    


- Μιλντας την μητρα του.

- “...ταν μουν τεσσρων, ζτησα απ την μητρα μου, ναν βαλ για τα γενθλια μου...”
("...When I was four I asked my mother for a valet for my birthday...")- (1978)

- “...Εμαι πολ περιποιημνος και καθαρς, πρν πσω στο κρεβτι... πως λγο πρν βγω... ταν μουν παιδ, η μητρα μου, πντα μου λεγε
τι θα μποροσε να ξυπνσω μσα στην νχτα και να εμαι ρρωστος του θανατ, γι’ αυτ πρπει πντα να εμαι περιποιημνος...
...Τρα γελω μ αυτ, αλλ νομζω τι ο καθνας θα πρπει να πηγανει στο κρεβτι, σαν να τον περιμνει να ραντεβο στην πρτα...”
("…I'm very impeccable and clean before I go to bed. It's just like right before I'm going out... When I was a child, my mother always told me that
you could wake up in the middle of the night and be deathly sick, so you always have to be impeccable... I laugh about it now,
but I think everyone should go to bed like they have a date at the door...") - (2009)

- “...ταν μουν παιδ, ρτησα την μητρα μου, για το τι ταν η ομοφυλοφιλα και μου επε – και ταν 100 χρνια πρν στην Γερμανα
αλλ ταν πολ ανοιχτμυαλη – τι εναι σαν το χρμα των μαλλιν... Δεν εναι τποτα... Μερικο νθρωποι εναι ξανθο και μερικο
χουν σκορα μαλλι... Δεν εναι θμα... - Αυτ ταν μια πολ υγις συμπεριφορ...”
("...When I was a child I asked my mother what homosexuality was about and she said - and this was 100 years ago in Germany
but she was very open-minded - '...It's like hair colour... It's nothing... Some people are blonde and some people have dark hair...
...It's not a subject....' This was a very healthy attitude...") – (2010)

- “...Λατρεω τα καπλα, αλλ ταν μουν παιδ φοροσα Τυρολζικα καπλα και η μητρα μου – θα μουν οκτ ετν – μου επε: ‘Δεν πρπει
να φορς καπλα... Μοιζεις με γρι λεσβα...’ ...Λες ττοια πργματα σε να παιδ; ταν πολ αστεα, τσι δεν εναι;”
("…I love hats, in a way, but when I was a child, I'd wear Tyrolean hats, and my mother - I was something like eight - said to me:
'You shouldn't wear hats. You look like an old dyke.' …Do you say such things to children? …She was quite funny, no?") – (2012)

- “...ταν μουν 14, θελα να καπνσω, γιατ η μητρα μου, κπνιζε σαν τρελ... θελα να καπνσω για να δεχνω μεγλος...
...Αλλ η μητρα μου, μου επε: ‘Δεν πρπει να καπνζεις... Τα χρα σου, δεν εναι τσο μορφα και θα φανεται ταν καπνζεις.’...”
("…When I was 14, I wanted to smoke because my mother smoked like mad... I wanted to smoke to look grown-up...
...But my mother said: 'You shouldn't smoke. Your hands are not that beautiful and that shows when you smoke.'…") – (2010)


- Περιγρφοντας τον εαυτ του, την εικνα του και την ζω του.

- “... (ταν μουν παιδ) μοιαζα με μεγλο... χω φωτογραφες μου, σαν παιδ, που φοροσα γραβτα και εναι πως εμαι σμερα...”
("...I was very much like a grown-up... I have photos of me as a child wearing a tie, and it's the same as I am today...") – (2010)

- “...Αυτ ακριβς, εμαι... Σαν παιδ, θελα να γνω μεγλος... θελα να ξρω τα πντα – χι τι μου αρσει να μιλω γι’ αυτ...
...Μισ τις διανοουμενστικες συζητσεις με διανοουμνους, γιατ με ενδιαφρει μνο η γνμη μου...”
("…That's exactly what I am… As a child I wanted to be a grown-up... I wanted to know everything - not that I like to talk about it...
...I hate intellectual conversation with intellectuals because I only care about my opinion...") – (2010)


- “...Μεγαλνουν τσο γργορα και αποκτντας ενλικα παιδι σε κνουν να μοιζεις 100 ετν... Αυτ δεν το θλω...”
("...They grow so fast, and having adult children makes you look 100 years old... I don’t want that...") – (2007)

- “...Ζω μσα σε να σκηνικ με τις κουρτνες της σκηνς, κλειστς, χωρς κοιν – αλλ ποιος νοιζεται;”
("I live in a set, with the curtains of the stage closed with no audience - but who cares?" ) – (1997)

- “...Εμαι σαν μα καρικατορα του εαυτο μου και μου αρσει... Εναι σαν μια μσκα... και για μνα το Καρναβλι της Βενετας, διαρκε λο τον χρνο...”
("...I am like a caricature of myself, and I like that... It is like a mask... And for me the Carnival of Venice lasts all year long..." (2007)

- “...(τα γυαλι μου) εναι η μπορκα μου...Εμαι λγο μυωπικς και οι νθρωποι ταν χουν λγη μυωπα, βγζουν τα γυαλι τους
και μοιζουν με χαριτωμνα σκυλκια, που θλουν υιοθεσα...”
("They're my burka... I'm a little shortsighted, and people, when they're shortsighted, they remove their glasses and then they look like cute little dogs
who want to be adopted...") – (2010)


- “...ταν εχα βαρεθε την μδα για τα μακρι, σγουρ μαλλι – γιατ τα μαλλι μου, εναι σγουρ – ρχισα να τα δνω (σε αλογοουρ)... ταν το 1976...
...Αυτ σημανει τι πρπει να χω την αλογοουρ, 35 36 χρνια! Δεν εναι κι’ σχημα, τσι; Εναι το ευκολτερο κτνισμα...
...Δεν εμαι ιδιατερα ταλαντοχος στα κτενσματα.. Δεν μου αρσει το gel και λα αυτ τα προντα... Εναι τλεια με αυτ την λευκ ποδρα,
γιατ τα μαλλι μου, δεν εναι καθλου τσο λευκ...”
("...When I was tired of the fashion for long, curly hair-because my hair was curly-I started to attach (the ponytail)... It was in 1976...
...So that means that I have had the ponytail for 35 or 36 years! Not bad, no? It's the easiest hairdo... I'm not very gifted for hairdos...
I don't like gel and all those products... It's perfect with this white powder, because my hair is not that white at all...") – (2012)


- “... χασα 200 λβρες (x 453.592 σε γραμμρια) για να φορσω τα κουστομια του Hedi Slimane...”
(“…I lost 200lb to wear suits by Hedi Slimane…") – (2004)

- “...Λοιπν, ρθε αυτ η καινοργια γραμμ του Hedi Slimane στου Dior, που θα πρπει να εσαι αδνατος για να την φορσεις...
...Σου λεγε: ‘Το θλεις; ...Γρνα στα κκκαλα σου’...Και τσι τα χασα λα... χασα 88 λβρες (x 453.592 σε γραμμρια) και δεν τις ξαναπρα ποτ..”
("…Well, there came this new line from Hedi Slimane at Dior that you needed to be slim to wear... It said: 'You want this? Go back to your bones.'
… And so I lost it all... I lost 88 pounds and never got them back…") – (2010)

- “...κανα μα δαιτα και ο γιατρς μου, βγαλε λεφτ απ αυτν... Πουλσαμε σχεδν να εκατομμριο ανττυπα... ταν πολ καλ, υγιειν πργμα,
η καλτερη κνηση στην ζω μου, νομζω, αλλ ταν τελεως ξεκοραστη... Μου αρσει μνο τι μου επιτρπεται να μου αρσει...
...Εμαι πρα απ τον πειρασμ... Δεν υπρχει καμα αδυναμα... ταν βλπω τνους απ φαγητ στο στοντιο, για εμς και για τον καθνα,
για μνα εναι σαν λα να χουν γνει απ πλαστικ... Οτε η ιδα δεν μπανει στο μυαλ μου, τι να ανθρπινο πλσμα θα μποροσε
να τα βλει στο στμα του... Εμαι σαν τα ζα στο δσος... Δεν αγγζουν τι δεν μπορον να φνε...”
("...I made a diet and my doctor made money that way... We sold nearly a million copies. I never touch sugar, cheese, bread... It was a very good,
healthy thing, the best move in my life, I think, but it's totally effortless... I only like what I'm allowed to like. I'm beyond temptation...
There is no weakness... When I see tons of food in the studio, for us and for everybody, for me it's as if this stuff was made out of plastic...
...The idea doesn't even enter my mind that a human being could put that into their mouth... I'm like the animals in the forest...
...They don't touch what they cannot eat...") – (2011)


- (για τα τηλφωνα) “...Στλνω μηνματα... Δεν εμαι μα καμαριρα, την οποα μπορες να καλσεις κθε στιγμ...”
("…I send notes... I'm not a chambermaid whom you can ring at every moment…") – (2010)

 - “...Τα iPod εναι ιδιοφυ... χω 300...”
("...The iPod is genius... I have 300...") – (2006)

- “...Κποτε εχα δσει μια συνντευξη σε κποια Γερμανδα δημοσιογρφο – μα τρομακτικ σχημη γυνακα... (ταν τις πρτες ημρες μετ
τους κουμουνιστς – μπορε μα εβδομδα – )
και φοροσε να κτρινο πουλβερ, που ταν κπως διφανο... Εχε μεγλα βυζι  και (φοροσε)
να τερστιο μαρο σουτιν... και μου επε: ‘…Εναι αγενς... Βγλτε τα γυαλι σας...’...και (ττε) επα: ‘Εγ σου ζτησα να βγλεις το σουτιν σου;’...”
("...I had an interview once with some German journalist - some horrible ugly woman... (It was in the early days after the communists
- maybe a week after - ) and she wore a yellow sweater that was kind of see-through... She had huge tits and a huge black bra,
and she said to me: 'It's impolite; remove your glasses.' ...I said: 'Do I ask you to remove your bra?'") – (2010)


- “...Δεν μπορες να το πολεμσεις... Υπρχει να τμημα, που πρπει να πληρσεις για την διασημτητα και αυτο, που δεν θλουν να το πληρσουν,
μπορε να χουν πρβλημα... Δχθηκα την ιδα του celebrity, σμφωνα με την Γαλλικ κφραση:
‘Δεν μπορες να χεις το βοτυρο και τα χρματα για το βοτυρο.’...”
("…You cannot fight against it... There's a price you have to pay for fame, and people who don't want to pay that price can get in trouble...
I accepted the idea of celebrity because of a French expression: 'You cannot have the butter and the money for the butter.'…") – (2010)


- “...Το ξρεις προσωπικ,… οτε που θα σκεφτμουν τι εμαι τσο δισημος... Τρα, η Choupette (η γτα του) εναι πραγματικ δισημη...
...χει γνει η διασημτερη γτα του κσμου... Δχθηκα ακμη και προτσεις απ εταιρες τροφν για κατοικδια και λλα παρμοια, αλλ τα απρριψα...
...Εγ εμαι εμπορικς... Αυτ δεν εναι... Εναι κακομαθημνη του θανατ... πως εναι φυσικ...”
("…You know, personally, I don't even think I'm that famous... Now, Choupette really is famous... She has become the most famous cat in the world...
...I even get propositioned by pet food companies and things like that, but it's out of the question... I'm commercial... She's not...
...She's spoiled to death... Obviously...") – (2012)

- “...Αν με ενδιφεραν τα παιδι, θα μουνα παππος...”
("...If I were interested in children, I would be a godfather...") – (2010)

- Περιγρφοντας το σπτι του.

- “... Αν την δεις (την κρεβατοκμαρα του), θα σκεφτε οτιδποτε λλο, εκτς απ το σξ, γιατ εναι το πιο ασεξουαλικ δωμτιο, που υπρξε ποτ...
Λατρεω τις ασεξουαλικς κρεβατοκμαρες...”
(“...If you see it you will think about everything except sex, because it is the unsexiest room ever... I love unsexy bedrooms...”) – (1973)

- “...Το σημαντικτερο κομμτι σε να σπτι, εναι ο σκουπιδοτενεκς...”
("...The most important piece in the house is the garbage can...") – (2007)

- Για την δουλει του.

- “...τι κνω, η Coco θα το εχε μισσει... Το label χει μα εικνα και πφτει σε μνα να την αναβαθμσω...
...Κνω τι αυτ δεν κανε ποτ... Πρπει να βρω το σημδι μου...”
("...What I do Coco would have hated... The label has an image and it's up to me to update it...
...I do what she never did... I had to find my mark...") – (2011)

- (για τις πρακτικς του) “...Εμαι να εδος βρικλακα, που παρνω (πνω) το αμα των λλων ανθρπων...”
("...I am a sort of vampire, taking the blood of other people...") – (1975)

- (για το πς νοιθει μετ τα dèfilè του) “...Εμαι να εδος νυμφομανος της μδας, που δεν ρχεται ποτ σε οργασμ...”
("...I’m a kind of fashion nymphomaniac who never gets an orgasm...") – (1984)

- (για το πς νοιθει πριν τα dèfilè του) “...Δεν χω ανθρπινα συναισθματα...”
("...I have no human feelings...") – (2007)

- “...Γιατ να σταματσω να δουλεω; Αν το κνω, θα πεθνω και θα τελεισει... Εμαι τυχερς, που εργζομαι κτω απ ιδανικς συνθκες...
Μπορ να κνω τι θλω σε λα τα εππεδα... Οι δαπνες δεν στοιχζουν... Θα μουν ηλθιος να το σταματσω...
...Η δουλει βγζει την ζω απ την βαρεμρα...”
("...Why should I stop working? If I do, I'll die and it'll all be finished... I'm lucky to work in the most perfect of conditions...
...I can do what I want in all kinds of areas... The expenses are not expenses... I would be stupid to stop that...
...Work is making a living out of being bored...") – (2012)


- “...Συνθως, δεν με προτενω για νυφικ – λες (σες τα φρεσαν) πραν διαζγιο...”
("...Normally, I don't recommend me for wedding dresses - they all get a divorce...") – (2012)

- (σε απντηση του ρθρου της πρην αρχισυντκτριας του Vanity Fair, Tina Brown στο Newsweek, που τον χαρακτριζε ως υπερεκτιμημνο )
“...Πρτα απ’ λα, το περιοδικ της Tina Brown δεν πηγανει καθλου καλ... Αυτ πεθανει (επαγγελματικ)... Λυπμαι για την Tina Brown,
η οποα αποτελοσε ττοια επιτυχα για το Vanity Fair, να χει πσει χαμηλ σε μα μικρ σκατοφυλλδα σαν αυτ... Λυπμαι...”
("…First of all, Tina Brown’s magazine is not doing well at all… She is dying (professionally)... I’m sorry for Tina Brown, who was
such a success at Vanity Fair, to go down with a shitty little paper like this... I’m sorry...") – (2012)


- Για μερικος απ τους συναδλφους του, δισημους σχεδιαστς και για διφορα μοντλα.

- (για τον Yves Saint Laurent) “...Εναι πολ μτριος Γλος – πολ pied-noir (οι Γλλοι, που χουν ζσει γεννηθε στην Αλγερα την Τυνησα,
τα χρνια της Γαλλικς αποικιοκρατας – εναι υποτιμητικς χαρακτηρισμς)
, πολ επαρχιτης...”
("He is very middle-of-the-road French-very pied-noir, very provincial.") – (1984)

- (για τον οκο Moschino, ταν τις συλλογς του, σχεδαζε ο Vincent Darré) “...Ο (οκος) Moschino δεν χει σε καμα περπτωση, στυλ
– εναι μα απομμηση...”
("Moschino doesn’t have style anyway, it’s a pastiche.") – (2001)
(Ο Darré θερησε τι το σχλιο του, ταν ξυπνο και ζτησε απ τον Lagerfeld να το γρψει ιδιοχερως για να το τυπσει σε T-shirt
της επομνης collection του... Μλιστα στην παρουσαση της συλλογς, φρεσε το συγκεκριμνο μπλουζκι
στην Ines de la Fressange, που μισοσε ο Lagerfeld)

- “…Δεν ξρω την Heidi Klum... Δεν ταν ποτ γνωστ στην Γαλλα... Επσης και η Claudia Schiffer δεν ξρει ποι εναι...”
("...I don't know Heidi Klum... She was never known in France... Claudia Schiffer also doesn't know who she is...") – (2009)


- Για μερικος απ τους κατ καιρος συνεργτες του.

- (για την πρην μοσα του, Ines de la Fressange) “...Της εχομαι λη την τχη του κσμου, απλ (να την βρε) τσο μακρι,
που να μην χρειαστε να την ξαναδ να ακοσω την μιλι της...”
("…I wish her all the luck in the world, just so long as I don’t have to see her anymore or hear her spoken about…") – (1989)

- (για την συνεργασα του, με τα H&M) “...Το chic (κομψτητα) εναι να εδος μαγιονζας, λλωτε εναι γευστικ και λλωτε χι...”
("…Chic is a kind of mayonnaise, either it tastes, or it doesn't…" - (2004)

- (για την γυμν φωτογρφιση της Carla Bruni) “...Εναι μα απ τα δκα supermodel... χει εξαιρετικ μρφωση και μιλ πολλς γλσσες...
...Εναι ιδανικ για την δουλει της Πρτης Κυρας... Μπορε να την φωτογρφισα γυμν, ...αλλ (οι φωτογραφες) ταν κομψς
και δεν εχε τποτα εναντον του.. Δεν θα μποροσε να την νοιξει περισστερο.. Εναι πολ cool σε αυτ... Η φωτογραφα εναι μορφη...
...Μπορ να σου δεξω το γυμν της... Το κανα για το Visionaire, το 1998... λοι ξρουν πως νας νδρας να κορτσι, εναι φτιαγμνοι
και ο καθνας πηγανει στην παραλα... τσι, πο εναι το πρβλημα;”
("...She was one of the ten supermodels... She has a great education and speaks many languages... She's perfect for the job of first lady...
...I even photographed her naked... but they were elegant and she had nothing against it... She couldn't care less... She's very cool like that...
...The photo is beautiful... I can show you the nude of her... I did it for Visionaire in 1998... Everybody knows how a man or a girl is built,
and everybody goes to the beach... So where's the problem?" (2010)

- Αλλα σχλια του, για διφορα θματα, που χουν συζητηθε πολ.

- (για τους ννους) “...Η ζω δεν εναι διαγωνισμς ομορφις - μερικο (σχημοι νθρωποι) εναι σπουδαοι... Αυτος, που μισ, εναι οι αηδιαστικο,
σχημοι νθρωποι...Οι χειρτεροι εναι οι σχημοι ννοι... Οι γυνακες μπορον να εναι κοντς, αλλ για τους νδρες εναι αδνατο...
...Υπρχει κτι, που δεν συγχωρον στην ζω – εναι κακο και θλουν να σε σκοτσουν...”
("Life is not a beauty contest - some (ugly people) are great... What I hate are nasty, ugly people... The worst is ugly short men...
...Women can be short, but for men it is impossible. It is something that they will not forgive in life -
they are mean and they want to kill you.") – (2003)


- “…Νομζω τι τα τατουζ εναι φρικτ... Εναι σαν να ζεις μσα σε να φρεμα του Pucci, λη την ρα...
...Αν εσαι νος και γεροδεμνος, σως να εναι εντξει, αλλ...”
("...I think tattoos are horrible... It's like living in a Pucci dress full-time... If you're young and tight, maybe it's OK, but…") – (2012)

- “…Η ματαιοδοξα εναι το υγιειντερο πργμα στην ζω...”
("...Vanity is the healthiest thing in life...") – (2006)

- “…Αν πετς λεφτ απ το παρθυρο, πτα τα με χαρ... Μην λες: ‘δεν πρπει να το κνει κποιος αυτ’ – αυτ εναι μικροαστικ...”
("...If you throw money out of the window throw it out with joy... Don’t say: 'one shouldn’t do that' - that is bourgeois...") – (2007)

- “…Μλλον εμαι υπρ της πορνεας... Θαυμζω τους ανθρπους, που το κνουν... Δεν μπορε να εναι πολ διασκεδαστικ...
...Ευχαριστ τον Θε γι’ αυτ... Οι νθρωποι χρειζονται εκτνωση γνονται δολοφνοι...”
("...I'm rather pro-prostitution... I admire people who do it. It can't be much fun... Thank goodness for it...
...People need relief or they become murderers...") – (2007)

- “…Η ανατροπ εναι η μητρα των εγκλημτων και θα υπρχαν περισστερα εγκλματα χωρς πρνες και χωρς ταινες πορν...”
("...Frustration is the mother of crime, and so there would be much more crime without prostitutes and without porn movies...") – (2010)

- “…Η συζτηση γρω απ την γονα, εναι παιδαριδης...”
("...The discussion of fur is childish...") – (2008)

- “…Υπρχουν αγρτες, που εναι καλο με τις αγελδες και τα γουρονια, εν μετ τα σκοτνουν... Αυτ εναι περισστερο υποκριτικ
απ τους κυνηγος... Τουλχιστον οι κυνηγο δεν κανακεουν τα ζα... Δεν μου αρσει, που οι νθρωποι σφζουν τα ζα,
αλλ οτε μου αρσει να σφζουν (λλα) ανθρπινα ντα, το οποο δυστυχς εναι πολ δημοφιλς στον κσμο...”
("...It is farmers who are nice to the cows and the pigs and then kill them... It's even more hypocritical than hunters...
...At least the hunters don't flatter the animals... I don't like that people butcher animals, but I don't like them to butcher humans either,
which is apparently very popular in the world...") – (2010)


 - “…Το αστραφτερ τλειωσε... Τα κκκινα χαλι, που ταν καλυμμνα με πετρδια, εναι out… Αυτ αποκαλ καινοργια μετριοπθεια...”
("...Bling is over... Red carpetry covered with rhinestones is out... I call it the new modesty...") – (2009)

- “…Να εσαι politically correct (πολιτικ ορθς), αλλ παρακαλ μην ενοχλες τους λλους με συζητσεις για το πς
να εναι politically correct,γιατ εκε τελεινουν λα... Θλεις να προκαλες βαρεμρα; Να εσαι politically correct στην συζτηση σου...”
("…Be politically correct, but please don't bother other people with conversation about being politically correct, because that's the end
of everything... You want to create boredom? Be politically correct in your conversation…") – (2010)


- “…Η Kate Middleton χει ωραα σιλουτα... Μου αρσουν αυτο του εδους, οι γυνακες... Μου αρσουν οι ρομαντικς καλλονς...
...Απ την λλη, η αδελφ της, το παλεει... Δεν μου αρσει το πρσωπο της... Θα πρεπε να δεχνει μνο την πλτη της...”
("...Kate Middleton has a nice silhouette... I like that kind of woman, I like romantic beauties... On the other hand, the sister struggles...
I don't like the sister's face... She should only show her back...") – (2012)

- (για την οικογνεια Middleton) “...Νομζω τι η Carole εναι πολ sexy... Νομζω τι η μητρα εναι σεξουαλικτερη και απ τις δο κρες...
...Υπρχει κτι (που εναι) γεμτο ζω σε αυτν... Για γυνακα, που πρπει να εναι στα 50 κτι ττοιο, νομζω τι εναι τλεια - γεμτη ενργεια...”
("..I think Carole is very sexy... I think the mother is sexier than both the daughters... There is something full of life about her...
...For a woman who must be 50 or so, I think she's great - full of energy...") – (2012)

- (για τον Γλλο Πρεδρο, François Hollande) “...Εναι νας ηλθιος... Ο Hollande μισε τον πλοτο... Εναι μα καταστροφ...
...Θλει να τους τιμωρσει (τους πλουσους) και φυσικ, αυτο φεγουν, κανες δεν επενδει... Οι ξνοι δεν θλουν πλον να επενδουν
στην Γαλλα και αυτ δεν μπορε (να συνεχσει) να δουλεει τσι...”
("...He's an imbecile... Hollande hates the rich... It's a disaster... He wants to punish them, and of course, they are leaving, nobody is investing...
...Foreigners no longer want to invest in France and it cannot work like that...") – (2012)


- (για τον Andy Warhol) “...Δεν θα πρεπε να το πω αυτ, αλλ σωματικ ταν εντελς αποκρουστικς...”
("..I shouldn't say this, but physically he was quite repulsive...") – (2010)

Τδε φη ο χειμαρρδη κος Karl Lagerfeld. Τα συμπερσματα εναι δικ σας...