THEMES / MY POINT OF VIEW / KONSTANTINOS KASPIRIS / DE PROFUNTIS


  Εχε περσει καιρς, που εχα πψει να εμαι το αγαπημνο παιδ της τηλερασης. Εξλλου, οτε παιδ μουν πια και το κεν, που αισθανμουν,
μεγλωνε. Χρνια πρν, εχα αρχσει να πιστεω, τι εχα προδσει κθε νειρο, που εχα κνει, ξεκινντας την περιπτεια μου, με την μδα.
Ττε, αυτ ταν να πθος, που με εχε οδηγσει να τα παρατσω λα. Για μνα, ταν και εναι τχνη, κφραση, ποψη.

        Το 2009 λοιπν, ταν αποφσισα να ξεκινσω το
FASHIONISTAS.COM.GR, δολευα ακμη, στο “πρωινδικο” του ΑΝΤ1, το οποο εχε αλλξει
πρσωπα, εχε ξεφτσει και ταν "ετοιμοθνατο". Ττε δεν ξερα πολλ απ το internet, αλλ η δημιουργα ενς site μδας θα μου λυνε το επαγγελματικ
αδιξοδο, που ξερα τι θα αντιμετωπσω. Απ την λλη, θα ταν μα πρτης τξεως ευκαιρα να δεξω σε λους, τις γνσεις μου, την παιδεα μου, την
αισθητικ μου και την εμπειρα μου. Θα λειτουργοσε σαν καθαρτριο του “αμαρτωλο” παρελθντος μου. Πντως, μην νομζετε τι αποποιομαι
τποτα, απ τα ργα και τις ημρες μου. Απλ τρα πια, πιστεω τι πρπει να εμαστε πιο σοβαρο απναντι στις επιλογς μας.

Με αυτς τις σκψεις, ξεκνησα να σχεδιζω το
FASHIONISTAS.COM.GR και μου πρε σχεδν να μνα για να ετοιμσω τις αρχικς μακτες. Στην
Hellas Sites, που απευθνθηκα για να μου το κατασκευσουν, χρειστηκαν  3 μνες. Στην συνχεια, για δυο ολκληρα χρνια δολευα ασταμτητα
για να ετοιμσω την βασικ λη του, στε να μπορσει να λειτουργσει. Εκενη, την περοδο, θυμμαι τους φλους μου, να γκρινιζουν, που τους
παραμελοσα, αλλ το FASHIONISTAS.COM.GR με εχε απορροφσει ολοκληρωτικ. μοιαζε με να καινοργιο ρωτα, που μπκε ξαφνικ
στην ζω μου και τον οποο νοιθω ακμη, να φουντνει μσα μου.

Δυστυχς, η επσημη ναρξη του, συνπεσε με την ναρξη της κρσης στην χρα μας και πολλ απ τα σχδια της επαγγελματικς αποκατστασης μου,
ναυγησαν, αλλ δεν το βαλα κτω. Συνχισα και θα συνεχσω.

      Σμερα, το FASHIONISTAS.COM.GR δχεται επανους για την αισθητικ του, εχε αποκτσει φανατικος φλους, που συνεχς αυξνονται
και χει μλλον. Το αντικεμενο του, εναι συγκεκριμνο και ακολουθε πιστ μα σχετικ θεματολογα, χωρς να κνει συμβιβασμος και εκπτσεις.
Ξρω τι αν βαζα στλη με κουτσομπολι - life style, θα εχα μεγαλτερη επιτυχα, αλλ δεν το κανα και δεν θα το κνω. Δεν με ενδιαφρει αν
φοσκωσε η κοιλι κποιας παρουσιστριας με ποιν τα φτιαξε κποια τραγουδστρια. λα αυτ, μου εναι παντελς αδιφορα και σγουρα
δεν χουν καμα σχση με την μδα.

     Επσης, δεν σας κατακλζω με τα λεγμενα “χρηστικ” θματα, που θα μου ταν πολ εκολο να το κνω, γιατ πιστεω τι λα αυτ εναι το
λιγτερο περιττ. Η εμφνιση κθε ανθρπου εναι καθαρ προσωπικ υπθεση. Δεν νομζω τι υπρχουν συνταγς και πρτυπα. λα εναι θμα
ενημρωσης, που βοηθ τις επιλογς του καθενς και εξελσσει την αισθητικ του.

         Θα μποροσα να σας αναφρω πολλς ακμη κατηγορες θεμτων, που “πουλνε”, αλλ αρνομαι να τα εντξω στην θεματολογα μου. τσι,
ταν θλησα μαζ με τα blog εξαιρετικν φλων, που δημιοργησα μσα στο site, να ετοιμσω και να δικ μου, το du style, προβληματστηκα για το
περιεχμενο του. Δεν θελα να δνω στυλιστικς συμβουλς, γιατ θα μοιαζα με λες αυτς, τις κακοντυμνες, που εμφανζονται στις εκπομπς,
προσπαθντας απεγνωσμνα να δικαισουν την πρσκληση, που τους γινε. Εξλλου, στα πολλ e-mail, που λαμβνω, απαντ προσωπικ σε
ποιον θλει να με συμβουλευτε να με ρωτσει το οτιδποτε και αυτ εναι μα ευασθητη σχση, που δεν πρπει να δημοσιοποιεται.

Επσης, το να κνω δημσιες σχσεις, προβλλοντας τον εαυτ μου, δεν μου ταιριζει και το απαγρευσα σε σους με πλησασαν και επιχερησαν
να το κνουν.

Για μην σας κουρζω, μετ απ πολλς σκψεις και ανεπιτυχες πειραματισμος, κατληξα σε να θεματικ τρπτυχο. Κατ` αρχς, σε τακτ χρονικ
διαστματα, θα υπρχουν τα de profuntis, που θα σας λω τις δικς μου, αλθειες. Επσης θα σας δνω “απ πρτο χρι” πληροφορες για γνωστ
τομα της παγκοσμου και της ελληνικς σκηνς της μδας, της showbiz, των media και χι μνο. Τλος,θα σας παρουσιζω τι βλπω και με
εντυπωσιζει. Ελπζω να σας αρσουν και να με συντροφεσετε και σε αυτ, την προσπθεια μου...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ