CULTURE / ASTROFASHION / / 26/8/2017


Σμφωνα με το ημερολγιο της Αρχαας Σαμανικς Αστρολογας του Θιβτ, το Σββατο (Zanivara, शनिवार) 26/8/2017 (5/7/2144, κατ το
Σεληνιακ Θιβετιαν ημερολγιο)
, θα μποροσε να θεωρηθε ως συνχεια της χθεσινς ημρας.

Εναι ημρα της Γς (वसुधा) και του Αρα (दैत्यदेव), και θεωρεται γενικς δυσοωνη.

Η συνντηση των δο αυτν στοιχεων, θεωρεται δυσαρμονικ και δηλνει ασυμβαττητα ανμεσα στις προσδοκες και τις πρξεις των ανθρπων.
Συνθως, υπ την ταυτχρονη επιρρο αυτν των στοιχεων, διογκνονται οι προσδοκες μας, ξεπερνντας τις δυναττητες μας. Οι πρξεις μας,
για την πραγμτωση τους, χουν εσφαλμνη στχευση και τα αποτελσματα εναι απογοητευτικ. Πολλς επιθυμες, που γεννιονται μσα μας,
πφτουν στο κεν.

Οι ρυθμο της καθημεριντητας αλλζουν και αυτ προκαλε αναστατσεις. Πρκειται για μα ημρα με περισστερο γχος και ανυπομονησα.

Εναι μα ημρα υπερβολν και φρνιμο θα ταν κατ την διρκεια της, να διατηρσουμε την ψυχραιμα μας και να μην παρασυρθομε
σε αλγιστες πρξεις.

Τλος, η ημρα απαιτε μεγαλτερη προσοχ σε θματα διατροφς και υγεας. Φρνιμο θα ταν κατ την διρκεια της, να αποφεγεται κθε υπερβολ
.

- “Στους ανθρπους με χαρακτρα, ταν βρσκονται σε δλλημα για την σωστ λθος διαχεριση κποιου θματος για κποια πρξη,
η εσωτερικ φων η συνεδηση τους, εναι ο τελικς κριτς”
“सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तकरण प्रवृत्तयः”
Abhijnaanashaakuntalam Natakam
(Mahakavi Kalidasa)
.

Ββαια, κατ την Θιβετιαν Αστρολογα, οι ημρες κθε εβδομδας, κατατσσονται σε αρμονικς και δυσαρμονικς, σμφωνα  με την χρονι
γεννσεως του κθε ατμου.

Αυτς ονομζονται: siddhida vara (सिद्धिद वार, ημρες τχης) tantramzacakravara vara (तन्त्रांशचक्र वार, ημρες ζως) και
anada vara (अनाद वार, αντ-ημρες δυσαρμονικς), αντστοιχα.

    Οι ημρες τχης και ζως εναι ιδιατερα κατλληλες για την ναρξη κποιου ργου (συμφωνα, δουλει, σχση, συνντηση, κ.τ.λ.) και εναι
ευνοκς για οποιαδποτε δραστηριτητα. Επιπλον, οι ημρες ζως κρβουν να ιδιατερο νημα και ρχονται για να διδξουν με το πρασμα
τους, να μθημα ζως. Αντθετα, οι αντ-ημρες δεν ενδεκνυνται για οτιδποτε σημαντικ και φρνιμο θα ταν η δυσαρμονικτητα τους,
να λαμβνεται υπψιν σε κθε προσωπικ επιλογ.

Συνδυζοντας την προδιθεση της κθε ημρας (που προκπτει απ τα στοιχεα της) με την αρμονικτητα της (που προκπτει απ την χρονι
της γεννσεως σας)
, μπορετε να χετε μα πληρστερη ιδα για το πς προδιαγρφεται η εξλιξη της.

Το Σββατο (Zanivara, शनिवार) 26/8/2017, εναι ημρα τχης για σους ανκουν στο ζδιο του Βουβλου (बुल्) / (που χουν γεννηθε τις χρονις:
1949, 1961, 1973, 1985, 1997)
.

Παρ τον δυσοωνο και απατηλ χαρακτρα της ημρας, αυτο θα μπορον να αντιλαμβνονται την βαθτερη αιτα των γεγοντων και τσι,
θα βρσκουν τον τρπο να ανταπεξρχονται σ` αυτ. Εναι μα ημρα, που δεν χει κανονικ ρο στις εξελξεις της, οι οποες δεν θα
ανταποκρνονται στις προσδοκες τους.

Εναι ημρα ζως για σους ανκουν στο ζδιο της Τγρης (टगर) / (που χουν γεννηθε τις χρονις: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998) και στο ζδιο
του Λαγο (रब्धा) / (που χουν γεννηθε τις χρονις: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999).

Η ημρα, τους επιφυλσσει απογοητεσεις, τις οποες θα πρπει να διαχειριστον με σνεση και υπομον. Γενικτερα, θα κρβει διφορες
ανατροπς στο πρασμα της, που μπορε να τους αναστατσουν. Απ λα αυτ μως, θα διδαχθον να εκτιμον περισστερο
τον εαυτ τους και να τον τοποθετον πνω απ πρσωπα και καταστσεις.

Αντθετα, εναι αντ-ημρα για σους ανκουν στο ζδιο του Ποντικο (मुस्) / (που χουν γεννηθε τις χρονις: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996) και
στο ζδιο του Αγριχοιρου (बर्ह्) / (που χουν γεννηθε τις χρονις: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007).

Η ασυμβαττητα των δο στοιχεων της ημρας, θα διπει κθε ανθρπινη δραστηριτητα, γι` αυτ φρνιμο θα ταν κατ την διρκεια της,
να αποφγουν κθε τολμηρ εγχερημα. Παρλληλα, η ημρα θα τους ωθε σε διφορες υπερβολς, που θα πρπει να αποφευχθον.

Για λους τους υπολοπους, οι οποοι δεν χουν γεννηθε σε καμα απ τις ανωτρω χρονολογες, η ημρα εναι ουδτερη, που σημανει τι εναι
στο χρι τους, να την διαμορφσουν ανλογα με τις πρξεις και τις σκψεις τους.

Παρ τατα, φρνιμο θα ταν, και αυτο να λβουν σοβαρ υπψη τους, την ασυμβαττητα των στοιχεων της ημρας.

- Για τους μοναχος του Θιβτ, οι σκψεις (και οι λξεις) εναι προσευχς, αφο οτιδποτε συμβανει σε κθε τομο, εναι προβολ του μυαλο του.

“Ο νους εναι το παν. Αυτ που σκπτεσαι, αυτ γνεσαι.”
(“मन एव खलु सर्वस्वं, यच्चिन्तयसि तथाऽसि त्वम्।“)

Buddha.