CULTURE / ASTROFASHION / ASTROLOGY - NUMEROLOGY - TAROT / 2/4/2018 - 8/4/2018 EB -


2/4/2018 - 8/4/2018

EBΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΑΡΩ

Για να δετε πως θα εναι η καινοργια εβδομδα για εσς, προσθστε τα ψηφα της ημερομηνας και της χρονολογας γεννσεως σας, μετατρποντας
το αποτλεσμα σε μονοψφιο αριθμ. Για παρδειγμα για κποιον, που χει γεννηθε στις 17 / 8 / 1985, θα ισχει :
1+7+8+1+9+8+5 = 39 = 3+9 = 12 = 3

Υπολογστε αντστοιχα για την δικ σας, ημερομηνα γεννσεως και δετε παρακτω τις προβλψεις  ανλογα με τον αριθμ, που πρεκυψε
απ την θροιση.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 1
 
Αυτ την εβδομδα, θα χετε την δυναττητα να παξετε το παιχνδι με τους δικος σας, ρους αν το θλετε να επιβλλετε τους δικος σας, τρπους
και να δσετε την αναγκαα προτεραιτητα στην προσωπικ ζω σας.

Προσοχ μως μην φανετε πιεστικο - αυστηρο με τον σντροφο σας, γιατ τελικ θα βγετε χαμνοι. Οι συνθκες που επικρατον  τρα, βοηθον
και επιταχνουν τις διαδικασες, στε να φρετε τα πργματα εκε που θλετε, μως πρπει να λβετε και εσες τις απαιτομενες  πρωτοβουλες.
Αναλογιστετε τι ακριβς θλετε και τι ψχνετε στα ερωτικ σας.

να αντρικ πρσωπο στο ζδιο του Κριο, του Λοντα του Τοξτη, παζει σημαντικ ρλο αυτν την περοδο
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 2
 
  Η εβδομδα εναι ευνοκ, ειδικ σε τι  αφορ τα θματα εργασας και σταδιοδρομας.

Οι νθρωποι γρω σας, εκτιμον εσς και τις προσπθεις σας, εν το διστημα αυτ, σας προτρπει να συνεχζετε να κνετε αυτ που κνετε.
Βρσκεστε στο σωστ δρμο (αν και υπρχει πντα περιθριο βελτωσης) μως δεν χρειζεται να αλλξετε κτι και να ξεκινσετε ξαν.

Το ργο σας εναι ευπρσδεκτο, τα προσντα σας, θα εκτιμηθον και αν αναζηττε απασχληση, αυτ η εβδομδα δηλνει τι μπορετε
να περιμνετε επιτυχα αρκετ γργορα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 3

σως αυτν την εβδομδα επιλξετε να αφσετε μια κατσταση που δεν ρολρει πλον για εσς - ετε πρκειται για μια σχση, ετε για μια δουλει.
Μπορε να υπρχει κποια θλψη σχετικ με αυτ, αλλ γενικ, οι εξελξεις  εναι προς το συμφρον σας.

Να ξρετε τι τα καλ πονται. Εν το νστικτο σας, λει τι πραγματικ πρπει να βγετε γενικ απ να συγκεκριμνο τρπο ζως, εμπιστευθετε
τον εαυτ σας. Πολ συχν μια πρτα πρπει να κλεσει πσω απ εσς, πριν η επμενη πρτα (μπροστ σας) ανοξει πλρως
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 4 

Η εβδομδα αναδεικνει την ικαντητα σας, να φρετε σε πρας μια δουλει. σοι απ εσς, γνωρζετε καλ τα επαγγελματικ δεδομνα σας, δρστε
με συνδυασμ  ανεκτικτητας και αυτοπειθαρχας - τσι θα χετε τα επιθυμητ αποτελσματα.

Θα χετε βοθεια απ τρτα πρσωπα με υψηλ θση στην εξουσα διορισμνα σε μεγλα πστα. Τα πρσωπα αυτ, θα σας βοηθσουν σημαντικ
στην επτευξη των στχων σας.

Ενδχεται να βισετε μα περοδο συναισθηματικν αναταρξεων, που θα καταφρετε μως να διατηρσετε την ψυχραιμα σας. Στο παρελθν χετε
πληγσει και χετε πληγωθε, μως τσι χετε μθε πτε πρπει να εστε εκδηλωτικο και πτε συγκρατημνοι. Γενικτερα, θα σας απασχολσουν
θματα, που χουν να κνουν με σχσεις και συναισθματα.

Δστε προσοχ σε ανδρικ πρσωπο, που ανκει σε ζδιο του νερο
(Καρκνος – Σκορπις – Ιχθς).ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 5

Βρσκεστε σε μια φση, που θα εστε πολ πιο ελκυστικο/ες για τους λλους. Η ακτινοβολα σας, εναι “συμβατ” με το φεγγρι και με την
μπνευση - με την ννοια τι δεχνετε πιο μυστηριδεις και γοητευτικο.

Εναι καιρς να βασιστετε στην διασθηση σας και στην εσωτερικ γνση σας, αντ στο συνειδητ μυαλ την δινοια σας. Δστε προσοχ
στα νειρα σας. Νομονες συμπτσεις εναι πιθανν να συμβον τρα.

Οι κριοι αυτο του πεπρωμνου, σως αντιμετωπσουν πρβλημα με μια γυνακα που  θλουν πολ, αλλ που μπορε να μην εναι σε θση
να “αποκτσουν”.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 6

Εναι σημαντικ να μην ξοδεετε πρα πολ χρνο και προσπθεια στο να αναπολετε τις “παλις καλς μρες”. λοι χουμε ευχριστες αναμνσεις
για να αναλογιστομε απ καιρ σε καιρ, αλλ αν αρχζουμε να σκεφτμαστε τι τα “καλτερα χουν περσει”, ττε αυτ μπορε να γνει
μια αυτοεπιβεβαιομενη προφητεα.

Πρκειται για μια εξαιρετικ στιγμ για να απασχοληθετε με να αντικεμενο, που περιλαμβνει κποιο υψηλ εππεδο δημιουργικτητας. Εν
η εργασα σας, δεν σας δνει ττοια ασθηση, βρετε λγο χρνο για κτι σαν την ζωγραφικ, το γρψιμο, κλπ - οτιδποτε επιτρπει μια μικρ
δημιουργικτητα στον προσωπικ χρνο σας. Με αυτν τον τρπο, η δουλει σας, θα γνει  καλτερη και πιο αποτελεσματικ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 7 

Εν τρα, τα πργματα εναι γενικ “εκτς ισορροπας” για εσς, να ξρετε τι πρκειται να γνουν ουσιαστικ καλτερα. Κρατστε τα μτια σας,
στον στχο που χετε βλει και παραμενετε σταθερο σε αυτν.

Εστε τοιμοι να προσαρμσετε τον τρπο λειτουργας σας, στα να δεδομνα της ζως σας. Η δουλει πρκειται να κυλσει πιο ομαλ πλον
και αν ψχνετε για απασχληση, πρκειται να βρετε κτι που σας ταιριζει. Μην αφστε κανναν να σας αποσπσει απ τον στχο σας.

   Αν ψχνετε για αγπη, κποιος που θα μποροσε να εναι ταιριαστς για εσς, σως εναι δη στην ζω σας, ως φλος. Μην κρνετε να βιβλο
απ το εξφυλλο του. Αν κποιος ενδιαφρεται για εσς, δστε του μια ευκαιρα. Αυτ η σχση θα μποροσε να εναι ακριβς αυτ που ψχνετε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 8

να τομο του στενο περιβλλοντος σας, θα λειτουργσει τσι στε να δημιουργσει να κεν στη ζω σας. Αφστε την νταση να καταλαγισει,
γιατ η φση αυτ, εναι περαστικ.

Κποιες καταστσεις θα εναι λγο πιο δυσχερες απ’ σο αναμνατε, γιατ εμπεριχουν εμπδια που εναι δσκολο να ξεπεραστον, τουλχιστον τρα.

Κποιοι απ εσς, εναι πολ πιθαν να χετε πληγωθε στο παρελθν και απ μυνα να κραττε αυτος, που θεωρετε “επικνδυνους” σε απσταση,
φοβομενοι  μπως και ξαναπληγωθετε. Γενικ, χετε  μπλοκαρισμνα συναισθματα.

Στα πιθαν μπερδματα, προτιμτε να παραμνετε ουδτεροι και να μην παρνετε το μρος κανενς. Αυτ μπορε να το κνετε ετε απ φβο,
ετε απ ανασφλεια, ετε γιατ πραγματικ δεν ξρετε ποια εναι η σωστ πλευρ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 9
    
Κνετε το καλτερο που μπορετε, με αυτ που τρα χετε, αλλ θυμηθετε τι το σοφ πργμα που πρπει να κνετε, εναι να ζητσετε βοθεια
αν αυτ απαιτεται. Η βοθεια που χρειζεστε θα ρθει.

Επαγγελματικ, δεν χρειζεται να παραμενετε σε μια κατσταση που δεν εναι υγις λειτουργικ για εσς - να χετε πστη στον εαυτ σας και
στο σμπαν, τι οι αλλαγς εναι εφικτς. Δεν χρειζεται να κνετε τα πντα, μνοι σας. Τα πργματα θα γνουν καλτερα.

Ερωτικ, εναι σημαντικ να θυμστε τι μπορετε να εσαστε σε μια  ευτυχισμνη, ουσιαστικ σχση. ταν η αγπη εναι σωστ, δεν χρειζεται
να κνετε κτι περπλοκο για να λειτουργσει.

Κοινωνικ, διευρνετε τους ορζοντς σας και προσπαθστε να σκεφτετε θετικ
.

Μνος Μηκδης    
Αριθμολγος - Μαθηματικς    
e-mail.:man.mikidis@gmail.com
    
Ο Μνος Μηκδης γεννθηκε και μεγλωσε στην Αθνα. Σποδασε Μαθηματικ στο Πανεπιστμιο Αθηνν και δδαξε ως ιδιωτικς εκπαιδευτικς
σε μαθητς και φοιτητς, εν ταυτχρονα εχε την πρτη επαφ με τον χρο της Αστρολογας, που ξεκιν την ενδελεχ μελτη της. Το αμεωτο
ενδιαφρον του, για την ρευνα της Μεταφυσικς, τον οδηγε στην Αριθμολογα και την ανλυση των καρτν Ταρ.

Σμερα εναι πιστοποιημνος Αστρολγος, Αριθμολγος και αναλυτς Ταρ. Αντικεμενο του, εναι η  παροχ συμβουλν - προβλψεων, καθς
και η  εκπαδευση σων επιθυμον να μθουν Αριθμολογα, Ταρ και Αστρολογα, ετε για προσωπικ γνση τους, ετε για να ασχοληθον
ως επαγγελματες.

Μπορετε να επικοινωνετε μαζ του:
www.facebook.com/manos.mikidis

Photo Collages: Konstantinos Kaspiris    
Manos Mikidis` portrait:    
Photo: Athina Lekiakou / Concept - Styling: Konstantinos Kaspiris    
Make up: Likoura Vassia (Freddy Makeup Stage) / Grooming: Manos Ntourakopoulos