CULTURE / ASTROFASHION / ASTROLOGY - NUMEROLOGY - TAROT / 19/6/2017 - 25/6/2017 EB -


19/6/2017 - 25/6/2017

EBΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΑΡΩ

Για να δετε πως θα εναι η καινοργια εβδομδα για εσς, προσθστε τα ψηφα της ημερομηνας και της χρονολογας γεννσεως σας, μετατρποντας
το αποτλεσμα σε μονοψφιο αριθμ. Για παρδειγμα για κποιον, που χει γεννηθε στις 17 / 8 / 1985, θα ισχει :
1+7+8+1+9+8+5 = 39 = 3+9 = 12 = 3

Υπολογστε αντστοιχα για την δικ σας, ημερομηνα γεννσεως και δετε παρακτω τις προβλψεις  ανλογα με τον αριθμ, που πρεκυψε
απ την θροιση.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 1
 
Την εβδομδα αυτν, θα κληθετε να βλετε πολλ πργματα στην θση τους, γι’ αυτ δστε απλυτη προτεραιτητα στα βασικ θματα σας.

Να φερθετε με τιμιτητα στις σχσεις σας, διτι αν υποκψετε σε πειρασμος και παιχνδια κτω απ το τραπζι, σως υπονομεσετε τον διο σας,
τον εαυτ. Γενικ μην βιζεστε, αλλ μελετστε καλ το εγχερημα σας και φροντστε να κερδσετε χρματα με καθαρ τρπο - να κατακτσετε
την ευημερα.

    Στην ερωτικ ζω
σας, θα χετε την τση να βιαστετε για να δετε τις εξελξεις στα συναισθηματικ σας, να ...καλπζουν. Αν υπρχει κτι
αξιλογο στην ζω σας, φρνιμο θα εναι να ξεκαθαρσετε τη θση σας, μια και καλ - να δηλσετε δηλαδ,  το τι ζηττε απ το λλο τομο.

Επλυση δικαστικν διαφορν, κρσιμα συμβλαια και συμβιβασμο, θα σας απασχολσουν, αυτ το διστημα
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 2
 
Ας αναζητσετε, αυτν την εβδομδα, νες ευκαιρες και ας δσετε ενργεια και δναμη στα καινοργια ξεκινματα. Προσοχ μως, στα
ανεδαφικ νειρα  και στο "χσιμο" μσα σε να δθεν  ιδανικ σκηνικ.

Εναι να διστημα, που κρβει μια επαναστατικ διθεση με καινοτμες ιδες, που μως δεν μπορον εκολα να βρουν αποδοχ.
Τα σημδια των καιρν δεχνουν τι μια αλλαγ πρπει να γνει και υπρχει ανγκη αυτονμησης. Οτιδποτε εναι εντελς μετωρο
και ακλυπτο αποκλεεται. Η πργνωση της εβδομδας, προειδοποιε για αολα βματα.

Την περοδο αυτ, χετε ναρξη δραστηριοττων, μως θλει μτρο κι προσοχ, καθς η να εικνα απαιτε φερεγγυτητα κι σιγουρι.

Σε συναισθηματικ εππεδο, δεν ευνοεται η δσμευση, καθς θα υπρχει διθεση για φλερτ και ερωτικ παιχνδι. Εμπρς λοιπν,
αλλ κινομενοι σε σταθερ δαφος
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 3

Η εβδομδα αυτ, θα εναι να χαρομενο διστημα για εσς, καθς φανεται τι εκπληρνονται κποιες επιθυμες σας. Η τχη δεχνει
να σας χαμογελ ιδιατερα σε ερωτικ εππεδο, εν αυξνεται η κατακτητικ διθεση
σας και ικαντητα. Με αυτ την δυναμικ σας,
εξαλεφετε κθε αντπαλο και πρακτικ εμπδιο.

Αν εστε σε σχση γμο και εχατε προβλματα με τις γνωστς ...παρεμβσεις τρτων προσπων, θα βρετε λση με νεση. Τρα, που εστε
πιο δυνατο, φροντστε μνο να εστε πιοι προς το ταρι σας και να τα βρετε με ηρεμα.

  Γενικ, στην σχση σας, θα επικρατε αμοιβαα αγπη, πθος και αλληλοκατανηση. Και οι δυο, θα εστε πρθυμοι να δσετε και να
συμβιβαστετε, εν δεν αποκλεεται για σους επιθυμετε να ...ραφτετε σντομα, το ταρι σας, να σας κνει πρταση γμου, αρραβνα,
πρσκληση για βαθτερο εππεδο δσμευσης.

Αναμνεται εν τλει, αναβωση του ρομαντισμο και της οικειτητας. ποιοι καβγδες διαφωνες μπορε να υπρχαν θα λυθον
και θα επικρατσει η αρμονα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 4 

Η εβδομδα αυτ, θα σας προκαλσει στρες, ανλογα με τις επιλογς, που θα κνετε. Ακμα κι αν δεν χετε καμα απλεια σε οικονομικ
εππεδο, σως σας διακατχει ανησυχα τι κτι θα χαθε - τι κτι δε θα πει καλ και  τι η ζω σας ετοιμζει μια δυσρεστη κπληξη.

Γενικ αποφγετε το θολ τοπο και τις πλουμιστς υποσχσεις. Μην αρνεστε μως, πεισματικ να ζητσετε βοθεια απ τομα,
που μπορον να σας βοηθσουν. Βλτε στην κρη τον εγωισμ σας και επικοινωνστε το πρβλημα σας.

Στα επαγγελματικ σας, να προσχετε απλεια ζημι στην  δουλει - εστε σε φση ισχνν αγελδων.
Οι  πηγς εισοδματος θα εναι "στεγνς" και φροντστε να χετε αποθματα (υλικ, συναισθηματικ, αλλ και σωματικς δυνμεις),
στε να αντιμετωπσετε τις ποιες δυσκολες.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 5

  θα εναι νας δσκολο διστημα  για εσς, σον αφορ τα αισθηματικ.

σοι εστε ελεθεροι, πρπει να εστε προσεκτικο και να μην επιτρψετε παρελθοντικ συναισθματα πνου απρριψης, να σας αποτρψουν
απ μια να γνωριμα. Γι’ αυτ εναι πρωταρχικς σημασας, να προβετε σ’ να συναισθηματικ απολογισμ, να ελευθερωθετε απ τι σας
στοιχεινει και να επουλσετε τις πληγς στην καρδι σας, στε να εστε τοιμοι και να προχωρσετε μπροστ.

Αν εστε σε σχση, ενδχεται να αντιμετωπσετε αρκετ προβλματα, τα οποα θα σας προκαλσουν απογοτευση, θλψη μια ασθηση απλειας.
Προσπαθστε να ανακαλψετε τι μπορε να διασωθε, κι αν η σχση εναι μη λειτουργικ, σως εναι η εποχ να την αφσετε. Ετε θα ξαναχτσετε
την σχση σας, απ την αρχ, ετε θα ζσετε χωριστ, σε κθε περπτωση μως, θα χετε πρει πολτιμα μαθματα σοφας για το μλλον.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 6

Στο παρελθν, εχατε προβε σε βιαστικς (και σως λθος) επιλογς και αυτς σας οδγησαν σε κποιο επδυνο αδιξοδο. Συγκεντρωθετε και
βρετε τι λειτουργε λθος, τι πρπει να εγκαταλεψετε οριστικ. Πολλο απ εσς, αισθνεστε παγιδευμνοι και μπλοκαρισμνοι, αλλ θα
απελευθερωθετε μνο αν αναγνωρστε με ειλικρνεια και γενναιτητα τι εναι αυτ, που σας προκαλε πεση και πνο.

Να ξρετε τι δεν εστε επ ξλου κρεμμενοι και τι λα τα δημιουργε, η συμπεριφορ σας, αλλ και οι παγιωμνες ιδες σας, που προκαλον
πισωγυρσματα και τελικ, δεν οδηγον πουθεν. Κντε να διλειμμα για να βρετε την εσωτερικ γαλνη σας και αποφασστε
τι θλετε πραγματικ.

Οι δεσμευμνοι, αξζει τον κπο, να δσετε μια ακμα ευκαιρα στη σχση σας, αλλ αν πλι θεωρετε τι ματαιοπονετε, εγκαταλεψτε
οριστικ τα κοιν σχδια σας
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 7 

Υπρχει μια ντονη ενργεια και κινητικτητα στα ερωτικ σας, αυτ το διστημα, που σας προτρπει να ασχοληθετε με κποια λυτα
προβλματα στην σχση σας, αν θλετε να τα  λσετε γργορα  και τελειωτικ, αποκομζοντας σαφ και ολοκληρωμνα αποτελσματα.

Οι ικαντητες σας, τονζονται αυτν την εβδομδα και θα σας δοθε η ευκαιρα να βλετε λη την δναμη σας, στην προσπθεια
να επιτχετε νους στχους σε κθε εππεδο.

Να εστε μως, προσεκτικο να μην γνετε πολ αυταρχικο με το αγαπημνο σας, πρσωπο - πργμα, το οποο θα λειτουργσει τελικ,
εναντον σας. Σκεφτετε τι ψχνετε στην αισθηματικ ζω σας, κντε να βμα πσω και πειτα καταλξτε στο τι ακριβς
θλετε να επιτχετε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 8

           Ευτυχα και συναισθηματικ ολοκλρωση, υπσχεται η εβδομδα για εσς! Οι ελεθεροι να εστε ββαιοι τι μια να σχση αμοιβαας
αγπης, θα ρθει στην ζω σας. Αν μλις ξεκινσατε να βγανετε με κποιον, θα υπρξει ισχυρ και βαθ δσιμο. Η εβδομδα σας προτρπει
να ακολουθσετε την καρδι σας, τσι αν χετε κρυφ αισθματα για κποιον, τρα εναι η κατλληλη φση να του το πετε.

Στη σχση σας, θα επικρατε αμοιβαα αγπη, πθος και αλληλοκατανηση. Και οι δυο θα εστε πρθυμοι να δσετε και να συμβιβαστετε,
εν δεν αποκλεεται σντομα το ταρι σας, να σας κνει πρταση γμου, αρραβνα  πρσκληση για βαθτερο εππεδο δσμευσης.

Για τους δη δεσμευμνους, αναμνεται μια αναβωση του ρομαντισμο και της οικειτητας. ποιοι καβγδες διαφωνες μπορε να υπρχαν,
θα λυθον και θα επικρατσει η αρμονα
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 9
    
Αδρξτε μεσα την ποια καλ ευκαιρα σας προκψει, αυτν την εβδομδα, γιατ σως να μην σας δοθε ξαν.

Στο επαγγελματικ περιβλλον σας, θα καταφρετε να κνετε τις σωστς κινσεις, στε να σας προσξουν τα τομα, που χουν σημασα.

Δεν αποκλεεται η τυχαα συνντηση με να τομο, που σασταν πολ δεμνοι παλαιτερα. Για τους αδσμευτους, η εβδομδα ενδχεται
να σας επιφυλσσει να ειδυλλιακ ρομντζο.

Γενικ, η εβδομδα χει για εσς, ταχτητα, δρση και γργορες εξελξεις. Κποια να θα σας ενθουσισουν, εν ευνοεται η επικοινωνα
λων των ειδν.
Καινοριοι φλοι ρχονται και τα ταξδια εναι πολ πιθαν.

Μνος Μηκδης    
Αριθμολγος - Μαθηματικς    
e-mail.:man.mikidis@gmail.com
    
Ο Μνος Μηκδης γεννθηκε και μεγλωσε στην Αθνα. Σποδασε Μαθηματικ στο Πανεπιστμιο Αθηνν και δδαξε ως ιδιωτικς εκπαιδευτικς
σε μαθητς και φοιτητς, εν ταυτχρονα εχε την πρτη επαφ με τον χρο της Αστρολογας, που ξεκιν την ενδελεχ μελτη της. Το αμεωτο
ενδιαφρον του, για την ρευνα της Μεταφυσικς, τον οδηγε στην Αριθμολογα και την ανλυση των καρτν Ταρ.

Σμερα εναι πιστοποιημνος Αστρολγος, Αριθμολγος και αναλυτς Ταρ. Αντικεμενο του, εναι η  παροχ συμβουλν - προβλψεων, καθς
και η  εκπαδευση σων επιθυμον να μθουν Αριθμολογα, Ταρ και Αστρολογα, ετε για προσωπικ γνση τους, ετε για να ασχοληθον
ως επαγγελματες.

Μπορετε να επικοινωνετε μαζ του:
www.facebook.com/manos.mikidis

Photo Collages: Konstantinos Kaspiris    
Manos Mikidis` portrait:    
Photo: Athina Lekkakou / Concept - Styling: Konstantinos Kaspiris    
Make up: Likoura Vassia (Freddy Makeup Stage) / Grooming: Manos Ntourakopoulos