CULTURE / ASTROFASHION / ASTROLOGY - NUMEROLOGY - TAROT / 2017


ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΜΗΚΙΔΗ


Δετε τις αστρολογικς προβλψεις του Μνου Μηκδη για τον μνα που ξεκιν, στε να ξρετε τι σας φρνει, ο Θεριστς
της φετινς χρονις. (Θεριστς: προσωνμιο του Ιουνου στην αρχαιτητα)


ΚΡΙΟΣ (21/3-20/4)ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
 
  Ο Ιονιος θα εναι για σας νας εξαιρετικ ενεργητικς μνας, γεμτος με γργορες εξελξεις και ντονους ρυθμος. Θα προκψουν αρκετς
μετακινσεις - απαρατητες και μη - οπτε καλ θα ταν να εστε προετοιμασμνοι για ταξδια αστραπ. Να ξρετε επσης, τι αυτς ο μνας,
ιδιατερα για εσς, αποτελε εγγηση για επιτυχημνα ταξδια - τσο επαγγελματικ, σο και αναψυχς.

Να εστε σε ετοιμτητα γιατ απ ,τι φανεται, κποιο απ αυτ τα ταξδια θα αποτελσει την αρχ μιας πολλ υποσχμενης συνεργασας - ακμα
και σχσης σε προσωπικ εππεδο - με αμφβολο μλλον και σντομη διρκεια, καθς σχεδν απ την αρχ θα φανον οι διαφορς δυναμιτζοντας
κθε προοπτικ συνεργασας. Η πολλ υποσχμενη επιτυχα στα επαγγελματικ ταξδια
σας, γκειται στο οτι θα επιλξετε να χετε εσες,
τον ηγετικ ρλο να εργζεστε αυτνομα.

σον αφορ τα ταξδια και τις μετακινσεις, αν ψχνετε την κατλληλη στιγμ για να προγραμματσετε κτι ανλογο, επενδστε στον μνα Ιονιο,
εν μην διστσετε να συμπεριλβετε στους επιθυμητος προορισμος μρη, που μπορετε να επισκεφτετε με το αυτοκνητο σας. Ειδικτερα σε
τι αφορ το μσο μετακνησης σας, τρα εναι μα καλ στιγμ για να βλετε στο πργραμμα θματα συντρησης, που ενδεχομνως να εχατε
αμελσει στο παρελθν - εν αν ψχνετε μια καλ προσφορ για να αγορσετε να ενοικισετε καινοργιο, προσοχ στα σκοτειν σημεα.

Γενικτερα και ειδικ για το διστημα του Ιουνου, καλ θα εναι να δεξετε μεγλη προσοχ στο πο βζετε την υπογραφ σας. Σε κθε
περπτωση, μην υποκψετε στο πειρασμ να προβετε σε οποιαδποτε συμφωνα, που θα σας αφσει κθετους μελλοντικ με το σκεπτικ
τι θα γλιτσετε κποια χρματα, αποφεγοντας τυπικς διαδικασες. Επιδιξτε νμιμες συναλλαγς και αντιμετωπστε το επιπλον ποσ
ως μια εξασφλιση της ποιτητας των υπηρεσιν και του προιντος, που θα αγορσετε.

Η συμβουλ του μνα για εσς, εναι η εξς: διατηρστε την αυτονομα σας, διευρνετε τον ορζοντα σας και προστατεστε τα συμφροντα σας
.
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
 
τι αφορ τα επαγγελματικ ζητματα σας, οι κριες δυσκολες, που θα αντιμετωπσετε αυτ το μνα, δεν χουν σχση με τα γεγοντα αυτ καθαυτ,
αλλ περισστερο με την ψυχολογικ δισταση τους. Με λγα λγια, το ρεζουμ των δυσκολιν σας, αποτελε τις διαπροσωπικς σχσεις και τον
συναισθηματικ αντκτυπο αυτν, τσο στο ψυχισμ σας, σο και στην δια την εργασα σας.

Πιο συγκεκριμνα, θα αντιμετωπσετε δυσκολες σε ,τι αφορ τις σχσεις σας, με κποια προστμενο, συνεργτη κποια ηγετικ φιγορα εξουσας
στο χρο της εργασας σας. Σημειστε νοερ πως η συγκεκριμνη γυνακα δεν εμφανζεται πρτη φορ στην ζω σας, ως η πηγ του προβλματος
στον εργασιακ χρο σας.

Η εριστικ συμπεριφορ της, καθς και ο τρπος που εκφρζεται - ακμα και ταν κρατ στα χρια της, θετικ αποτλεσμα σε ,τι αφορ την δουλει
- χει απασχολσει και χει συζητηθε στο εργασιακ σας πλασιο. Η συγκεκριμνη γυνακα χει βισει μια μεγλη απλεια σε προσωπικ εππεδο,
την οποα ακμα πενθε, μα απλεια που περιορζεται στην ερωτικ ζω της, χωρς να εκτενεται σε λλους τομες. Ετε χει χωρσει πρσφατα
και περν να σχημο διαζγιο, ετε χασε πρσφατα τον σζυγο τον σντροφο της.

Με λγα λγια, εναι σημαντικ για εσς, να καταλβετε τι οι δυσκολες, που θα αντιμετωπσετε κατ τη διρκεια αυτο του μνα, δεν χουν καμα
σχση με την δικ σας, επαγγελματικ απδοση ικαντητα στο χρο, που εργζεστε. Το αντθετο, χουν σχση καθαρ με την συναισθηματικ
κατσταση της εν λγω προσταμνης, κτι που αποτελε δικ της, ευθνη να διαχειριστε.

Να θυμστε πως το κλειδ της υπθεσης για εσς, εναι να αποστασιοποιηθετε σε συναισθηματικ εππεδο, παραμνοντας τσι συγκεντρωμνοι στην
εργασα αυτ καθαυτ. Εν πλι αισθνεστε τι χετε ανγκη κποια συναισθηματικ ανατροφοδτηση για την ποιτητα και την πολυτιμτητα
της δουλεις σας, αναζητστε τη σε κποιο λλο πρσωπο - ετε εντς, ετε εκτς του εργασιακο χρου σας.

Προσοχ και πλι προσοχ λοιπν, διτι ο συναισθηματισμς για εσς, ειδικ αυτ την περοδο, εναι δκοπο μαχαρι. να μαχαρι το οποο
πρπει σε κθε περπτωση να αποφγετε, για να διατηρσετε τις δη εθραυστες ισορροπες. Εν συντομα, αφοσιωθετε στην δουλει,
αντλστε απ αλλο την συναισθηματικ επιβρβευση και το κυριτερο, αποφγετε τα πηγαδκια
.
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 
   Σε τι αφορ τα οικονομικ ζητματα σας, ο Ιονιος θα αποτελσει αγγελιοφρο καλν ειδσεων, που ρχονται απ μακρι. Θα λβετε
να απ κποιο πρσωπο, το οποο διαμνει στο εξωτερικ και το οποο θα σας βοηθσει σημαντικ σε οικονομικ εππεδο, επενδοντας
μλιστα σε εσς και την συνεχιζμενη επαγγελματικ εξλιξη ακμα και την μρφωση σας.

Για εσς, που αναζητετε μα ευκαιρα να διευρνετε το γνωστικ πεδο σας, μα εξαιρετικ υποσχμενη υποτροφα εναι προ των πυλν,
η οποα με τη σειρ της μως, θα ζητσει απ εσς να ταξιδψετε για να την διεκδικσετε.

να εναλλακτικ σενριο εξλιξης εναι μα επαγγελματικ πρταση απ το εξωτερικ, η οποα περιλαμβνει και την ανλογη εξειδκευση
και εκπαδευση, γεγονς που θα προστεθε στην επαγγελματικ φαρτρα σας, ως να σημαντικ και αξιλογο προσν.

Η μετακμιση γενικτερα εναι πιο κοντ απ τι νομζετε και αποτελε να απαρατητο μεταβατικ στδιο για την επμενη φση της εξλιξης
σας. Μα εξλιξη, η οποα εμπεριχει το μνυμα της ανεξαρτητοποησης και της διερυνσης του ορζοντα σας. Μην φοβστε λοιπν την αλλαγ,
γιατ θα προκψει με να τρπο, που δεν θα σας αφσει μετωρους.

Η αλλαγ αυτ ρχεται,  δνοντς σας, μα ασφαλ βση για να ανοξετε τα φτερ σας και να κυνηγσετε ευκαιρες και νειρα για τα οποα χετε
δουλψει πολ, αντιμετωπζοντας λες τις προηγομενες συνθκες της ζως σας ως μα απλ προετοιμασα για το επμενο βμα. Με λγα λγια
λοιπν, εστε να απ τα πιο ευνοημνα ζδια, στον οικονομικ τομα τουλχιστον, οπτε παξτε σωστ τα χαρτι σας και θα κερδσετε
.
 
ΕΡΩΤΙΚΑ
 
      Σε τι αφορ τα ερωτικ ζητματα σας και την εξλιξη των συναισθηματικν καταστσεων σας, ο Ιονιος ρχεται αποφασισμνος για αλλαγ
πορεας. Θα σας προσφρει την ευκαιρα να κλεσετε οριστικ μετωρα ζητματα του παρελθντος και να προχωρσετε δυναμικ σε κτι τελεως
καινοργιο - και χι σε μα ανανεωμνη κδοση   να sequel μιας προηγομενης σχσης.

Πργματι, αυτς ο μνας εναι γεμτος ανανεωτικ ενργεια, που στην παροσα φση εναι τοιμη να εκτονωθε, μεταμορφνοντας χι μνο
το σκηνικ, αλλ και εσς τους διους.

Θα προκψουν συναντσεις με πρσωπα, που χετε αισθανθε τι σας χουν αδικσει σε ερωτικ εππεδο τι σας χουν θυματοποησει,
εγκλωβζοντας και δεσμεοντας σας, απ το να προχωρσετε την ζω σας.

Κρατστε στην κρη του μυαλο σας, τι απ την μα πλευρ ντως χει υπρξει ανλογη συμπεριφορ, αλλ απ την λλη, εσες με δικ σας
ευθνη, μενατε και επιμενετε σε μα συνθκη που εκ των προτρων γνωρζετε τι εναι αδιξοδη.

       Στην συνντηση αυτ, θα ξεκαθαρσουν κποια πργματα και θα κλεσει οριστικ για εσς, αυτς ο φαλος συναισθηματικς κκλος. Με λγα
λγια, χι μνο θα απομυθοποισετε το πρσωπο που χετε απναντι σας, βλποντας την στση του, απναντι στην αλθεια σας, αλλ θα αλλξετε
και εσες, την στση σας, χι μνο απναντι στον ρωτα, αλλ και απναντι στον εαυτ σας.

Το μνυμα του Ιουνου για εσς, εναι πως δεν θα ρθουν τα καλτερα σε εσς, αλλ πως εσες θα πτε σε αυτ με λβαρο τον αυτοσεβασμ
και τα θλω σας. Θυμηθετε τα θλω σας, λοιπν και ετοιμαστετε γιατ το καλοκαρι αυτ σας ανκει!ΤΑΥΡΟΣ (21/4-20/5)ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

        Ο Ιονιος θα εναι για εσς, μα περοδος απαιτητικ σε συναισθηματικ εππεδο. Για κποιους απ εσς, θα χρειαστε πλον να βλετε ρια στις
απαιτσεις των λλων απναντι σας. Απαιτσεις, οι οποες απ ,τι φανεται εναι στρατηγικ τοποθετημνες, τσι στε να επιτρπουν σε πρσωπα να
σας πιζουν. Με ποιο τρπο; Προκαλντας συνεχμενες δεσμεσεις στις οποες σο περισστερο ανταποκρνεστε, τσο πιο βαθι θα παγιδευτετε.

    Το αδναμο σημεο, το οποο εναι καλ να επεξεργαστετε αυτ το μνα, εναι αυτ η ασθηση της υπερηφνειας - η ασθηση τι θλετε να εστε
εντξει στις υποχρεσεις σας, να εστε σωστο. Σε γενικς γραμμς, εναι καλ να εστε πολ προσεκτικο σε τι αφορ συνεργασες και συμφωνες,
τηρντας ξεκθαρες και νμιμες διαδικασες.

Αποφγετε τυχν προφορικς τυπες συμφωνες που μπορε, να σας δεσμεσουν και κυρως πραγματοποιστε μα ενδελεχ ρευνα για την λλη
πλευρ, προτο συμφωνσετε για το οτιδποτε. Σε τι αφορ το επικοινωνιακ εππεδο, το κλμα αναμνεται να εναι τεταμνο, εν σχσεις
συνεργασες, που θα διαλυθον αυτ το μνα, δσκολα θα επανλθουν.

Εν ολγοις, καλ θα ταν να εστε πολ προσεκτικο, χι μνο στο τι λτε, αλλ και στο πς το λτε.

             Ιδιατερη προσοχ χρειζεται να δεξετε, σοι Ταροι βρσκεστε σε μα διαρκ αναμχλευση ενς γμου, που  χει τελεισει με διαζγιο.
Η λλη πλευρ δεν σκοπεει να σας αποδεσμεσει τσο εκολα, εν γνωρζει και με το παραπνω το πς να σας χειρζεται. Αυτ θα μποροσε
να μεταφραστε σε πρακτικ εππεδο, με διαρκες οικονομικς επιβαρνσεις, ζητντας σας, βοθεια σε ζητματα, που στο παρελθν ταν δικ
σας, υποχρωση. Δεξτε λοιπν μεγλη προσοχ και επιτλους πρτε την μεγλη απφαση, ειδικ σοι εστε δη διαζευγμνοι και σοι τρα,
βγανετε απ να γμο. Θυμηθετε λοιπν, τι στην περπτωση σας, ποιο καρμικ μθημα ταν να πρετε απ την εν λγω παρελθοσα
κατσταση, που επιμνει στη ζω σας, το χετε δη πρει.

Κλενοντας λοιπν, η συμβουλ  για αυτ το μνα, εναι τι βρσκεστε στο κατφλι αλλαγν και εξελξεων
.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σε τι αφορ τα επαγγελματικ ζητματα σας, ο Ιονιος θα σας βρει αρκετ προβληματισμνους. Κποιοι απ εσς, θα βρεθετε
σε θση αμφιβολας για την αξιοπιστα μιας επαγγελματικς πρτασης απ να πρσωπο, που παρ τον επαγγελματισμ του,
εκδηλνει και να ερωτικ ενδιαφρον προς εσς. Κρατστε υπ` ψιν τι αυτς ο ερωτισμς αποτελε δλωμα, οπτε
σε καμα περπτωση μην επενδσετε σε αυτν.

Γενικτερα απ ,τι φανεται ο ψυχισμς σας, θα εναι αρκετ ευαισθητοποιημνος, με το γχος που χετε πασχσει τσο καιρ να
κρατσετε υπ λεγχο, να ξεχειλζει και να αναβλζει, προκαλντας σας, δυσκολες ακμα και στον πνο. Αναθαρρστε γιατ τα
να θα εναι εξαιρετικ καλ για εσς, αυτ το μνα.

Μια επαγγελματικ πρταση, που βρισκταν στα σκαρι το προηγομενο διστημα, θα ευοδωθε, κτι το οποο μπορε να προκψει
ξαφνικ ως νο που θα φτσει σε εσς  μσω ενς γραπτο μηνματος ενς e-mail. Γενικτερα να εστε προετοιμασμνοι, γιατ ο
Ιονιος θα αποτελσει την αρχ μιας πολ απαιτητικς περιδου για την επαγγελματικ ζω σας. Μια περοδος κατ τη διρκεια
της οποας, θα χρειαστε να ασχοληθετε με πολλς υποθσεις ταυτχρονα, επωμιζμενοι την ευθνη του συνλου.

       Εν δραστηριοποιεστε σε περισστερους απ ναν τομες, θα χρειαστε να ανακαλψετε την ιδανικ ισορροπα.  Προετοιμαστετε
λοιπν, γιατ πως δεχνουν τα πργματα, θα χετε μεγλη ζτηση σε ,τι και αν κνετε. Θα γνωρσετε μεγλη βοθεια και υποστριξη,
ετε απ κποιο βοηθ συνεργτη μικρτερης ηλικας, ετε και απ τα δια σας, τα παιδι, εν εργζεστε σε οικογενειακ επιχερηση.

Η μνη δυσκολα σε τι αφορ τα επαγγελματικ σας, κτι το οποο εναι πολ καλ να προσξετε απ τρα, εναι το οικονομικ
κομμτι. Για εσς, που αυτ το μνα θα διαπραγματευτετε μα να επαγγελματικ πρταση, θα γνωρσετε μεγλες πισεις και
αντιστσεις ως προς το να εργαστετε με λιγτερα χρματα να δεχτετε μεωση στο budget.

Κρατστε στην κρη του μυαλο σας, τι ανεξαρττως της ηλικας σας, βρσκεστε ακμα στην αρχ, καθς ο Ιονιος αποτελε
για εσς, μα επαγγελματικ αναγννηση.

Δεξτε υποχωρητικτητα που πρπει, γιατ απ τι φανεται, η συνθκη στην οποα θα βρεθετε επαγγελματικ κατ τη διρκεια
αυτο του μνα, θα κνει το ποσ που ζηττε τρα, να φανεται μελλοντικ ως μηδαμιν. Στα επαγγελματικ σας, βρσκεστε
στο σωστ μρος την σωστ στιγμ.

Δουλψτε σκληρ λοιπν και αφαιρστε απ το λεξιλγιο σας, την φρση: δεν μπορ
.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Σε ,τι αφορ τα οικονομικ ζητματα σας, ο Ιονιος σας καλε σε επιφυλακ. δη απ το προηγομενο διστημα βρσκεστε σε
μα φση κατ τη διρκεια της οποας καλεστε συνχεια να δνετε σε οικονομικ εππεδο, εξαντλντας τσι το οικονομικ
απθεμα, που προορζεται για την δικ σας, ζω. ρθε η στιγμ λοιπν, να κνετε να βμα πσω σε αυτ το κομμτι,
παρατηρντας πιο προσεκτικ τις καταστσεις. Τα γεγοντα που σας παρουσιζονται, δεν εναι ακριβς τσι.
Ερευνστε.

            Σε πρτη φση λοιπν, αυτ το μνα βλτε να φρνο στην ευκολα με την οποα θα πετε ναι σε συνεχιζμενες οικονομικς
απαιτσεις τρτων. Εξετστε πιο προσεκτικ την κατσταση και βγλτε το χρι απ την τσπη. Για εσς, που βρσκεστε στο κατφλι
της υπογραφς οικονομικν συμβολαων, εξετστε προσεκτικ τις τιμς που κυκλοφορον στην αγορ - ετε για το προν,
ετε για τις υπηρεσες για τις οποες ενδιαφρεστε.

 Αξιοποιστε τις εσωτερικς πηγς, που διαθτετε σε παραπλσιους χρους και μθετε πληροφορες εκ των σω. Επενδστε σε
ανλογες γνωριμες, γιατ στο χρο που κινεστε που επιθυμετε να κινηθετε, μα ττοια πληροφορα αξζει περισστερο και
απ το διο σας, το συμβλαιο.

Επσης να εστε προετοιμασμνοι, γιατ θα προκψει μα εξαιρετικ ενδιαφρουσα πρταση για να ταξδι αναψυχς το εξωτερικ,
με να κρυφ ρωτα σας, στο οποο εκτς απ τι θα σας ζητηθε να το χρηματοδοτσετε εξ ολοκλρου μνο και μνο για να
κερδσετε την ενοια του προσπου αυτο, θα ανακαλψετε τι το εν λγω τομο αποτελε το κρυφ ρωτα και κποιου λλου
προσπου. Με το τρτο πρσωπο θα βρεθετε να ανταγωνζεστε σε οικονομικ εππεδο σχετικ με το ποιος προσφρει
περισστερη οικονομικ ασφλεια και αξιοπιστα στο εν αγνοα κοιν ταρι σας, χωρς καν να το καταλβετε.

Παρλο που αυτ την στιγμ αναλουμε τις οικονομικς προβλψεις, κρατστε υπψη σας, τι ο ρωτας δεν εναι πλειστηριασμς
και δεν αγορζεται. Εναι καλτερο να επενδσετε τα χρματα σας, για την προσωπικ εξλιξη σας τουλχιστον για να
βελτισετε την ποιτητα της ζως σας, κτι που χετε παραμελσει σημαντικ, το προηγομενο διστημα.

Το κλειδ της υπθεσης για εσς, αυτ το μνα, εναι να κρατσετε το χρι μακρι απ την τσπη σε ,τι αφορ συνεχιζμενες
και αυξανμενες απαιτσεις τρτων και χι σε τι αφορ τις δικς σας, πραγματικς ανγκες
.

ΕΡΩΤΙΚΑ

σοι απ εσς, εστε αδσμευτοι και σας ενδιαφρει το ερωτικ παιχνδι, δεν θα παραμενετε για πολ. Σε αυτν την φση, ο ερωτικς
μαγνητισμς σας, θα βρεθε στο ζενθ του - κτι το οποο θα προκαλσει σε κποιους απ εσς, μα σχεδν στιγμιαα λξη και μα
εξαιρετικ ερωτικ χημεα με να πρσωπο, που δη γνωρζετε και δη βρσκεται στο περιβλλον σας.

Πρκειται για να τομο - σως μικρτερο απ εσς, ηλικιακ - με το οποο μοιρζεστε κοιν ενδιαφροντα και σως κοιν επγγελμα.
Ενδχεται να εργζεστε στον διο χρο, ακμα  να το χετε εκπαιδεσει εσες οι διοι, στα επαγγελματικ καθκοντα του.

     Πρκειται για τομο με το οποο απ την πρτη στιγμ της γνωριμας σας, αισθανθκατε σαν δη να το γνωρζετε - μα περεργη
συναισθηματικ σνδεση. Το γεγονς αυτ δεν εναι καθλου τυχαο, γιατ  μοιρζεστε κοιν καρμικ μονοπτι και χετε συναντηθε
ξαν σε προηγομενες ζως.

Ξεπερστε τους δισταγμος και τις αναστολς σας, δνοντας χρνο στην κατσταση χωρς μως, να απαρνηθετε τα ερωτικ συναισθματα
σας. Για αυτ την σχση σας, εναι πιθαν να δεχτετε κριτικ, γεγονς μως, που σε δετερο χρνο θα σας απελευθερσει απ την ανγκη
σας, να πρττετε σμφωνα με τις προσδοκες των λλων - να εξσου σημαντικ καρμικ μθημα για εσς.

Για εσς, που εστε δη δεσμευμνοι, ο Ιονιος σας καλε να αντιμετωπσετε την πραγματικτητα ως χει, προσφροντας σας, μια δραστικ
λση. Δστε την ευκαιρα στην σχση σας και βοηθστε την, να εξελιχθε με πρξεις στο επμενο εππεδο.

Η αλθεια εναι τι η σχση σας χει μενει αδολευτη για αρκετ χρονικ διστημα - γεγονς, που φανεται απ τις εντσεις και τις λογομαχες,
που θα προκψουν κυρως σε σχση με το κοινωνικο-οικογενειακ περγυρο της κθε πλευρς, αλλ και σε σχση με ζητματα καριρας,
που πντοτε αποτελοσαν το μλον της ριδος.

    Μιλστε ανοιχτ και ειλικριν, θτοντας καινοργιες βσεις και καινοργιους στχους. Το πιο σημαντικ απ λα, εναι να εκφραστετε ελεθερα,
επιτρποντας στον νθρωπο σας, να κνει το διο για τον εαυτ του. Αποφγετε τις κατηγορες και μιλστε για εσς - τα θλω σας, τα συναισθματα
σας και τις βλψεις σας - γιατ απ ,τι φανεται στο διστημα που μεσολβησε, πραγματοποιθηκαν εξελξεις ζως, χωρς να δοθε χρνος και
φροντδα στην σχση σας, τσι στε να τις ακολουθσει με ομαλτητα.

Με λγα λγια, πρπει να πετε ναι στον ρωτα, αλλ να τον ζσετε με την καρδι και χι με το μυαλ, προσπαθντας να επεξεργαστετε νοητικ
κθε συνασθημα τοποθετντας τον, σε κουτκια σκψης. Και το κυριτερο, να γνετε μστες και κοινωνο μιας μεγλης μετουσωσης,
του πθους σε αγπη
.


ΔΙΔΥΜΟΙ (21/5-21/6)ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ο Ιονιος θα εναι για εσς, νας μνας με αρκετ συναισθηματικ νταση και να γενικτερα  τεταμνο κλμα, το οποο μως, με τις ανλογες
κινσεις, θα καταφρετε να διαχειριστετε.

      Πιο συγκεκριμνα, θα χρειαστε να δεξετε πολλ προσοχ κυρως σε τι αφορ τις οικογενειακς σχσεις σας. Ενδο- οικογενειακς εντσεις
που θα προκψουν, θα φρουν στην επιφνεια, καλ κρυμμνα μυστικ απψεις, που πρτη φορ θα βγουν στο φως. λα αυτ θα προκψουν
μετ απ ντονη συζτηση, εν  αυτ η ξαφνικ αποκλυψη αναμνεται να επιφρει τους ανλογους κραδασμος σε συναισθηματικ εππεδο.
Κι μως αυτ η ειλικρινς συζτηση, σο σκληρς αλθειες και να περιχει, θα προσφρει μα κθαρση - μα αποφρτιση της
συναισθηματικς ντασης - κτι που θα πρεπε να εχε γνει εδ και αρκετ καιρ.

Γενικτερα, εναι καλ να περιορσετε την δναμη, που στο παρελθν δνατε σε τρτα πρσωπα - ετε οικογενειακ, ετε φιλικ - ως προς το
να συμμετχουν στη ζω σας, κινντας τα νματα παρνοντας αποφσεις για εσς. Ο Ιονιος λοιπν, μπανει δυναμικ, δνοντας σας,
να πολ ξεκθαρο μνυμα. ρθε ο καιρς να πρετε την κατσταση στα χρια σας και να μην επιτρψετε εξωτερικος παργοντες
να επμβουν στα προσωπικ θματα σας, με τον φβο τι εσες μπορε να περντε μα λανθασμνη απφαση.

Εναι γεγονς τι η προσωπικ κατσταση σας και η σχση σας, συζητιονται πολ λο το προηγομενο διστημα, κτι που αυτ την φορ,
θα φανε ντονα. Μην εκπλαγετε εν καταλβετε τι κποια πρσωπα γνωρζουν πολλ περισστερα για τη ζω σας, απ σα χετε
εκμυστηρευτε εσες οι διοι σε αυτ. Προσοχ λοιπν, ιδιατερα αυτ το μνα, στο κουτσομπολι.

  Επσης σε πρακτικ εππεδο, αυτ τον μνα αναμνεται να αντιμετωπσετε βλβες στο σπτι στον επαγγελματικ χρο σας - βλβες που
θα χουν να κνουν με τα ηλεκτρολογικ και γενικτερα με τις ηλεκτρικς συσκευς εντς του χρου σας. Συνιστται λοιπν προσοχ στην
χρση ηλεκτρικν συσκευν και νας επανλεγχος των ηλεκτρολογικν σας, τσο στο σπτι, σο και στον επαγγελματικ χρο σας. Για
εσς ειδικτερα, που η δουλει σας, βασζεται στον ηλεκτρονικ υπολογιστ σας, φροντστε να κρατσετε να αρχεο ασφαλεας. Το διο
ισχει και για το κινητ τηλφωνο σας, το οποο εναι καλ να συγχρονσετε με μα εξωτερικ συσκευ, τσι στε να διατηρσετε
λα τα αρχεα, που σας εναι απαρατητα.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σε τι αφορ τα επαγγελματικ ζητματα σας, ο Ιονιος αποτελε να μνα πολ σημαντικ για την επαγγελματικ εξλιξη σας.

      Γενικτερα, αυτ το χρονικ διστημα θα εκτονσει την συναισθηματικ νταση σε κθε εππεδο της ζως σας. Εδ ρχεται και το
σημεο στο οποο εναι σημαντικ να δσετε προσοχ. Εναι γεγονς τι το κλμα στη δουλει σας, δεν εναι και το πιο εκολο και απ
,τι φανεται δεν πρκειται να αλλξει αυτ το μνα. Αυτ οφελεται ετε σε δσκολες επαγγελματικς σχσεις με τους συναδλφους, ετε
σε να κλμα αθμιτου ανταγωνισμο ακμα και στις απαιτσεις των προσταμνων σας, οι οποοι συνεχς σας χουν υπ πεση.
Πρα απ τους εξωτερικος παργοντες, το δυσμενς κλμα στον εργασιακ χρο σας, θα μποροσε επσης να οφελεται και στην
δικ σας, δυσαρσκεια σε σχση με το τι προσφρετε ως υπηρεσα και τι λαμβνετε ως αντλλαγμα. Εναι καλ να σχεδισετε
τα επμενα βματα σας, με προσοχ, γιατ τρα δεν εναι καλ περοδος να παραιτηθετε απ τη δουλει σας, οτε να
αντιδρσετε σπασμωδικ, βασισμνοι σε μα συναισθηματικ παρρμηση. Πρξτε αντθετα σε αυτ, που σας
υποδεικνει το συνασθημα και επιδιξτε την ερεση μιας μσης λσης.

    Κρατστε υπ’ ψιν, τι ο Ιονιος ευνοε μεταθσεις, μετακινσεις σε λλο τμμα και την ανληψη νων καθηκντων, αλλ πντοτε
μσα στον δη υπρχοντα εργασιακ χρο σας. Αυτ η ευκαιρα εναι πολλ υποσχμενη, κτι το οποο εγγυται ο Ιονιος ως  μνας,
που ευνοε το καινοργιο. Παρλα αυτ να εστε σε ετοιμτητα, καθς θα χρειαστε να εκπαιδευτετε ως προς τα να καθκοντα σας
και να προσαρμοστετε στις νες απαιτσεις και τις αλλαγς. Κτι ττοιο θα σας ωφελσει πολ, οπτε μην σας αποθαρρνει η σκψη
τι θα χρειαστε να ξεκινσετε απ την αρχ.

Η εξλιξη σας, θα εναι ραγδαα και ανοδικ και θα χει ως βση την προηγομενη εργασιακ εμπειρα σας, αλλ και τον εμπλουτισμ
της, με νες δεξιτητες. Σηκστε λοιπν ψηλ τα μανκια και ετοιμαστετε για δουλει
.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 Σε τι αφορ τα οικονομικ ζητματα σας, ο Ιονιος σας καλε να εστε περισστερο επιφυλακτικο. Αυτ η περοδος δεν εναι καλ
για μεγλα ανογματα οικονομικο επιπδου και κυρως αντενδεκνυται για μετακομσεις οικας επαγγελματικο χρου. Οπτε εν
προγραμματζετε στο μλλον κποια μετακμιση, καλ εναι να αποφγετε τουλχιστον το διστημα του Ιουνου.

Επσης κποιο προγραμματισμνο ταξδι στο εξωτερικ αναμνεται να τροποποιηθε ξαφνικ, ετε ως προς την ημερομηνα, ετε ακμα
και ως προς τον προορισμ του. Γενικτερα στα θματα των μετακινσεων υπρχει κποια δυσκολα - τσο ως προς τη συνεννηση,
σο και ως προς τις συνθκες - οπτε με την κατλληλη προετοιμασα μπορετε τουλχιστον να μην βρεθετε προ εκπλξεως.

Για εσς, που περιμνετε να απ το εξωτερικ σε τι αφορ τα οικονομικ σας - ετε σε σχση με μα περιουσα που τρα μοιρζεται,
ετε σχετικ με μα επνδυση που περιμνετε να σας αποφρει καρπος - τα να θα εναι καλ και γενικτερα να αναμνεται ρο
χρημτων απ το εξωτερικ - χρματα που θα σας σταλον και τα οποα περιμνετε εδ και καιρ.

Καλ εναι να εστε προετοιμασμνοι, γιατ σε κθε περπτωση θα προκψουν εντσεις ανμεσα στα τομα που θα διεκδικσουν αυτ την
περιουσα. Ενδεχομνως, εν σας αποστελουν τα χρματα, να υπρξουν τομα που δεν θα διστσουν ακμα και να προσποιηθον τι
κατχουν στοιχεα, που τους υποστηρζουν ως προς την δσμευση τους - στοιχεα που στην πραγματικτητα εναι ανπαρκτα. Μην
εκπλαγετε λοιπν, απ τις συμπεριφορς που θα αντιμετωπσετε και διατηρστε μα απσταση ασφαλεας στις διαπροσωπικς
σχσεις με τα εν λγω πρσωπα, επικοινωνντας μνο μσω e-mail, στε να χετε πειστρια. Εν συντομα, η λη κατσταση
θα λειτουργσει υπρ σας και το αποτλεσμα θα σας δικαισει, αρκε να κινηθετε μεθοδικ και να δσετε χρνο
στην υπθεση μχρι το τλος του Ιουνου.

ΕΡΩΤΙΚΑ

Σε τι αφορ τα ερωτικ ζητματα σας, αυτς ο μνας θα σας βλει σε σκψεις. Σκψεις, που θα περιλαμβνουν μα σχση ντονου
πθους και μσους, με να πρσωπο με το οποο στο μεσο παρελθν χετε λογομαχσει αρκετς φορς και που με την στση του,
σας απομκρυνε συναισθηματικ.

Για εσς, που δεν εστε σε σχση, αυτ το πρσωπο αφορ ναν ερωτικ σντροφο του μεσου παρελθντος - να σντροφο, που δεν χετε
ξεπερσει ακμα συναισθηματικ, αφνοντας την κατσταση μετωρη χωρς οριστικ λξη. Πντως μσα σε αυτ το χρονικ διστημα,
θα σας δοθε η ευκαιρα να επιδιξετε μα συνντηση, αλλ και να δσετε μα να ευκαιρα σε αυτ την σχση.

Για εσς, που εστε σε σχση, οι δυσκολες που θα αντιμετωπσετε αυτ το διστημα με τον σντροφο σας, δεν θα ρθουν για να σας χωρσουν,
αλλ για να σας ενσουν περισστερο - κτι μως, το οποο χρειζεται προσπθεια και απ τη δικ σας, πλευρ. Εδ εναι το σημεο που θα
χρειαστε να δσετε προσοχ, γιατ αυτ η ευκαιρα εναι πολτιμη κυρως για εσς τους διους, καθς θα σας δσει την δυναττητα
να δετε την κατσταση πιο ολοκληρωμνα.

Η αλθεια εναι πως με το πρσωπο αυτ, σας συνδει μα πολ ντονη ερωτικ χημεα και τι η μεταξ σας, επικοινωνα βασζεται κυρως
στη σεξουαλικ σχση σας. Θα χρειαστε λοιπν, αυτ την φορ να ανακαλψετε να καινοργιο κδικα επικοινωνας και να δουλψετε
περισστερο την συναισθηματικ και την λεκτικ επικοινωνα σας. Με λγα λγια, αξζει να δσετε μα δετερη ευκαιρα στην σχση σας,
αλλ με ανανεωμνη σκψη και νες προοπτικς. Αφστε το πεσμα στην κρη, επενδστε στη σχση σας και μην επιδιξετε απλς να
επαναλβετε εν συντομα λη της, την πορεα, λλη μα φορ - αλλ να χαρξετε απ κοινο μα καινοργια.ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22/6-22/7)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ο Ιονιος εναι για εσς, ο μνας που κατ την διρκεια του, θα δρψετε σαν νας θεριστς, τους καρπος των προσπαθειν, λου
του προηγομενου διαστματος.

Ετε πρκειται για κποιο επαγγελματικ project, ετε για κποια σχση στην οποα εχατε επενδσει, αλλ και ετε πρκειται για σπουδς, ετε
αφορ μα μχη για την διατρηση της υγεα σας - οτιδποτε και αν εναι αυτ που επιμελς καλλιεργοσατε, τρα φτασε η στιγμ που θα
σας ανταμεψει. Εναι γεγονς τι ποιο κι` αν εναι αυτ που αποτελοσε το κριο μλημα σας, λο το προηγομενο διστημα,
θα εκπληρωθε.

Αυτ η κατσταση λοιπν τρα, αναμνεται να σας ισορροπσει, αποκαθιστντας την εσωτερικ σας, ασθηση της δικαιοσνης, κυρως σον
αφορ τις θυσες, που πραγματοποισατε για να αφοσιωθετε στον στχο σας. Το σγουρο εναι τι με την ολοκλρωση της προσπθειας λου
του προηγομενου χρονικο διαστματος, ρχεται η στιγμ που θλοντας και μη, θα χρειαστε να αλλξετε σελδα, προχωρντας
σε μα να φση ζως.

Αναμνονται αλλαγς στον κοινωνικ περγυρο σας, στην καθημεριντητα σας, αλλ και γενικτερα στην μχρι τρα συνηθισμνη ρουτνα σας.

Μην εκπλαγετε αν αισθανθετε την ανγκη να απομονωθετε να γνετε περισστερο εσωστρεφες. ταν τα νειρα μας, γνονται πραγματικτητα -
ειδικ ταν κτι ττοιο συμβανει τσο ξαφνικ - χρειζεται να δσουμε χρνο στον εαυτ μας, να επεξεργαστε τα να δεδομνα σε συναισθηματικ
εππεδο. Με αυτ το σκεπτικ λοιπν, αποδεχτετε κθε συνοδευμενο με την αλλαγ συνασθημα και μετουσιστε το σε θληση, γιατ χετε παλψει
πολ σκληρ και το αποτλεσμα σας αξζει.

Ο Ιονιος με λγα λγια, εναι νας εξαιρετικ ευνοκς μνας για εσς. Ναι μεν θα σας σπρξει με ισχυρ δναμη, ζητντας αλλαγ, αλλ θα σας
προσφρει και μα γερ βση απ την οποα εσες θα εξελιχθετε με ασφλεια, σιγουρι και με μια να δυναμικ. Μα δυναμικ που ακοει στο
νομα θληση και θα αποτελσει απ εδ και στο εξς, το πιο ισχυρ πλο σας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σε τι αφορ τα επαγγελματικ ζητματα σας, το μονοπτι το οποο σας υποδεικνει ο Ιονιος και που τρα, θα συνειδητοποισετε και εσες
οι διοι, εναι η αλλαγ. Απ τι φανεται τσο η εργασα σας, στο πλασιο που δη βρσκεστε, σο και ο κκλος των εμπειριν, που πρεπε
να αποκομσετε απ την τωριν απασχληση σας, χει ολοκληρωθε.

Η κατσταση αναμνεται να εναι κρυθμη σε συναισθηματικ εππεδο, με εντσεις και μεγλη δυσκολα στα επικοινωνιακ ζητματα. Παρλα
αυτ, η ηλεκτρισμνη ατμσφαιρα θα λειτουργσει υπρ σας. Πως; Βοηθντας σας, να συνειδητοποισετε τι ρθε η ρα να τολμσετε το
επμενο βμα, τσο στην επαγγελματικ ζω σας, σο και στην καριρα σας.

   Να εστε σε ετοιμτητα για ευχριστες εκπλξεις, καθς θα προκψει μα εξαιρετικ σημαντικ ευκαιρα, η οποα περιλαμβνει εργασα στο
εξωτερικ με πολ καλς προοπτικς. Αυτ η ευκαιρα εναι πολ σημαντικ για εσς, αφο θα σας δσει την δυναττητα να αξιοποισετε να
ταλντο μα δεξιτητα την οποα λγω των συνθηκν δεν μπορσατε μχρι τρα, να αξιοποισετε σε επαγγελματικ εππεδο. Μπορε για
παρδειγμα, μχρι τρα, η επαγγελματικ απασχληση σας, να μην ταν σχετικ με τις σπουδς τον τομα της εξειδκευσης σας. Τρα
λοιπν, θα σας δοθε η ευκαιρα να εξελιχθετε και να εργαστετε πλον, πνω στην ειδικτητα σας.

Το τωριν εργασιακ περιβλλον σας, δεν θα σας αφσει να φγετε χωρς να προβλει αντιστσεις φαινομενικ εμπδια. Παρλα αυτ, δεν
θα υπρξει κποιο ουσιαστικ πρβλημα, που να χει την δναμη να σας αποτρψει απ το να τολμσετε αυτ το σημαντικ για εσς, βμα
στην επαγγελματικ εξλιξη σας.

  σον αφορ το οικονομικ κομμτι της νας ευκαιρας που θα προκψει,  θα περιλαμβνει ετε συχν ταξδια, ετε μνιμη διαβωση στο
εξωτερικ. Παρ την αρχικ ανησυχα σας, τα ξοδα διαβωσης θα καλυφθον και γενικτερα, θα δεχτετε μεγλη οικονομικ υποστριξη.

Εστε πραγματικ να απ τα πιο ευνοημνα ζδια του μνα και το σγουρο εναι τι ο Ιονιος αποτελε για εσς, την αρχ μιας νας εποχς
σε κθε εππεδο της ζως σας. Τολμστε λοιπν την αλλαγ και δοκιμστε το καινοργιο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Σε τι αφορ τα οικονομικ ζητματα σας, ο μνας αρχικ θα ξεκινσει με κποιες δυσκολες, κυρως σε τι αφορ θματα με το σπτι σας
με κποιο ακνητο που σας ανκει. Αυτ το ζτημα δεν θα εναι κτι που θα προκψει τρα.  Σας απασχολε δη, τουλχιστον απ τον
προηγομενο μνα, αλλ αυτ την φορ, θα χρειαστε να πρετε την απφαση για το τι θα κνετε σχετικ με αυτ. Κρατστε υπ` ψιν τι
υπρχουν πολλ συμφροντα που διακυβεονται, οπτε δεξτε κατανηση στις αντιδρσεις των γρω σας και επικεντρωθετε στα θλω
σας και στις ανγκες σας.

Η αλθεια εναι τι κυρως στις αρχς του μνα, θα περσετε διαδοχικς δυσκολες σε συναισθηματικ εππεδο, βινοντας να γχος ως
προς το πς να διαχειριστετε καλτερα το ζτημα. να ζτημα, που πλον λες οι ενδεξεις λνε τι φτασε η ρα να λυθε οριστικ.

Σε αυτ το σημεο λοιπν, ρχεται η ευνοκ δρση αυτο του μνα, ο οποος σαν απ μηχανς θες, θα στελει στα χρια σας, να ευχριστο
νο με την μορφ μηνματος - ετε γραπτς, ετε ηλεκτρονικς μορφς - και ενδεχομνως με την μορφ μιας πρσκλησης σε να χαρμσυνο
γεγονς. Αυτ το μνυμα αναμνεται να δσει απ μνο του, την λση στο πρβλημα, χι μνο ξεδιαλνοντας την κατσταση, αλλ
επιτρποντας και ελευθερα κινσεων.

Το μνο που χρειζεται να κνετε απ την πλευρ σας, εναι να διατηρσετε την ψυχραιμα σας, γιατ σε γενικς γραμμς, ταν πιζεστε
συναισθηματικ, χνετε τον λεγχο και μαζ με τον λεγχο, το δκιο σας.

ΕΡΩΤΙΚΑ

Ο Ιονιος ρχεται αποφασισμνος να σας βοηθσει να ξεκαθαρσετε μα επμονη κατσταση του παρελθντος - για τους δεσμευμνους,
να πρβλημα που παραμνει λυτο και κρατει στσιμη την σχση.

Για εσς, που εστε αδσμευτοι αυτ το διστημα, μα σχση που εδ και αρκετ καιρ ρχεται και παρρχεται χωρς ουσιαστικ εξλιξη,
θα μπει σε καινοργια δισταση, δνοντας την ευκαιρα να αποδεσμευτετε απ αυτν και επιτλους να προχωρσετε την ζω σας.

       Πετε ναι στις εξδους, καθς θα προκψει μα πολ ενδιαφρουσα συνντηση στα πλασια μιας κοινωνικς εκδλωσης. Σε αυτ λοιπν
το κοινωνικ γεγονς, θα συναντσετε να πρσωπο με το οποο χετε υπρξει ζευγρι στο παρελθν, αντιμετωπζοντας μως αρκετ
προβλματα στην σχση σας. Πρκειται για να πρσωπο με το οποο πντοτε υπρχαν εντσεις σε επικοινωνιακ εππεδο, εντσεις
που οδηγοσαν σε τσακωμ και απομκρυνση - ποτ μως, σε οριστικ χωρισμ. Αυτ την φορ λοιπν, θα σας δοθε η ευκαιρα
να βρεθετε ξαν κοντ σε αυτ το τομο, χι μως για πολ. Το  εμπδιο, που θα υπρξει αυτ τη φορ, εναι το θμα της
απστασης, καθς νας απ τους δο θα χρειαστε να ταξιδψει για επαγγελματικος λγους, οπτε για λλη μα φορ
εξωγενες παργοντες ρχονται να εμποδσουν την εξλιξη της σχσης, βζοντας την στον πγο.

Εναι καλ για σας, ειδικ στην παροσα φση της ζως σας, να αναζητσετε να τομο, που θα εναι κοντ σας και σε φυσικ εππεδο. Η σχση
απ απσταση με το συγκεκριμνο νθρωπο εναι κτι που δεν θα σας βοηθσει στην προσωπικ εξλιξη σας, καθς μπανοντας σε μα ττοια
συνθκη για λλη μα φορ, θα αναγκσετε τον εαυτ σας, να παραγκωνσει τις πραγματικς ανγκες του. Πργματι αυτ το μνα, θα περσουν
ιδες γμου και οικογνειας απ το μυαλ σας και με αυτ τον τρπο θα συνειδητοποισετε τι συναισθηματικ χετε προχωρσει και ζηττε
πλον, λλα πργματα απ τι στο παρελθν. Πργματα, που ο συγκεκριμνος νθρωπος δεν θλει και δεν μπορε σε πρακτικ εππεδο
να σας προσφρει.

Για εσς, που εστε δη δεσμευμνοι, αυτ το μνα, θα αισθανθετε τι η ηλεκτρισμνη ατμσφαιρα και οι συχνο τσακωμο, που θα προκπτουν
σε λο και πιο συχν διαστματα, αποτελον να προειδοποιητικ καμπανκι. χι απαρατητα για το χωρισμ, αλλ για το τι ρθε η ρα
να προχωρσετε τη σχση σας, στο επμενο εππεδο.

   Και στην περπτωση σας, θα προκψει κποιο θμα με την απσταση, πλι για επαγγελματικος λγους. Αυτ που πρπει να θυμστε εναι πως πριν
απ κποιο επαγγελματικ ταξδι, εναι καλ να χουν ξεκαθαριστε τα πργματα μεταξ σας και να χετε επικοινωνσει τις πραγματικς ανγκες σας.
Ανγκες που και στις δο πλευρς συμβαδζουν, καθς συμπεριλαμβνουν τον γμο και την δημιουργα οικογνειας.

Για εσς, που εστε δη παντρεμνοι, το ζτημα που θα υπρξει εναι η  ετοιμτητα σας, ως προς την  μετακμιση στο εξωτερικ με τον σζυγο
και τα παιδι σας. Σε κθε περπτωση, επικοινωνστε την ανγκη σας και αφουγκραστετε την ανγκη του λλου μισο σας - και το σγουρο
εναι τι μαζ θα βρετε την λση.ΛΕΩΝ (23/7-23/8)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ο Ιονιος θα εναι για εσς, νας μνας ιδιατερα ευνοκς σε κθε θμα, που αφορ την εκπαδευση, την μρφωση και τις σπουδς σας.
Αυτ το χρονικ διστημα αποτελε την ιδανικ ευκαιρα για να μπετε σε μα μαθησιακ διαδικασα.

Ας χετε στα υπ` ψιν σας, τι στο μεσο μλλον θα σας παρουσιαστε η ευκαιρα να αξιοποισετε επαγγελματικ την νεοαποκτηθεσα γνση σας,
οπτε αντιμετωπστε την μρφωση σαν επνδυση - μα επνδυση, που στην περπτωση σας, θα αποβε προσοδοφρα. 

Κατ κριο λγο, αυτς ο μνας αναμνεται να κυλσει αργ.

Για εσς, που περιμνετε εξελξεις σε γραφειοκρατικ λλα ζητματα, τα οποα χετε θσει σε εφαρμογ δη απ προηγομενους μνες, εναι καλ
να γνωρζετε τι ο Ιονιος δεν εναι ο μνας, που κατ την διρκεια του, θα δετε αποτελσματα προηγομενων μακροχρνιων προσπαθειν.

Σε εσωτερικ εππεδο, ο Ιονιος θα σας δσει την ευκαιρα να δουλψετε θματα, που αφορον την εμφνιση σας και κυρως, τον τρπο που
παρουσιζεστε στο κσμο. Θα χετε την επιθυμα να αλλξετε κποια πργματα στην επικοινωνιακ στρατηγικ σας, να δσετε μα λλη,
πιο δυναμικ εικνα του εαυτο σας, στον κοινωνικ περγυρο σας. Γενικτερα, θα σας απασχολσουν κουτσομπολι και κριτικς σε θματα,
που αφορον την σχση τον γμο σας - και ενδχεται αυτ να εναι το κνητρο πσω απ την ανγκη σας, να ανανεσετε την εικνα
και τον τρπο, που προβλλεστε στους γρω σας.

Σε γενικς γραμμς λοιπν, ο Ιονιος σας συμβουλεει να σταματσετε να δνετε τση βση στην γνμη τρτων για εσς και να βλετε τον
εαυτ σας, στο επκεντρο της προσοχς σας. Δουλψτε θματα, που αφορον την αυτοπεποθηση και την ανεξαρτησα σας, τσι στε
να αποδεξετε σε εσς και χι σε κποιον λλον, την πολυτιμτητα σας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σε τι αφορ τα επαγγελματικ ζητματα σας, αυτ το χρονικ διστημα, αναμνεται να δυσκολευτετε κυρως ως προς το τι να αποφασσετε.

Η κατσταση στον χρο της εργασας σας, θα εναι κρυθμη με πολλς εντσεις και τσακωμος - μα κατσταση που με το ισχυρ
επαγγελματικ νστικτο σας, θα συνειδητοποισετε τι δεν μπορε να σας εγγυηθε σταθερτητα, αλλ οτε επιτυχα.

Εναι πολ σημαντικ για την περπτωση σας, να αποστασιοποιηθετε απ κθε ριδα και διαξιφισμ, που θα προκψει αυτ το διστημα και
να περιορσετε την συνομιλα και την συμμετοχ σας, στα τεκταινμενα - μνο σε τι αφορ τα επαγγελματικ σας.

Δστε επσης μεγλη προσοχ στο να διατηρσετε τις επαφς σας, με τομα του διου χρου και μην εκπλαγετε, διτι κυρως στα μσα
του μνα, θα δεχτετε πρσκληση για να γεγονς, που θα διοργανσει μα εταιρεα και αφορ ανθρπους του επαγγλματος σας - Αυτ
το γεγονς θα μποροσε να εναι μα δεξωση να πρτυ στο οποο για να φτσετε, θα χρειαστε να διανσετε απσταση - Επενδστε
λοιπν, στην συγκυρα και πετε ναι σε ανλογες προτσεις, γιατ η επμενη σημαντικ ευκαιρα στην καριρα σας, θα προκψει
αυτ το μνα, μσα απ να ανλογο γεγονς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Σε ,τι αφορ τα οικονομικ ζητματα σας, αυτς ο μνας θα χρειαστε πολλ προσοχ.

 Το γχος και η ανησυχα σας, για την εξλιξη της καριρας σας και γενικτερα, για την επαγγελματικ ταυττητα σας, αναμνεται να σας
ευαισθητοποισει και θα επιδιξετε να ανακουφιστετε, κακομαθανοντας τον εαυτ σας. Βγλτε λοιπν το χρι απ την τσπη και ειδικ
αυτ το μνα, μην ξοδψετε χρματα, που δεν χετε που δεν μπορετε να αναπληρσετε.

Η αδυναμα σας, προς την πολυτλεια, θα σας βλει στον πειρασμ να επιδιξετε μια απδραση σε αυτ - Για παρδειγμα, αγορζοντας
ακριβ ροχα, αξεσουρ και υπηρεσες ομορφις, πως μασζ, σπα μα κοστοβρα απδραση σε να ανλογο περιβλλον. Η ανγκη
σας, να ανακουφσετε το γχος, μπορε να καλυφθε και με λλους τρπους, οι οποοι δεν θα βλουν σε μεγαλτερο κνδυνο την
οικονομικ κατσταση σας.

      Το σγουρο εναι τι αυτ το μνα το πιο σοβαρ πρβλημα, που χετε να αντιμετωπσετε, δεν εναι η οικονομικ κατσταση σας, αυτ
καθαυτ. Το ουσιαστικ πρβλημα εναι το γχος σας, απναντι στην κατσταση - οπτε τα να εναι καλ, γιατ το γχος δεν καθορζεται
απ εξωτερικ γεγοντα, αλλ απ την δικ σας, αντδραση σε αυτ, αντδραση που εξαρτται και τροποποιεται μνο απ εσς.

Σε πρακτικ εππεδο, μα επνδυση, που μως αξζει να πραγματοποισετε και τρα, εναι η κατλληλη στιγμ για αυτ, εναι η μετακμιση.
Εν αυτ εναι κτι που επιθυμετε εδ και καιρ, τρα θα σας δοθε η καλτερη ευκαιρα μσα απ μα πληροφορα κποιου γνωστο σας
απ μια τυχαα περιπλνηση σε μια καινοργια για εσς, περιοχ. Μην εκπλαγετε εν αυτ η περιπλνηση σας φρει στο κατφλι ενς
σπιτιο, που θα σας κινσει το ενδιαφρον.

ΕΡΩΤΙΚΑ

Σε τι αφορ τα ερωτικ ζητματα σας, εναι καλ να προσξετε αυτ το μνα και να μην επιτρψετε στις εξωτερικς επιρρος - στις γνμες
τρτων να επηρεσουν την σχση σας, αλλ και τον τρπο, που διαχειρζεστε τα ζητματα, που προκπτουν σε αυτ. Να εστε σε ετοιμτητα,
γιατ θα υπρξουν πολλς εξωτερικς πισεις, τσο απ οικογνεια, σο και απ φλους, γεγονς που θα αυξσει περισστερο την νταση -
πργμα που αντ να βοηθσει, θα κνει την κατσταση ακμα χειρτερη. Εναι καλ επσης, να προσξετε τις πληροφορες που μοιρζεστε
με δικ σας, τομα σε σχση με θματα, που αφορον αποκλειστικ και μνο τον σντροφο σας. Προστατεστε λοιπν, την προσωπικ ζω
σας και επενδστε χρνο, τσι στε να λσετε κατ' ιδαν τα θματα, που αφορον την σχση σας.

     Επσης εναι πολ σημαντικ για εσς, να επεκτενετε τον κκλο των γνωριμιν σας και να συναναστραφετε με καινοργιους ανθρπους,
πργμα που θα σας δσει την ευκαιρα να απομακρυνθετε απ τον κλοι παρακολοθησης. Σε γενικς γραμμς, να θυμστε τι η σχση σας,
αφορ εσς και τον νθρωπο σας. Προσξτε λοιπν και προφυλξτε την ιδιωτικ ζω σας.ΠΑΡΘΕΝΟΣ (24/8-22/9)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Αυτς ο μνας θα εναι για εσς, γεμτος ευκαιρες και να ξεκινματα, σηματοδοτντας μα περοδο δημιουργικ κυρως σε πρακτικ εππεδο.

Σκψεις και ιδες, που εχαν διαμορφωθε στο παρελθν, υλοποιονται - οπτε αν ψχνετε την ιδανικ στιγμ να ξεκινσετε να καινοργιο εγχερημα
να πραγματοποισετε μια μεγλη αλλαγ στην ζω σας, ο Ιονιος αποτελε την ιδανικτερη περοδο.

Γενικτερα, χοντας περσει λο το προηγομενο διστημα, καταστρνοντας σχδια και διαμορφνοντας εικνα για το αριο, περντε τρα σε μα
φση πρξεων, αφο εναι η στιγμ να χρησιμοποισετε λη αυτ τη δημιουργικτητα ως την πρτη λη για να πλσετε την πραγματικτητα στην
οποα επιθυμετε να ζσετε.

Ο Ιονιος θα εναι και για εσς, νας μνας ευχριστων συμπτσεων. Μην εκπλαγετε εν σας δοθε η ευκαιρα να συναντσετε πρσωπα απ το
παρελθν σας, καθς ευνοονται καρμικς συναντσεις. Ανθρωποι, που χετε αισθανθε τι παιξαν πολ σημαντικ ρλο στη ζω σας και που
φυγαν ξαφνικ σε κποιο ταξδι γενικτερα, ρχονται και φεγουν απ τη ζω σας συστηματικ, τρα ρχονται για να μενουν.

      Πργματι, μα γενικτερη αλλαγ στην καθημεριντητα και τον τρπο που ζετε, αναμνεται να σας ανανεσει σημαντικ, προσδδοντας να
καινοργιο νημα στην ζω σας. Καταστσεις και πρσωπα, που στο παρελθν, σας εχαν δυσκολψει - τομες στους οποους νιθατε λλειψη
- πρκειται να διορθωθον. λα εναι δυνατ για εσς, αυτ το μνα και πραγματικ η ζω σας, θα ανατραπε ευχριστα - οπτε μπετε και
εσες το παιχνδι και απολαστε την ενοια της τχης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Ο Ιονιος εγγυται επιτυχα και σταθερτητα σε κθε θμα, που αφορ χι μνο την επαγγελματικ ζω σας, αλλ και την καριρα σας. Απ αυτ
το μνα και πειτα, μπανετε σε μα να τροχι εξλιξης στον χρο που εργζεστε, καθς αναμνεται αναβθμιση των καθηκντων σας και η
ανλιξη σας, σε μα θση ευθνης και εξουσας.

Εστε πραγματικ να απ τα πιο ευνοημνα ζδια του μνα στα επαγγελματικ ζητματα σας.

Το μνο σημεο, που εναι καλ να προσξετε, εναι να εστε θετικο στο ενδεχμενο συνεργασας, γιατ απ τι φανεται η θση, που θα προαχθετε,
περιλαμβνει και να συνεργτη με τον οποο θα μοιραστετε κοιν καθκοντα και σο μερδιο ευθνης για το αποτλεσμα. Εστιαστετε λοιπν στον
πραγματικ στχο, που εναι η παραγωγικτητα. Αφστε στην κρη την ανασφλεια σας, σχετικ με τον συνεργτη σας και την εξασφλιση των
συμφερντων σας. Να θυμστε τι αυτ η θση, αλλ και το συγκεκριμνο πρσωπο που θα συνεργαστετε, θα αποτελσει την αρχ μιας πολ
δυνατς περιδου για την επαγγελματικ ζω σας και την δια την καριρα σας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Σε τι αφορ τα οικονομικ ζητματα σας, αναμνονται κποιες μικρς δυσκολες, κυρως με διαδικαστικ που χουν ξεκινσει απ
τον προηγομενο μνα.

Ειδικτερα, εν το οικονομικ ζτημα που σας απασχολε, χει σχση με τρπεζα κποιο δνειο, καλ θα ταν να αναζητσετε και μα
δετερη γνμη. Στην περπτωση σας, υπρχει η χρυσ τομ - πργμα που θα το καταλβετε και θα το αξιοποισετε εγκαρως. Αναζητστε
λοιπν κι λλους τρπους να επιλσετε το ζτημα, που σας απασχολε, συμβουλευμενοι και λλους ειδικος. Εστιαστετε στην λση και
χι στην διαινιση του προβλματος με περισστερα διαδικαστικ.

Κυρως προς το τλος του μνα, η κατσταση θα ξεκαθαρσει με εσς να βγανετε νικητς απ κθε προσπθεια διεκδκησης επλυσης ενς
χρονοβρου και κοστοβρου ζητματος, που αφορ τα οικονομικ σας και σας ταλαιπωρε για μεγλο χρονικ διστημα. Κντε λοιπν τις
ανλογες κινσεις, αναζητστε τις σωστς πληροφορες και το σγουρο εναι τι θα κερδσετε την υπθεση.

ΕΡΩΤΙΚΑ

Σε τι αφορ τα ερωτικ ζητματα σας, ο Ιονιος θα αποτελσει να μνα κρως περιπετειδη, που σγουρα θα αναστατσει ευχριστα την ζω σας.

Αυτ το μνα λοιπν, φανεται τι θα επανλθει να πρσωπο με το οποο μοιραστκατε στο παρελθν, μα σχση ντονου πθους. Μα σχση, που
μως αναγκστηκε να διακοπε λγω απστασης, κτι που αυτ το μνα, θα ανατραπε. Το πρσωπο αυτ λοιπν, θα εμφανιστε και πλι στη ζω
σας, μετ απ αρκετ χρονικ διστημα - το οποο λγω της  ερωτικς χημεας μεταξ σας, θα φανε μηδαμιν. Σε αυτ το σημεο θα ταν καλ
να δεξετε προσοχ και να χετε υπ` ψιν τι ναι μεν θα περσετε υπροχα με το τομο αυτ, αλλ το ζτημα της απστασης δεν εναι κτι
που θα λυθε οριστικ, καθς το ταρι σας, θα χρειαστε και πλι να απομακρυνθε απ κοντ σας.

Το γεγονς τι θα χετε ναν εξαιρετικ ερωτικ και πλοσιο σε ρομαντικ συναισθματα μνα, εναι σγουρο. Παρλα αυτ, καλ θα ταν να
προστατεσετε τον εαυτ σας, γιατ ο ερωτισμς μπορε εκολα να εξελιχθε σε ρομαντισμ, αλλ στην περπτωση σας, λα αυτ δεν μπορον
να καλλιεργηθον εξ` αποστσεως. Πετε ναι στην λη εμπειρα και ζστε τον ρωτα σας, χοντας μως επγνωση τι πρκειται για μα
συνθκη, που δεν θα κρατσει πολ, αλλ που χει να σας διδξει σημαντικ μαθματα, τα οποα θα χρειαστετε στο μεσο μλλον.ΖΥΓΟΣ (23/9-22/10)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

    Ο Ιονιος ζητ απ εσς, γργορη σκψη και μεθοδικτητα, καθς θα προκψουν αρκετ ζητματα, που θα χρειαστον διευθτηση. Αυτ τα
ζητματα δεν σας αφορον μεσα, αλλ σας επηρεζουν, καθς πρκειται για  θματα, που αφορον την οικογνεια σας - και συγκεκριμνα, το
παιδ κποιο νεαρ σε ηλικα πρσωπο της οικογνειας σας. Η διαδικασα της επλυσης τους, θα προκψει μσα απ διαδοχικ οικογενειακ
συμβολια απ τα οποα δεν θα λεψουν οι ριδες. Πρκειται για να ξαφνικ γεγονς για μα πληροφορα, που θα σας αιφνιδισει - κτι που
σγουρα θα σας πισει απροετομαστους, αλλ πο μπορε να αντιμετωπιστε.

Να χετε υπψη σας, τι ο Ιονιος δεν αποτελε να μνα κατ τον οποο θα προκψουν εξελξεις οριστικοποισεις κυρως νομικν υποθσεων.
Εναι καλ να δσετε περισστερο χρνο στις καταστσεις να εξελιχθον και να επικεντρωθετε στο τι μπορετε να κνετε εσες προσωπικ για
να αλλξετε ποια συνθκη σας επηρεζει αρνητικ.

           Το προηγομενο διστημα, σας διακατεχε νας πεσιμισμς, καθς προσπαθοσατε να πεσετε κυρως στον εαυτ σας, τι εστε θμα των
καταστσεων και πως η τροποποηση τους, δεν εξαρτται απ εσς. Πρτε λοιπν, την κατσταση στα χρια σας και αρχστε να ψχνετε λσεις
σε πρακτικ εππεδο. Εναι εξσου σημαντικ επσης, να δσετε τον απαρατητο χρνο για να ωριμσουν οι συνθκες - χι περιμνοντας
παθητικ, αλλ ενεργντας.

 Με λγα λγια, ο Ιονιος σας καλε να γνετε περισστερο αισιδοξοι. Θυμηθετε τι  ακμα και αν κποιες καταστσεις δεν μπορον να
αλλξουν μεσα, αυτ που μπορε να αλλξει εναι η στση σας, απναντι σε αυτς. Δοκιμστε λοιπν αυτ την τακτικ και προετοιμστε
το δαφος για τις αλλαγς, που ρχονται. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σε ,τι αφορ τα επαγγελματικ ζητματα σας, ο Ιονιος αναμνεται να εναι νας απ τους ευνοκτερους μνες λης της χρονις.

Ο μνας αυτς λοιπν θα εναι ιδιατερα παραγωγικς σε λα τα εππεδα της επαγγελματικς ζως σας. Ο Ιονιος εγγυται επιτυχα και
ομαλ εξλιξη σε να εγχειρματα, αλλ και σε προοπτικς συνδυασμο πολλν και διαφορετικν επαγγελματικν δραστηριοττων.
Μην εκπλαγετε λοιπν, εν προκψει το ενδεχμενο παρλληλης απασχλησης.

Αυτς ο μνας για εσς, τους Ζυγος, αποτελε την ιδανικ πλατφρμα διαπραγμτευσης γρω απ επαγγελματικ ζητματα - οπτε τρα, θα
εναι μια καλ στιγμ για να επιδιξετε ανλογες κινσεις. Το μοναδικ εμπδιο σε σχση με τα επαγγελματικ σας, εναι η ανασφλεια σας
και οι φοβες γρω απ το πς θα μπορσετε να ισορροπσετε τις αυξημνες ευθνες, που θα προκψουν. Η στασιμτητα του προηγομενου
διαστματος, ενδχεται να κλνισε  την αυτοπεποθηση σας - κτι που αυτς ο μνας θα ανατρψει σημαντικ, αρκε να το επιτρψετε,
δεχνοντας την ανλογη στση.

Πετε λοιπν ναι στην ανληψη περισστερων αρμοδιοττων και δραστηριοποιηθετε σε πολλος τομες, γιατ πραγματικ αυτ το διστημα
εγγυται επιτυχα, αρκε να το τολμσετε και πνω απ λα, να πιστψετε τι μπορετε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Σε ,τι αφορ τα οικονομικ ζητματα σας, ο Ιονιος δεν ενδεκνυται για μεγλα ανογματα και σε γενικ πλασια, σας εφιστ την προσοχ,
κυρως απναντι σε οικονομικς συμφωνες με φυσικ πρσωπα.

Καλ θα ταν να προσπαθσετε να καθυστερσετε - τουλχιστον για αυτ το μνα - την υπογραφ συμβολαων με οικονομικος ρους.
Δεξτε ακμα μεγαλτερη φειδ, εν τα συγκεκριμνα συμβλαια αφορον τον επαγγελματικ χρο σας την αγορ-ενοικαση ενς
επαγγελματικο χρου, γιατ στην περπτωση σας, τα πργματα δεν εναι πως φανονται.

Μπανετε σε μα φση της ζως σας, που επιθυμετε πλον την σταθερτητα και την σιγουρι σε οικονομικ εππεδο. Αποζηττε μα ζω
χωρς αναταραχς και χωρς πολλς εντσεις σε ,τι αφορ τα οικονομικ ζητματα σας. Αυτ αποτελε μια επικνδυνη θερηση, που
μπορε να σας βλει στον πειρασμ να πετε ναι σε αναξιπιστες συμφωνες.

Σε γενικς γραμμς, αυτ το μνα, προσξτε σε οικονομικ εππεδο, το πο θα βλετε την υπογραφ σας και αποφγετε τυπα
συμβλαια προφορικς δεσμεσεις. 

ΕΡΩΤΙΚΑ

Σε τι αφορ τα ερωτικ ζητματα σας, ο Ιονιος αποτελε την αρχ μιας νας εποχς.

Για τους αδσμευτους Ζυγος, ανεκπλρωτοι, αδιξοδοι και καταστροφικο ρωτες μπανουν στην κρη, με εσς να επιθυμετε να ξεκινσετε
απ την αρχ, αναζητντας μια συνθκη που θα πληρο τις προποθσεις της δικς σας, ευτυχας.

χετε πληγωθε αρκετ στο παρελθν, απ να πρσωπο με το οποο χετε βρεθε σαν ερωτικ ζευγρι σε πολλς διαφορετικς φσεις της ζως
σας και μως, παρ τον μεταξ σας, μαγνητισμ, η συνθκη δεν μπορε να μετουσιωθε σε μια μακροχρνια και σταθερ σχση. Με αυτ το
πρσωπο θα κνετε μια τελευταα προσπθεια να ξεκινσετε απ την αρχ, χτζοντας την σχση σε να θεμλια. Παρ τατα, πολ σντομα
θα καταλβετε τι ο χρνος για κτι ττοιο χει παρλθει, οπτε θα πρετε την απφαση να προχωρσετε τη ζω σας, αναζητντας ναν
ρωτα που θα ανταποκρνεται στα θλω του τωρινο και χι του παρελθοντικο εαυτο σας.

Για εσς, που δη βρσκεστε σε σχση, το ενδεχμενο ενς ταξιδιο - ετε απ κοινο, ετε κατ μνας - αναμνεται να προκαλσει τσεις φυγς.
χι λγω προστριβν προβλημτων με το ταρι σας, αλλ λγω του δικο σας, φβου απναντι στην εξλιξη και την θεμελωση της σχσης σας.

Η συναισθηματικ επαφ και η συγχνευση των δυο εαυτν, αποτελε για εσς, να μικρ σοκ, το οποο μως θα ξεπερσετε, δνοντας το βρος
στην δουλει και την καριρα σας. Το τι δεν σας αρσει να χνετε τον λεγχο εναι γεγονς, παρλα αυτ, ελτε σε επαφ με το φβο σας και
χρησιμοποιστε τον για να εξελιχθετε, χι μνο εσες οι διοι, αλλ και η σχση σας.ΣΚΟΡΠΙΟΣ (23/10-22/11)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ο Ιονιος σας καλε να στραφετε σε μα εσωτερικτητα και σε μα προσπθεια εξισορρπησης και αυτοελγχου. Αυτ το χρονικ διστημα,
θα προκψουν θματα που αφορον εξαρτσεις και καταχρσεις, συμπεριφορς που ενδχεται να εγκλβισαν την δημιουργικτητα σας,
στρφοντας την ενντια στον διο σας, τον εαυτ.

     Πργματι, κατ τη διρκεια του Ιουνου, θα εστε αρκετ ευασθητοι σε κθε θμα, που αφορ υπερβολς και καταχρσεις - πως λγου
χρη, στο φαγητ, στο τσιγρο, στο ποτ και ιδιατερα, στον ερωτισμ σας. ρθε η ρα λοιπν, να χαμηλσετε τους τνους και την νταση
της καθημεριντητας, στε αποστασιοποιημνοι προσωριν απ τους συνηθισμνους εξωτερικος παργοντες, να βρετε καταφγιο στον
διο σας, τον εαυτ. να μοναχικ ταξδι θα ταν τι πρπει για την περπτωση σας - κτι που αναμνεται να προκψει μσα σε αυτ
το μνα και που εναι σημαντικ να το επιδιξετε.

Γενικτερα αυτ το χρονικ διστημα, θα επωφεληθετε περισστερο, ντας μνοι - πργμα που το χρειζεστε για να εξισορροπσετε την
υπερπλεονζουσα εξωστρφεια του παρελθντος. Μα εξωστρφεια, που δεν ταν τποτε λλο πρα απ μα προσπθεια να δραπετεσετε
απ μα πραγματικτητα, που σας πνγει. Το κλειδ της υπθεσης εναι να ανακτσετε την εμπιστοσνη στον εαυτ σας και πιστεοντας
στην εσωτερικ δναμη σας, να στραφετε σε εσς, τους διους και χι σε κποιον εξωτερικ παργοντα ουσα για να σας δσει το
απαρατητο κουργιο. Με λγα λγια, εσες  εστε η δναμη που αναζηττε, το μνο που χρειζεται πλον να γνει, εναι
να το συνειδητοποισετε.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Ο Ιονιος σε ,τι αφορ τα επαγγελματικ σας, θα εναι νας μνας, που κατ την διρκεια του, θα συνειδητοποισετε τι υπρχει
αρκετ συσσωρευμνη νταση.

 Το πργραμμα σας, αναμνεται να εναι φορτωμνο με επιπλον αρμοδιτητες και ευθνες, χωρς μως την ανλογη οικονομικ ανταπκριση.
Το πλασιο εργασας θα  διαμορφωθε με ττοιο τρπο, που θα βρεθετε στην θση να διεκπεραινετε εσες, την δουλει που θα αντιστοιχοσε
σε περισστερα απ να τομα - κτι που θα δυσχερνει, τσο τις σχσεις με τους συναδλφους σας, σο και τις διαπροσωπικς επαφς στον
εργασιακ χρο σας. Αυτ που εναι σημαντικ να θυμστε εναι τι δεν θα εστε οι μοναδικο αποδκτες παρμοιων συμπεριφορν,
καθς η κατσταση αυτ θα επικρατσει γενικ στο χρο της δουλεις, χωρς να αφορ εσς, προσωπικ.

   Επσης, εναι σημαντικ αυτ το διστημα να αρχσετε να σκφτεστε σοβαρ πως η παροσα εργασα αποτελε για εσς, σταθμ και χι
προορισμ. Με αυτ το σκεπτικ λοιπν, τρα θα εναι μα καλ χρονικ στιγμ να ξεκινσετε να αναζηττε καινοργιες ευκαιρες, γιατ
ρθε η ρα να σχεδισετε το επμενο βμα σας και την εξλιξη της καριρας σας.

Σε γενικς γραμμς, να αναμνετε πως ο Ιονιος αποτελε το τλος μιας εποχς και την αρχ μιας καινοργιας. Πολλ πργματα θα αλλξουν
στον εργασιακ χρο σας, στα καθκοντα σας, ακμα και στα πρσωπα, που παζουν κεντρικ ρλο στην δουλει σας.

Μετακινσεις και συνταξιοδοτσεις εναι μσα στο πργραμμα - και ειδικ για εσς, που πλον μπορετε να προβετε σε συνταξιοδτηση
δεια λοχεας, τρα εναι η ιδανικ στιγμ για να ξεκινσετε τα απαρατητα διαδικαστικ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Σε τι αφορ τα οικονομικ ζητματα σας, θα υπρξουν μερικς καθυστερσεις και εμπδια, κτι που σως βλει κποια σχδια σας,
σε αναμον.

Το διστημα αυτ δεν περιλαμβνει γργορες εξελξεις και μεσα αποτελσματα στον τομα των οικονομικν σας, παρλα αυτ,  προσφρει
το ιδανικ δαφοςγια να σχεδισετε τις κινσεις σας και να εφοδιαστετε με τις κατλληλες πληροφορες σχετικ με την διεκπεραωση
υποθσεων, που σας απασχολον.

 Θα γνωρσετε μεγλη βοθεια σε ζητματα, που αφορον τα οικονομικ σας, στο πρσωπο ενς ανθρπου, που με την εμπειρα του και την
επιχειρηματικ δειντητα του, θα σας δσει πολτιμες συμβουλς. Επιδιξτε να εμπλουτσετε και τις δικς σας, γνσεις γρω απ το ζτημα,
που σας απασχολε, εκμεταλλευμενοι κθε πηγ αντστοιχων πληροφοριν.

     Ειδικτερα, προβλπονται δυσκολες σε σχση με το σπτι με κποιο ακνητο που σας ανκει, εν μια  υπθεση, που θα επιδιξετε να
ξεκινσετε ενεργητικ το διστημα του Ιουνου και αφορ το συγκεκριμνο ζτημα, θα χρειαστε να μπει στον πγο. Το κλειδ της υπθεσης
για εσς, εναι να ρθετε σε επαφ με πρσωπα, τα οποα τους αφορ εξσου το ζτημα, ειδικ εν αυτ τα πρσωπα εναι η οικογνει σας.
Σφυγμομετρστε την κατσταση και μην βασιστετε στις πληροφορες, που σας δνουν οι εκπρσωποι της λλης πλευρς, αλλ αντθετα
γεφυρστε το χσμα σε συναισθηματικ εππεδο, επικοινωνντας το μνυμα μεσα.

ΕΡΩΤΙΚΑ

Σε ,τι αφορ τα ερωτικ ζητματα σας, ο Ιονιος δεν θα εναι απ τους πιο εκολους μνες. Αναμνονται συγκροσεις και τσακωμο αν χι
με το ταρι σας, ττε με το εξωτερικ περιβλλον - ετε το οικογενειακ, ετε με κοινος γνωστος, που απ ,τι φανεται χουν την επιθυμα
να συμμετσχουν στη σχση σας, περισστερο απ εσς και τον νθρωπο σας.

Κτι σας χει κουρσει και ειδικ αυτ το διστημα, θα αισθανθετε τι πλον η κατσταση χει φτσει σε αδιξοδο. Με αυτ το σκεπτικ,
η εξωτερκευση της συναισθηματικς ντασης εναι κτι που σε δετερο χρνο, θα αποσυμπισει την ατμσφαιρα, αποκαλπτοντας την
πραγματικ πρθεση των ανθρπων, αλλ και τους λγους για τους οποους επιδικουν να ελγχουν τη σχση σας, με τση επιμον.

Για τους αδσμευτους, προσοχ και πλι προσοχ, γιατ ο Ιονιος θα σας βλει στον πειρασμ να επιστρψετε σε μα σχση του παρελθντος,
που ταν πολ επιζμια για εσς. Κοινο γνωστο και οικογενειακ πρσωπα της λλης πλευρς, θα επιδιξουν να επικοινωνσουν μαζ
σας, ζητντας το λγο του χωρισμο και γενικτερα, υποβλλοντας να καθεστς πεσης. Ο στχος τους, θα εναι νας και πολ απλς,
να επιστρψετε σε μα σχση που ταν για σας, σαν κινομενη μμος. Αυτ δεν  σημανει τι θλουν το κακ σας, απλς
υποβλλοντας σας, την ιδα τι εκενοι ξρουν το καλ σας, θα “ντσουν” την πρθεση με το νδυμα της καλς θλησης.

Το κλειδ της υπθεσης για εσς, εναι να συνειδητοποισετε τι ναι μεν σε μα σχση υπρχει κοιν ευθνη για την πορεα και την εξλιξη
της - μως για το πς θα διαχειριστε η λλη πλευρ, τα συναισθματα μετ απ το χωρισμ και τι θα επιλξει να κνει απ δω και πρα,
δεν χετε πλον εσες την ευθνη. Η ευθνη που χετε αυτ τη στιγμ, εναι να συνειδητοποισετε τι δεν μπορετε να θυσιζετε την
προσωπικ ευτυχα σας, αγαπντας ναν νθρωπο για να τον σσετε απ τον εαυτ του. Αγαπστε τον εαυτ σας και απ δω
και στο εξς, προσξτε τις επιλογς σας και το πο τοποθετετε τον εαυτ σας, σε μα σχση.


ΤΟΞΟΤΗΣ (23/11-21/12)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ο Ιονιος θα αποτελσει για εσς, την αρχ ενς πολ περιπετειδους καλοκαιριο, καθς η πεση της καθημεριντητας και οι υποχρεσεις,
χουν αρχσει να σας προκαλον τσεις φυγς.

Μην αγνοσετε την  επιθυμα σας,  για ταξδια και αποδρσεις, αφο πργματι το προηγομενο χρονικ διστημα, περσατε πολ καιρ
απομονωμνοι βυθισμνοι σε μια οικογενειακ ρουτνα χωρς διασκεδσεις και εξδους. Συνεπς αυτ η εσωτερικ κινητικτητα
εναι χι απλς φυσιολογικ, αλλ αναμενμενη.

Εστε απ τη φση σας, νθρωποι εξωστρεφες και για εσς, η κοινωνικτητα και οι διαπροσωπικς επαφς αποτελον την πεμπτουσα της ζως.

Για εσς, που γνατε πρσφατα γονες που η κοινωνικτητα σας, περιορζεται στο οικογενειακ περιβλλον σας, εναι πλον ανγκη να γνετε
πιο κοινωνικο και εξωστρεφες, ισορροπντας την κατσταση. Επιδιξτε διαπροσωπικς και κοινωνικς επαφς με πρσωπα της δουλεις
αναθερμνετε σχσεις με παλιος γνωστος, που λγω υποχρεσεων αποστασιοποιηθκατε. Με λγα λγια, το κλειδ της υπθεσης για εσς,
αυτ το μνα, εναι να καταφρετε να σπσετε την ρουτνα, εν να ταξδι που θα προκψει, θα σας βοηθσει να ξεκαθαρσετε τη σκψη σας
και να ρθετε σε επαφ με τον εαυτ σας, τον οποο στα πλασια της οικογενειακς ζως εχατε παραγκωνσει. Επενδστε λοιπν στον
προσωπικ χρνο σας, αλλ και στις διαπροσωπικς σχσεις σας, με πρσωπα εκτς του οικογενειακο κκλου σας.

Για εσς, που δεν εστε γονες, η πρκληση της ρουτνας ισχει, καθς ετε περνντας χρνο μνο με συγκεκριμνα πρσωπα, ετε μη χοντας
επενδσει στις γνωριμες σας, χετε περιορσει κατ πολ την κοινωνικ δραστηριτητα σας. Σε πρακτικ εππεδο θα σας δοθε η ευκαιρα να
προγραμματσετε τις διακοπς σας - ετε μνοι, ετε με τομα που δεν γνωρζετε πολ καλ. Στην περπτωση σας, εναι πολ σημαντικ να
τολμσετε γιατ αυτ η αλλαγ σκηνικο και περγυρου, που θα ωφελσει πολ και εσς, τους διους σαν προσωπικτητες.

Ανακαλψτε καινοργιες πλευρς του εαυτο σας και σπστε τα δεσμ της ρουτνας. Καλωσορστε λοιπν, το καλοκαρι και μαζ με αυτ,
το κλεσμα στην περιπτεια.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σε τι αφορ τα επαγγελματικ ζητματα σας, ο Ιονιος θα αποτελσει την αρχ μιας καινοργιας περιδου, η οποα προετοιμαζταν δη
απ το προηγομενο χρονικ διστημα.

Για εσς, που δραστηριοποιεστε επαγγελματικ σε κποια οικογενειακ επιχερηση, αναμνεται να χρησιμοποισετε την εμπειρα και τις
δεξιτητες, που αποκομσατε για να ξεκινσετε κτι δικ σας. Σε γενικ πλασια, αυτ το διστημα, ευνοονται freelance επαγγλματα,
η αυτοαπασχληση και γενικτερα, η εργασα κατ μνας.

Για εσς, που ψχνετε δουλει, αυτ το διστημα, σκεφτετε την πιθαντητα να δημιουργσετε εσες, οι διοι κτι για τον εαυτ σας
να αναζητσετε μα θση εργασας, που περιλαμβνει πολλς ρες ατομικς δουλεις.

Για εσς, που δη απασχολεστε σε επαγγελματικ εππεδο, να εστε σε ετοιμτητα για κποιο αιφνδιο επαγγελματικ ταξδι, το οποο περιλαμβνει
και παρουσαση της δουλεις σας, ετε στα πλασια κποιας αξιολγησης, ετε στα πλασια εξασφλισης της συνχειας της. Προετοιμαστετε λοιπν,
κατλληλα και να εστε σε ετοιμτητα για μετακινσεις.

Σε κθε περπτωση, το διστημα αυτ, ναι μεν αναμνεται να εναι πιεστικ σε τι αφορ την δουλει σας, αλλ θα εναι εξαιρετικ προσοδοφρο
και θα αποτελσει την αρχ μιας νας εποχς για την καριρα σας, κτι που περιλαμβνει τσο την μετακνηση, σο και την ανληψη μιας
θσης υψηλς ευθνης.

Το κλειδ της υπθεσης εναι να μην βασιστετε σε τρτα πρσωπα σε τι αφορ τη δουλει σας. Αναλβετε εσες, τον λεγχο της κατστασης,
γιατ σο κουραστικ και να εναι το πργραμμα σας, εναι σημαντικ να κρατσετε εσες, τον λεγχο - πσο μλλον, ταν αυτς αφορ
την δικ σας, προσωπικ εργασα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Σε τι αφορ τα οικονομικ ζητματα σας, ο μνος κνδυνος που θα αντιμετωπσετε εναι το γχος σας, απναντι σε πολλαπλ πιθαν σενρια,
τα οποα δεν βρσκονται καν σε εξλιξη.

Αυτ το διστημα θα σας απασχολσουν ζητματα αποταμευσης, εξασφλισης και αποζημωσης, εν δεν αποκλεεται να βρεθετε σε σγκρουση
με τομα, που μοιρζεστε κοιν οικονομικ συμφροντα και που ξαφνικ, θα αντιμετωπσετε εχθρικ. Η κατσταση δεν αναμνεται να εναι
εκρηκτικ στην περπτωση σας, οτε εμπνει ανησυχα.

Η συναισθηματικ και ψυχολογικ πεση του Ιουνου, κυρως σε τι αφορ την δουλει σας και ειδικτερα, το γχος σας, για αυτ, θα σας
ευαισθητοποισει. Αυτ το γεγονς θα σας κινητοποισει ως προς το να αναζητσετε λσεις, για να αντιμετωπσετε το οποιοδποτε
σενριο προκψει στην πορεα.

Σε κθε περπτωση, ο Ιονιος εναι ιδανικς μνας για αποταμευση και για ανλογες κινσεις, εν αντενδεκνυται για την σναψη καινοργιων
συνεργασιν σε οικονομικ εππεδο με την μορφ κοινς εκμετλλευσης περιουσιακν στοιχεων. πως και στα επαγγελματικ σας, τσι και
στα οικονομικ σας, εναι καλτερα να αναζηττε λσεις, που εξαρτνται απ εσς, χωρς να εμπλκεται τρτα πρσωπα στις υποθσεις σας.

     Τλος, ο Ιονιος ζητ απ εσς, υπομον και εγκρτεια, χι τσο στον τρπο που ξοδεετε τα χρματα σας, αλλ στον τρπο που σκφτεστε
για αυτ. Η λογικ της αποταμευσης εναι για να σας βοηθσει να αισθνεστε ασφλεια και χι ανασφλεια, οπτε καλ θα ταν να αλλξετε
τον τρπο που αντιμετωπζετε τα χρματα και να τα χρησιμοποισετε ως εργαλεο για μα καλτερη ζω – κτι που στην πραγματικτητα
δεν εγγυνται, αλλ απλς  διευκολνουν. Απ εσς, εξαρτται.

ΕΡΩΤΙΚΑ

  Σε τι αφορ τα ερωτικ ζητματα σας, ο Ιονιος θα σας δσει την ευκαιρα να ανανψετε απ συναισθηματικς δυσκολες του παρελθντος.
Οι δυσκολες αυτς, αφορον σε μα σχση του μεσου παρελθντος, η οποα ναι μεν δεν χει λξει οριστικ, αλλ διατηρε ακμα την δναμη
να σας ελγχει σε συναισθηματικ εππεδο. Δεν αποκλεεται ακμα και αν χετε προχωρσει τη ζω σας, το συγκεκριμνο πρσωπο του
παρελθντος να καθορζει με τον τρπο του, πολλς απ τις κινσεις σας, πρωταγωνιστντας στω και στο περιθριο.

ρθε λοιπν ο καιρς να πρετε μα ξεκθαρη απφαση και να προχωρσετε ουσιαστικ τη ζω σας. Το κλειδ της υπθεσης εναι τι ο Ιονιος
θα σας εμπνεσει την ανγκη να εξελιχθετε, τσο σε συναισθηματικ, σο και σε ανθρπινο εππεδο, κτι που με την παραμον σας,
σε δυσλειτουργικς σχσεις, χει καθυστερσει σημαντικ.

Πρτε τον χρνο, που χρειζεστε και ανασυντξτε τις σκψεις σας, γιατ ο Ιονιος θα σας δσει μα εξαιρετικ δυναμικ θηση για να
προχωρσετε την ζω σας, που εσες επιθυμετε - κτι που εξαρτται απ εσς και χι απ τον νθρωπο, που χετε στην ζω σας.

Κλενοντας, το πιο σημαντικ μνυμα για εσς, εναι να βζετε τον εαυτ σας, ως το επκεντρο της σχσης. Αν δεν εστε εσες καλ μσα στη σχση
αυτ, δεν θα μπορσει να λειτουργσει και το κυριτερο, θα επιβαρνει εσς. Ο ρωτας δεν εναι τιμωρα, αλλ λτρωση. Προχωρστε λοιπν,
στην αναζτηση της προσωπικς ελευθερας σας, με χωρς ερωτικ σντροφο.ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22/12-19/1)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ο Ιονιος θα εναι για εσς, νας μνας αφιερωμνος στην οικογνεια, την αγπη και την συντροφικτητα.

Γμος και οικογνεια εναι προ των πυλν, εν για εσς, που προσπαθετε καιρ να γνετε γονες, ο Ιονιος θα ρθει με ευχριστες εκπλξεις
και πολ γργορες. Το διστημα αυτ εναι ιδανικ για να ασχοληθετε, τσο με τον γμο την σχση σας, σο και με εσς τους διους.

Συγκεκριμνα εν σκφτεστε να κνετε μα αλλαγ στην εμφνιση σας, εναι μα εξαιρετικ καλ εποχ να το πραγματοποισετε. Φροντσετε
περισστερο την διατροφ και την σωματικ υγεα σας, αφο ο Ιονιος αποτελε την ιδανικτερη περοδο για να φροντσετε συνολικ
την εικνα σας.

Αναμνεται να πραγματοποιηθε να ταξδι αστραπ του συντρφου σας, κτι που θα φρει μα μικρ ανασττωση στην καθημεριντητα σας,
καθς θα χρειαστε να περσετε να μικρ χρονικ διστημα χωριστ, χωρς αυτ να σημανει τι θα αλλξει κτι στην σχση σας. Σε κθε
λλη περπτωση, μα μετακμιση εναι προ των πυλν, αφο θα ξεκινσετε την κοιν ζω σας, εφσον δεν ζοσατε μαζ, μχρι τρα.

Εστε το πιο ευνοημνο ζδιο αυτο του μνα, στα θματα που αφορον την αγπη, που πραγματικ αυτ το διστημα δουλεει για εσς.

Ο Ιονιος επσης θα εναι εξαιρετικ ευεργετικς και σε θματα υγεας - και ιδιατερα για εσς, τις γυνακες, που ενδεχομνως αντιμετωπζετε
κποιο γυναικολογικ πρβλημα. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

      Σε ,τι αφορ τα επαγγελματικ ζητματα σας, αυτν τον μνα, αναμνεται να προκψει μα καινοργια και εξαιρετικ ενδιαφρουσα ευκαιρα
απασχλησης. Πρκειται για μα θση στην οποα δεν θα απασχοληθετε για μεγλο χρονικ διστημα, παρλα αυτ, με κποιο τρπο θα μπορσει
να σας βοηθσει να εξελιχθετε στην καριρα σας, ακμα και αν αποτελσει σταθμ και χι τον προορισμ της. Σε περπτωση που δη εργζεστε,
εναι σημαντικ να προσπαθσετε να διατηρσετε την παροσα θση, αντιμετωπζοντας την πρταση σαν μα παρλληλη απασχληση - κτι
που σγουρα, θα επιβαρνει σημαντικ το πργραμμα σας, αλλ που θα εγγυηθε σιγουρι και σταθερτητα.

Το σγουρο εναι τι αυτς ο μνας εναι εξαιρετικ ευνοκς σε κθε επαγγελματικ υπθεση σας, αλλ και σε αποφσεις που αφορον την καριρα σας,
προσφροντας ευκαιρες εξλιξης που θα προκψουν ξαφνικ και σχεδν τυχαα. Αδρξτε λοιπν, την ευκαιρα που θα προκψει και αντιμετωπστε την,
σαν μα δυναττητα για να εμπλουτσετε το βιογραφικ σας και να διευρνετε την εργασιακ περα σας, ερχμενοι σε επαφ με να νο επαγγελματικ
κκλο. Εναι σημαντικ επσης, να εξασφαλσετε καλς σχσεις με αυτ το καινοργιο εργασιακ περιβλλον, γιατ πολλς απ τις γνωριμες
που θα προκψουν σε αυτ, θα αποτελσουν κλειδ για το επμενο βμα σας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Σε τι αφορ τα οικονομικ ζητματα σας, να μεριμνσετε για θματα, που αφορον τα παιδι νεαρ μλη της οικογνειας σας.

Συγκεκριμνα, ο ερχομς ενς νου μλους στην οικογνεια - ετε αυτ αφορ την δικ σας, πλευρ, ετε ενς κοντινο προσπου στην ζω σας -
θα φρει μα ευχριστη ανασττωση στον τρπο, που διαχειρζεται τα οικονομικ σας, καθς θα προκψουν ξαφνικ να ξοδα. Αυτ τα ξαφνικ
ξοδα θα μποροσαν επσης, να αφορον τις σπουδς του παιδιο σας ενς νεαρο μλος της οικογνειας - κτι που και αυτ αποτελε να νο
ξεκνημα και μα να ζω για το αγαπημνο σας, πρσωπο. Στην περπτωση αυτ, να εστε προετοιμασμνοι γιατ θα σας ζητηθε να συνεισφρετε
οικονομικ στην μετακμιση και στην τακτοποηση του παιδιο στο νο προορισμ του.

Αν πλι εστε νεαρο σε ηλικα, η μετακμιση για λγους σπουδν, θα μποροσε να αφορ και εσς τους διους, κτι που σγουρα θα σας δσει πολ
μεγλη χαρ, αλλ ενδχεται να σας βλει στον πειρασμ να πραγματοποισετε υπερβολικ ξοδα. Εναι πολ σημαντικ να βασιστετε στις δικς σας,
δυνμεις και να ζητσετε βοθεια μνο απ αγαπημνα σας, πρσωπα. Σε κθε περπτωση, αποφγετε την λψη δανεου οικονομικς βοθειας σε
εισαγωγικ απ πρσωπα, που στη πορεα θα ζητσουν περισστερα χρματα.

Σε πρτη φση, εναι σημαντικ να μεριμνσετε τα διαδικαστικ θματα και σε δετερη, να προσξετε τον τρπο που διαχειρζεται τα χρματα σας.
Ο ενθουσιασμς και ο παρορμητισμς σας, ενδχεται να σας παρασρουν, στε να  ξοδψετε περισστερα απ αυτ που δη διαθτετε, κτι που σε
δετερο χρνο, θα φρει μερικ προβλματα. Προσοχ  λοιπν, στον τρπο που διαχειρζεστε τα χρματα σας, γιατ αν δεν προσξετε, στο τλος
θα σας διαχειριστον αυτ!

ΕΡΩΤΙΚΑ

Σε τι αφορ τα ερωτικ ζητματα σας, να ξαφνικ νο θα σας προβληματσει αρκετ αυτ το μνα, κνοντας σας, να αισθνεστε τι πλον
δεν μπορετε να διαχειριστετε την πραγματικτητα ως χει.

Για εσς, που βρσκεστε στην διαδικασα διαζυγου, εναι σημαντικ να επιλξετε την νομικ οδ και τις ξεκθαρες διαδικασες, τσι στε
να εξασφαλσετε την δκαιη κατανομ των ευθυνν και την ομαλ εξλιξη της λης υπθεσης.

Για εσς, που εστε δεσμευμνοι, αυτ το χρονικ διστημα, να ξαφνικ γεγονς θα σας κνει να θελσετε να αποστασιοποιηθετε στω και
προσωριν, απ το σντροφο σας. Αυτ το γεγονς αφορ, ετε οικογενειακς υποθσεις, που θα βγουν στο φως, ετε τον ερχομ ενς νου
μλους στην οικογνεια - κτι που προσωριν τουλχιστον, θα σας αναστατσει.

Εν ο σντροφος σας, χει παιδι απ προηγομενο γμο, αναμνεται να προκψει κποιο ζτημα οικογενειακ και νομικ, αναφορικ με
τα παιδι - κτι που σε κθε περπτωση, θα απορροφσει αρκετ χρνο και ενργεια απ την δικ σας, σχση. Εναι σημαντικ να κνετε
υπομον, και σε κθε περπτωση, να επιτρψετε στον χρνο να αφσει τις καταστσεις να εξελιχθον.

Το κλειδ της υπθεσης για εσς, εναι να δεξετε ψυχραιμα και να εστε ειλικρινες απναντι στον σντροφο σας, εκφρζοντας τα συναισθματα
με λξεις και σε κθε περπτωση, συζητντας ανοιχτ για να βρετε κοιν λση.

Για τους αδσμευτους, αυτ το χρονικ διστημα αναμνεται να φρει μα μικρ αναταραχ, κυρως σε σχση να ερωτικ σντροφο του μεσου
παρελθντος, για τον οποον θα αποκαλυφθον κποιες πληροφορες, που θα σας κνουν να απογοητευτετε. Παρλα αυτ, τα στοιχεα που θα
ρθουν στο φς, θα σας βοηθσουν να απεγκλωβστηκε απ το αδιξοδο μιας σχσης, που ενδεχομνως να μην εχατε μχρι τρα, την δναμη
να αφσετε πσω σας.

Το σγουρο εναι τι μετ τον Ιονιο, ξεκινει μα να εποχ για την ερωτικ ζω σας, οπτε εκμεταλλευτετε αυτ το χρονικ διστημα, για να
ξεκαθαρσετε κποια πργματα και να στραφετε πλον σε μα σαφστερη κατεθυνση.ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20/1-19/2)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ο  Ιονιος θα αποτελσει για εσς, να μνα που κατ την διρκεια του, θα ασχοληθετε με ζητματα που αφορον τον γμο, τις σπουδς,
και γενικτερα γραφειοκρατικς υποθσεις, που βρσκονται δη σε εξλιξη απ το προηγομενο χρονικ διστημα.

    Γενικτερα, θα σας απασχολσει οτιδποτε χει σχση με συμβλαια και γγραφα, κτι που κυρως προς τα μσα του μνα, θα σας βλει σε
σκψεις
ως προς την αλλαγ τακτικς της αντιμετπισης σας - κτι που εναι καλ, τουλχιστον προς το παρν, να αφσετε στην κρη. Εναι
σημαντικ να δσετε τον απαρατητο χρνο για να τεθον ορισμνες διαδικασες σε εξλιξη και να μην προσπαθσετε να εκβισετε το
αποτλεσμα. Δεξτε την ανλογη φειδ, καθς χρειζεται ωρμανση, τσο σε τι αφορ τα διαδικαστικ αυτ καθαυτ, σο και
στην δικ σας, συναισθηματικ προετοιμασα.

              Ταυτχρονα ο Ιονιος φρνει στην επιφνεια μα σκοτειν πλευρ σας, χι με την ννοια του κακο εαυτο, αλλ με την ννοια μιας
πραγματικτητας, που εναι κρυφ. Αυτ η πραγματικτητα θα μποροσε να συμπεριλαμβνει μα ερωτικ σχση με να πρσωπο, που εναι
δη δεσμευμνο και την δικ σας, αμφιταλντευση ανμεσα σε δο ερωτικος συντρφους.

Σε γενικς γραμμς, κρατστε υπ` ψιν τι το μνυμα για εσς, εναι η υπομον και η εγκρτεια. Αφστε τις καταστσεις να εξελιχθον,
γιατ τσι θα βγουν οι απαρατητες λεπτομρειες στην επιφνεια με να τρπο, που θα σας ωφελσει σημαντικ.

Εστε απ την φση σας, νθρωποι που επιθυμετε γργορους ρυθμος και μεσο αποτλεσμα, κυρως για να σας δσει την απαρατητη
ελευθερα κινσεων και το πιο σημαντικ για εσς, την ελευθερα αποφσεων. Προσπαθστε λοιπν, προς το παρν, να βλετε φρνο
στην επιθυμα σας, για γργορες εξελξεις, παρακολουθντας τα γεγοντα απ απσταση ασφαλεας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σε τι αφορ τα επαγγελματικ ζητματα σας, ο Ιονιος θα σας βρει αρκετ ευαισθητοποιημνους σε ψυχικ εππεδο, καθς κποιες
επαγγελματικς κινσεις σας, θα απαιτσουν να αρκετ μεγλο οικονομικ νοιγμα.

    Για εσς, που σκφτεστε να ξεκινσετε μια καινοργια δραστηριτητα, εναι καλ να επενδσετε σε να νο επαγγελματικ χρο παρ τις
ποιες δυσκολες, γιατ ο Ιονιος αποτελε μια καλ χρονικ στιγμ για μα ττοια κνηση. Αυτ που θα χρειαστε να προσξετε περισστερο,
δεν εναι οι επαγγελματικς κινσεις σας, αυτς καθαυτς, αλλ το γχος σας. Δστε λοιπν προσοχ, γιατ το γχος και μνο αποτελε να
παργοντα, που μπορε να σας στερσει την δημιουργικτητα και την πρωτοπορα - χαρακτηριστικ τα οποα αποτελον το σμα
κατατεθν σας, σε λο το ζωδιακ κκλο.

Το σγουρο εναι τι ο Ιονιος θα αποτελσει μα ευνοκ χρονικ συγκυρα για καινοργια επαγγελματικ ξεκινματα, καθς και για την
δημιουργα την ανανωση του χρου εργασας σας.

Σε κθε λλη περπτωση, ετοιμαστετε για να επαγγελματικ ταξδι απ το οποο θα εξαρτηθε μα χρηματικ αξηση των εσδων σας,
αλλ και η αναβθμιση του εργασιακο ρλου σας - κτι που δεν αποκλεεται να προκψει συνδυαστικ με να συνδελφο σας, με τον
οποο ενδχεται να συνεργαστετε και να μοιραστετε τις προκπτουσες αρμοδιτητες. Η ομαδικτητα στην εργασα εναι κτι που σας
ευνοε αυτ το μνα, οπτε αντιμετωπστε ανλογες καταστσεις, ως ευκαιρες και χι, ως απειλ.

Προσοχ λοιπν στο γχος, στο οποο αντ να παραδοθετε, προσπαθστε να το χρησιμοποισετε δημιουργικ - κυρως μσα απ
χειρωνακτικς εργασες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Σε ,τι αφορ τα οικονομικ ζητματα σας, ο Ιονιος θα σας προσφρει ευκαιρες επλυσης και τακτοποησης υποθσεων, που αφορον
περιουσιακ παρμοιου τπου καταστσεις. Αυτ το μνα λοιπν, χετε εξελξεις που αφορον ττοια ζητματα, καθς και θετικ
κβαση σε διαμχες, που αφορον τα οικονομικ σας - ετε νομικς, ετε ανεπσημες.

να πολ σημαντικ στοιχεο, το οποο θα σας βοηθσει να διαχειριστετε τα ζητματα, που θα προκψουν, εναι να βλετε σε λεγχο
τον συναισθηματισμ σας, που αυτ το μνα, εναι πολ ευαισθητοποιημνος. Αντιμετωπστε λοιπν, τα ποια ζητματα με την λογικ
και χι με το συνασθημα, αλλ και πντοτε σε πρακτικ βση. Με λγα λγια, μην βασιστετε σε προθσεις χωρς αντκρισμα
και εξασφαλστε τα συμφροντα σας, εγγρφως επισμως.

Εναι σημαντικ να διαχωρσετε το συναισθηματισμ σας, απ κθε υπθεση, που αφορ τα οικονομικ τα επαγγελματικ ζητματα σας,
εν τα γεγοντα που θα εξελιχθον αυτ το μνα, δεν αποκλεεται να αποτελον για εσς, να καρμικ μθημα, το οποο θα σας βοηθσει
να εξελιχθετε με περισστερη νεση στο μλλον, σε αυτος, τους τομες.

Σε γενικς γραμμς, κθε υπθεση, που βρσκεται σε εξλιξη δη απ το προηγομενο διστημα και αφορ τα οικονομικ σας, αναμνεται
να χει θετικ κβαση - κτι που θα γνει προς το τλος του μνα, οπτε κντε υπομον και το κυριτερο, μην δρτε με συναισθηματισμ.

ΕΡΩΤΙΚΑ

Σε ,τι αφορ τα ερωτικ ζητματα σας, ο Ιονιος θα εναι νας αρκετ γενναιδωρος μνας, δνοντας πολλς ευκαιρες, τσο για να ξεκινματα,
σο και για ανανωση της δη υπρχουσας σχσης.

   Για εσς, που εστε αδσμευτοι, θα προκψει μα τυχαα συνντηση με κποιο πρσωπο, που αποτελοσε για εσς, ναν ανεκπλρωτο ρωτα.
Αυτ το τομο θα μποροσε να ταν συμμαθητς, συμφοιτητς και σε γενικς γραμμς, κποιος με τον οποο μοιραστκατε να μεγλο κομμτι
της ζως σας, στω και απ απσταση. Η σχση αυτ, ναι μεν χει πολ καλς προδιαγραφς, παρλα αυτ, ας χετε υπψη σας, τι θα χρειαστε
χρνος για να εξελιχθε - χρνος που μως αξζει να επενδσετε. Το πρσωπο αυτ ενδχεται να εναι περισστερο ντροπαλ και εσωστρεφς,
κτι που δεν χει σχση με την προδιθεση του, απναντ σας, αλλ αποτελε να χαρακτηριστικ της προσωπικτητας του. Αντιμετωπστε
λοιπν, με σεβασμ τις ποιες διαφορς στον τρπο εκδλωσης των συναισθημτων και δσε στην λη κατσταση τον απαρατητο
χρνο, τσι στε να εξελιχθε ομαλ χωρς πεση.

Εναι γεγονς, τι στον ρωτα, εστε νθρωποι που σας αρσει η εκδηλωτικτητα και η αμεστητα, εν το κοφτερ χιομορ σας, αποτελε
για εσς, να τρπο επικοινωνας και νδειξης του ερωτισμο σας. Τα στοιχεα αυτ σγουρα θα εκτιμηθον απ την λλη πλευρ, αλλ
θα χρειαστε χρνος για να υπρξει η αναμενμενη ανταπκριση.

Για εσς, που εστε δη σε σχση, ο Ιονιος θα σας δσει την ευκαιρα να ανανεσετε την κατσταση, δνοντας μα να πνο ερωτισμο και
αισιοδοξας στον δεσμ σας. Εναι σημαντικ να ανακαλψετε εκ νου τον κδικα της μεταξ σας, επικοινωνας, επιδικοντας μα πιο στεν
επαφ, κυρως σε συναισθηματικ εππεδο. Η συναισθηματικ επαφ εναι κτι που το προηγομενο διστημα, παραγκωνστηκε σημαντικ,
οπτε τρα, καλ θα ταν να επιμεληθετε του θματος, κνοντας την αρχ.

Κποιο θμα, που αφορ την συγκατοκηση σας, μπορε να καθυστερσει λγω μετακμισης και αυτ αρχικ θα σας απογοητεσει, λλα δεν πρπει
να μην το εκλβετε σαν απρριψη. Αντθετα, δστε περισστερο χρνο στην κατσταση, ντας και εσες, πιο ενεργητικο μσα στην σχση.

Το να αφουγκραστετε και να κατανοσετε τον νθρωπ σας, με ενσυνασθηση, δνοντας χρνο στην κατσταση να εξελιχθε, αποτελε δεγμα
ενεργητικς υπομονς, κτι που στη περπτωση σας, εναι πολ σημαντικ να εφαρμσετε. Δστε λοιπν, τον απαρατητο χρνο και δουλψτε
μσα στην σχση - μα σχση που πραγματικ απ ,τι φανεται, αξζει να δουλευτε.ΙΧΘΕΙΣ (20/2-20/3)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ο Ιονιος θα εναι για εσς, ο μνας του πεπρωμνου και των καρμικν γεγοντων - και θα μποροσε να χαρακτηριστε ως ο εγγυητς της αλλαγς.
Η ζω σας, αυτ το διστημα, θα πρει μα να τροπ, την οποα και εσες αναζητοσατε ενεργητικ απ καιρ.

Αυτ το χρονικ διστημα λοιπν, θα μπουν στο προσκνιο σχσεις με σημαντικ πρσωπα της ζως σας, του αντθετου φλου - ετε πρκειται για
τους γονες, ετε για τους ερωτικος συντρφους λλα πολ σημαντικ για εσς, πρσωπα. Αυτ τα πρσωπα χουν καθορσει σε πολ μεγλο
βαθμ, την εξλιξη της ζως σας και χουν παξει πρωταγωνιστικ ρλο σε κθε καρμικ σταυροδρμι της. Το μνα Ιονιο λοιπν, αναμνεται
το κλεσιμο ανοιχτν υποθσεων με ανλογα πρσωπα. Το καρμικ χρος φανεται τι χει ολοκληρωθε, οπτε πλον περντε σε μια να
φση της ζως σας, χωρς ανοιχτ ζητματα απ το παρελθν.

Ο Ιονιος θα σηματοδοτσει την εποχ της καθιρωσης σε κθε τομα της ζως σας, στην οποα πλον εσες θα χετε τον απλυτο λεγχο -
μα καθιρωση που θα επεκταθε και στα επαγγελματικ σας, ανογοντας πραγματικ να καινοργιο κεφλαιο στην ζω σας.

Εν κατακλεδι, μετ απ να μεγλο χρονικ διστημα αναμονς και αναζτησης, ρχεται πλον η ευκαιρα που περιμνατε. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σε ,τι αφορ τα επαγγελματικ ζητματα σας, ο Ιονιος πραγματικ εγγυται γργορες εξελξεις και θετικ αποτελσματα.

Αυτς ο μνας θα εναι ιδιατερα απαιτητικς σε τι αφορ τις επαγγελματικς υποχρεσεις και γενικτερα το πργραμμα σας - κτι, που μως
θα ανταμειφθε. Το μνο σημεο, που χρειζεται προσοχ απ την πλευρ σας, εναι η σχση σας, τσο με τον προστμενο τον εργοδτη σας,
σο και με τους συναδλφους σας, καθς το βεβαρημνο πργραμμα και η  γενικτερη πεση, ευνοον εντσεις και διαξιφισμος. Προσπαθστε
να κρατσετε ρεμους τνους στο χρο της δουλεις σας, αντιμετωπζοντας τις προκλσεις ως ευκαιρες και χι ως εμπδια.

Το προηγομενο χρονικ διστημα, δεν ταν και το πιο εκολο για εσς, κυρως σε συναισθηματικ εππεδο, καθς βισατε κποια ματαωση
στον επαγγελματικ χρο σας - ετε αυτ αφοροσε τα γεγοντα αυτ καθαυτ, ετε τις σχσεις σας, με πρσωπα που διατηρον κποια εξουσα
στον χρο της εργασας σας. Αυτ το διστημα αναμνεται να ανατρψει λα τα προηγομενα δεδομνα, αρκε να ανταποκριθετε στους
γργορους ρυθμος και τις αυξημνες υποχρεσεις.

Κρατστε λοιπν την ψυχραιμα σας και αφοσιωθετε στην δουλει, εν παρλληλα να εστε προετοιμασμνοι, γιατ θα σας ζητηθον πολλς
μετακινσεις - ετε με την μορφ ταξιδιν, ετε με την μορφ διεκπεραωσης εξωτερικν υποθσεων και επαφν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Σε τι αφορ τα οικονομικ ζητματα σας, θα χρειαστε να δεξετε ιδιατερη προσοχ, κυρως σε τι αφορ τις συμφωνες, τα συμβλαια
και κθε μορφ δσμευσης, που αφορ μως την δουλει σας.

Για εσς, που απασχολεστε με δυο επαγγλματα, θα χρειαστε ιδιατερη προσοχ, τσι στε να εξασφαλσετε τα συμφροντ σας, σε γγραφη
μορφ και γενικτερα, να οριστικοποισετε κποιες καταστσεις για να μην υπρξει πρβλημα, κυρως σε νομικ εππεδο.

Αυτ τον μνα, θα χρειαστε ιδιατερη προσοχ στην υπογραφ συμβολαων και συμφωνιν, αλλ και γενικτερα, στις υποσχσεις, που δνετε
σε οικονομικ εππεδο και σε τι αφορ συνεργασες. Εναι πολ σημαντικ να καθιερσετε την υλικ ανταμοιβ σας, για κθε υπηρεσα που
προσφρετε, και παρλληλα να προσξετε με ποιον θα συνεργαστετε, γιατ σε οικονομικ εππεδο, ενδχεται η λλη πλευρ να σας αποκρπτει
σημαντικς λεπτομρειες και πληροφορες. Το κλειδ της υπθεσης εναι να ενημερωθετε για κθε ζτημα, που αφορ την οποιαδποτε
συμφωνα οικονομικο περιεχομνου, που πρκειται να υπογρψετε και να εξασφαλσετε δικλεδες ασφαλεας.

Εναι εξσου σημαντικ, να αποφγετε οικονομικς συνδιαλλαγς με πρσωπα με τα οποα εμπλκεστε ερωτικ και να πετε χι στην διαχεριση
των οικονομικν σας, απ τρτους. Δεξε λοιπν προσοχ και σνεση, αλλ κυρως υπερασπιστετε τα συμφροντα σας - χοντας μελετσει και
αποκτσει μα εμπεριστατωμνη πληροφρηση γρω απ κθε σχετικ υπθεση.

ΕΡΩΤΙΚΑ

Σε ,τι αφορ τα ερωτικ ζητματα σας, ο μνας αυτς, πραγματικ αποτελε μα να αρχ.

Για εσς, που δεν βρσκεστε σε σχση μετ απ μα περοδο αναζτησης και εσωτερικτητας, ξεκαθαρζουν κποια πργματα, κυρως
με το τι ζηττε απ τον ερωτικ σντροφο σας, στε να χετε πλον να ξεκθαρο ραμα.

   λο το προηγομενο διστημα, δουλψατε σε μεγλο βαθμ, ζητματα που αφορον την στση και την θερηση σας, απναντι στον ρωτα
- πργματα για τα οποα στο παρελθν χετε πονσει συναισθηματικ. Ο Ιονιος λοιπν, ρχεται να ανταμεψει λη αυτ την προσπθεια και
την ειλικριν ενδοσκπηση σας, φρνοντας στην ζω σας, μα σχση, που θα σας βοηθσει να προχωρσετε στο επμενο βμα. Αυτ η
καινοργια γνωριμα χει λες τις προδιαγραφς για να εξελιχθε σε μα σχση ζως - σε γμο και σε δημιουργα οικογνειας
- κτι που πολ σντομα, θα γνει αντιληπτ και απ τις δυο πλευρς.

Εστε πραγματικ τοιμοι να περσετε στην επμενη φση και ο μνας αυτς, θα σας προσφρει την ευκαιρα αυτ, με τον πιο μορφο τρπο.

Για εσς, που δη βρσκεστε σε σχση, η δημιουργα οικογνειας και ο γμος εναι προ των πυλν, εν αν εστε δη γονας, πολ σντομα
θα καλωσορσετε στη ζω σας, να νο μλος στην οικογνεια.

Εστε και εσες, να απ τα πιο ευνοημνα ζδια του Ιουνου - μα ενοια που ρχεται σαν επιβρβευση για τον αγνα, που χετε δσει και
για τα σκληρ μαθματα ζως, που χετε πρει μχρι τρα, μσω του ρωτα. ρθε η ρα της επιβρβευσης λοιπν, οπτε απολαστε τη
και ζστε το νειρο σας, γιατ αυτ το μνα θα γνει πραγματικτητα.

Μνος Μηκδης    
Αριθμολγος - Μαθηματικς    
e-mail.:man.mikidis@gmail.com
    
Ο Μνος Μηκδης γεννθηκε και μεγλωσε στην Αθνα. Σποδασε Μαθηματικ στο Πανεπιστμιο Αθηνν και δδαξε ως ιδιωτικς εκπαιδευτικς
σε μαθητς και φοιτητς, εν ταυτχρονα εχε την πρτη επαφ με τον χρο της Αστρολογας, που ξεκιν την ενδελεχ μελτη της. Το αμεωτο
ενδιαφρον του, για την ρευνα της Μεταφυσικς, τον οδηγε στην Αριθμολογα και την ανλυση των καρτν Ταρ.

Σμερα εναι πιστοποιημνος Αστρολγος, Αριθμολγος και αναλυτς Ταρ. Αντικεμενο του, εναι η  παροχ συμβουλν - προβλψεων, καθς
και η  εκπαδευση σων επιθυμον να μθουν Αριθμολογα, Ταρ και Αστρολογα, ετε για προσωπικ γνση τους, ετε για να ασχοληθον
ως επαγγελματες.

Μπορετε να επικοινωνετε μαζ του:
www.facebook.com/manos.mikidis
 

Manos Mikidis` portrait:    
Photo: Athina Lekkakou / Concept - Styling: Konstantinos Kaspiris    
Make up: Likoura Vassia (Freddy Makeup Stage) / Grooming: Manos Ntourakopoulos