BETTER LIVING / ASTROFASHION / ASTROLOGY - NUMEROLOGY - TAROT / 15/5/2017 - 21/5/2017 EB -


15/5/2017 - 21/5/2017

EBΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΑΡΩ

Για να δετε πως θα εναι η καινοργια εβδομδα για εσς, προσθστε τα ψηφα της ημερομηνας και της χρονολογας γεννσεως σας, μετατρποντας
το αποτλεσμα σε μονοψφιο αριθμ. Για παρδειγμα για κποιον, που χει γεννηθε στις 17 / 8 / 1985, θα ισχει :
1+7+8+1+9+8+5 = 39 = 3+9 = 12 = 3

Υπολογστε αντστοιχα για την δικ σας, ημερομηνα γεννσεως και δετε παρακτω τις προβλψεις  ανλογα με τον αριθμ, που πρεκυψε
απ την θροιση.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 1
 
  
Το μυστικ της εβδομδας, εναι το να μθετε να περιμνετε, γιατ η αναμον για τις εξελξεις, που ακολουθον, εναι το πιο δσκολο σε αυτν
την φση. Την περοδο αυτν, νιθετε τι κπου τα πργματα χουν κολλσει και εσες πρπει να δσετε χρνο για την εξλιξη των σχεδων σας.

Μην ανησυχετε, καθς λα φανεται τι βανουν καλς και τελικ, θα δικαιωθετε, που δεξατε ανοχ σε καταστσεις, που σας ταλαιπρησαν.
Το μνο που πρπει να κνετε, εναι να πιστψετε σε εσς, τους διους και στις δυναττητες σας, αλλ και να φροντσετε να περιποιηθετε τον
εαυτ σας, να του κνετε να δρο και να επαναφορτσετε τις μπαταρες σας.

Στα ερωτικ, αν χρειαστε κντε να διλλειμα, ζητντας ολιγομερη "δεια" απ τον σντροφο σας
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 2
 
Την εβδομδα αυτν, καλ θα κνετε να αποδρσετε και να κνετε να ταξιδκι, αν αυτ εναι εφικτ.

Σε περπτωση, που αυτ σας προτενετε απ κποιον λλον και δεν εναι δικ σας, πρωτοβουλα επιθυμα, θα πρπει να αναρωτηθετε
τι εναι αυτ, που σας αποτρπει ψυχολογικ να δεχθετε αυτν την πρσκληση.

Το τελευταο χρονικ διστημα, εστε λγο απμακροι και ψυχρο, ακμη και σε τι αφορ τα ερωτικ σας - θλετε να εγκαταλεψετε μια
σχση, που χει φτσει σε αδιξοδο. Aν λοιπν προκψει μια ευκαιρα για μετακνηση, καλ θα εναι να την αρπξετε ακμη και αν δεν
σας αρσει, γιατ αυτ το ταξδι που πρπει να πτε, θα σας δσει απαντσεις οριστικο χαρακτρα.

Στην διρκεια αυτς της εβδομδας θα κνετε ταμεο και θα αναλογιστετε τι πγε λθος. Αποτλεσμα; Για πολλος απ εσς, …νας
νος τρπος σκψης, που θα σας ωθσει σε αλλαγς ζως, τις οποες μως πρπει να τολμσετε
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 3

χει ρθει η ρα να γυρσετε  την πλτη σε σα σας χουν ταλαιπωρσει συναισθηματικ και τελικ, να αποχωριστετε πρσωπα και καταστσεις,
που σας κρατον πσω, αναζητντας μα καινοργια συνθκη στα ερωτικ σας - στοχεοντας σε κτι φρσκο και ανανεωτικ γεμτο πθος.

Το τελευταο 10-μηνο, εστε σε μια ανασφαλ κατσταση και το διστημα αυτ, παρνετε επιτλους την απφαση να σταματσετε να υποφρετε
απ θλψη και μοναξι.

Αν φυσικ, μσα σε αυτ το πλασιο αναθεωρσεων, διαπιστσετε τι η σχση που διατηρετε χει ακμα πργματα να δσει, ττε αποφασστε
να ...σβσετε τα παλι "χρη" του συντρφου σας και να κνετε μια καινοργια αρχ στην κοιν ζω σας
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 4 

Διανετε να διστημα καλν ευκαιριν και γι’αυτ πρπει να κινηθετε κατλληλα, στε να αδρξετε την συνθκη αυτ - γιατ σως να μην
σας δοθε σντομα αντστοιχη ευκαιρα.

Φροντστε να κνετε τις σωστς κινσεις, στε να λξετε την προσοχ των προσπων, που χουν σημασα για τα επαγγελματικ σας. Γενικ
τα πργματα δεχνουν τι βρσκονται σε φση ταχτατων εξελξεων και οι δονσεις εναι πολ ισχυρς, πως ββαια και οι ...απαιτσεις!!!

Αυτ ββαια χει να κνει τσο με τα εργασιακ, σο και με τα ερωτικ σας. Επανασυνδσεις, να ρομντζα, αποκατσταση φθορν στα
συναισθηματικ σας, λα παζουν. Η εβδομδα γενικ  σας επιφυλσσει εκπλξεις, που θα σας αναστατσουν.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 5

     H εβδομδα αυτ θα σας αναγκσει να προχωρσετε σε αλλαγς, που θα πρπει να γνουν, ετε αυτ σας αρσει, ετε χι. Μην διστζετε
να δσετε μχη (ακμα και αν χρειαστε με τον διο σας - τον "κακ" εαυτ), γιατ θα πρετε αυτ που χρειζεστε - και αυτ που φαινταν
σαν ττα σαν κτι χαμνο, τελικ θα δετε τι ταν για το καλτερο.

      Επειδ χετε βισει αισθματα πνου και στενοχριας στο παρελθν, σε αυτν την φση μπορε να μην εστε πρθυμοι να επεκταθετε.
Μην τα βφετε μαρα, μην χνετε την ψυχραιμα σας και μην κνετε παρορμητικς κινσεις - με λγα λγια, μην βιζεστε. Αυτ η δυσκολα
χει προσωριν χαρακτρα και θα ξεπερσετε το εμπδιο αρκε να κνετε λγο υπομον
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 6

Η εβδομδα χει να σνθημα: "ξεκαθαρσματα". Αν βρσκεστε σε μα σχση απ την οποα δεν εστε ικανοποιημνοι, καιρς για ...
"σκοπα και φαρσι".

Αν αυτ που σας κρατ στο ρμα του συντρφου σας, εναι η συνθεια ο φβος μοναξις, ττε θα πρπει να μιλσετε ανοιχτ πρτα με τον
εαυτ σας και μετ με τον σντροφ σας. Αν μπορετε να κνετε διλογο και να δσετε λσεις, κντε το μεσα - διαφορετικ, φτασε η ρα
για αλλαγ σελδας ακμα και ...βιβλου.

Στα επαγγελματικ σας, τρα - αν δεν εστε ικανοποιημνοι απ την εργασα σας (οικονομικ ψυχικ), αλλ δεν τολμτε να κνετε
αλλαγς - ττε ετοιμαστετε για εξελξεις και μλιστα, γργορες.

Το γενικ πλασιο της εβδομδας, εναι το ολοκληρωτικ κλεσιμο ενς κκλου και το νοιγμα ενς νου, σε κθε εππεδο στην ζω σας
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 7 

  Την εβδομδα αυτν, θα αισθνεστε τι η ζω σας, παρνει να καινοργιο δρμο με κποιο τρπο. Εναι η εβδομδα της ενεργοποησης
και της δραστηριοποησης - και θα χρειαστον συνεχες προσπθειες, αλλ και δουλει απ μρους σας, για να χετε θετικ αποτελσματα.
Καμα επιτυχα δεν ρχεται απ μνη της και ως μννα εξ’ ουρανο. Αυτ η εβδομδα ρχνει μα αχτδα φωτς και σας δνει την δναμη
και την ελπδα να προχωρσετε.

Θματα που σχετζονται με την υγεα σας, δεχνουν να βελτινονται. Το επμενο διστημα αποτελε μα περοδο ασης, ο κκλος μας
"ασθνειας" χει ολοκληρωθε και σηματοδοτε την ανρρωση και την ανκαμψη του οργανισμο απ κατθλιψη, πυρετ,
στρες, ημικρανες κλπ.

Δυναμστε την πστη σας, σε να καλτερο αριο, βασιζμενοι τσο στις δυνμεις
σας, σο και σε δυνμεις πνω απ εσς.
Ετε πιστεετε στον εαυτ σας, ετε σε κποια αντερη δναμη, η πστη εναι ο καταλτης, που φρνει την θετικ αλλαγ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 8

Η εβδομδα εναι κατλληλη για ερωτικ επικοινωνα με τους ανθρπους, που σας ενδιαφρουν μεσα.

Αυτ που σας δνει αυτ το διστημα, εναι μια διξοδο απ πολλαπλ προβλματα και τον σωστ τρπο διαχερισης, με τον οποο μπορετε
να τραβξετε επνω σας, τα μτια λων - προς φελος σας φυσικ.

λοι οι εκπρσωποι αυτο του πεπρωμνου ευνοεστε συναισθηματικ, αφο υπρχει ζεστασι και συντροφικτητα, πργμα το οποο θα
φανε μσα απ συγκεκριμνες πρξεις του συντρφου σας.

Σε τι αφορ την επαγγελματικ πραγματικτητα
σας, θα νισετε ενθουσιασμ απ τις θετικς εξελξεις, που σας περιμνουν. Θα χετε
ανταμοιβ των κπων, που χετε καταβλει και αναγνριση των δεξιοττων σας - ιδιατερα, αν κποιοι σας εχαν αμφισβητσει
τον τελευταο καιρ
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 9
    
  Τα σημδια, που σας στλνει η εβδομδα, προμηνουν μα να περοδο στην ζω σας, μα καινοργια φση στην οποα μπανετε, θλετε -
δεν θλετε. Εμφανζεται μια ευκαιρα, που αν την πισετε απ τα μαλλι, πως λμε, θα σας οδηγσει σε να και αχαρτογρφητα νερ.

Σε τι αφορ τα ερωτικ σας, σοι εστε αδσμευτοι και επιθυμετε συναισθηματικς εμπλοκς, ετοιμαστετε για μα να σχση,
που πρκειται να κνετε με πρσωπο, με εντελς διαφορετικ χαρακτρα απ τι ξρετε μχρι τρα.

Οι συνθκες, που θα επικρατσουν σε αυτν την φση, σας φρνουν πολλς ευκαιρες για να ξεκινσετε κτι καινοργιο σε κθε εππεδο.
Πολλο απ εσς, σκφτεστε την ναρξη μιας νας επιχερησης και αυτ το διστημα εναι το κατλληλο.

Η εβδομδα σας τονζει επσης, τι θα πρπει να σκεφτετε περισστερο τις αξες σας, πργμα το οποο επεκτενεται πρα απ τα υλικ αγαθ
.

Μνος Μηκδης    
Αριθμολγος - Μαθηματικς    
e-mail.:man.mikidis@gmail.com
    
Ο Μνος Μηκδης γεννθηκε και μεγλωσε στην Αθνα. Σποδασε Μαθηματικ στο Πανεπιστμιο Αθηνν και δδαξε ως ιδιωτικς εκπαιδευτικς
σε μαθητς και φοιτητς, εν ταυτχρονα εχε την πρτη επαφ με τον χρο της Αστρολογας, που ξεκιν την ενδελεχ μελτη της. Το αμεωτο
ενδιαφρον του, για την ρευνα της Μεταφυσικς, τον οδηγε στην Αριθμολογα και την ανλυση των καρτν Ταρ.

Σμερα εναι πιστοποιημνος Αστρολγος, Αριθμολγος και αναλυτς Ταρ. Αντικεμενο του, εναι η  παροχ συμβουλν - προβλψεων, καθς
και η  εκπαδευση σων επιθυμον να μθουν Αριθμολογα, Ταρ και Αστρολογα, ετε για προσωπικ γνση τους, ετε για να ασχοληθον
ως επαγγελματες.

Μπορετε να επικοινωνετε μαζ του:
www.facebook.com/manos.mikidis

Manos Mikidis` portrait:    
Photo: Athina Lekkakou / Concept - Styling: Konstantinos Kaspiris    
Make up: Likoura Vassia (Freddy Makeup Stage) / Grooming: Manos Ntourakopoulos