BETTER LIVING / ASTROFASHION / ASTROLOGY - NUMEROLOGY - TAROT / 13/2/2017 - 19/2/2017 EB -


13/2/2017 - 19/2/2017

EBΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΑΡΩ

Για να δετε πως θα εναι η καινοργια εβδομδα για εσς, προσθστε τα ψηφα της ημερομηνας και της χρονολογας γεννσεως σας, μετατρποντας
το αποτλεσμα σε μονοψφιο αριθμ. Για παρδειγμα για κποιον, που χει γεννηθε στις 17 / 8 / 1985, θα ισχει :
1+7+8+1+9+8+5 = 39=3+9=12 = 3

Υπολογστε αντστοιχα για την δικ σας, ημερομηνα γεννσεως και δετε παρακτω τις προβλψεις  ανλογα με τον αριθμ, που πρεκυψε
απ την θροιση.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 1
 
     
Για σους απ σας εστε αδσμευτοι, εναι πολ πιθαν να κνετε μια να ερωτικ γνωριμα. Απ την λλη, αν βρσκεστε σε σοβαρ σχση,
θα χετε την ευκαιρα  να προχωρσετε σε να λλο εππεδο. Γενικ , τα πργματα στον ερωτικ τομα,  αυτ την περοδο, εναι ενδιαφροντα
με θετικ χροι.

 Στα εργασιακ σας, χετε την ασθηση πως δουλεετε πολ σκληρ, μως δεν λαμβνετε την ανλογη αναγνριση οικονομικ επιβρβευση.
Εναι σημαντικ να προβλετε τον εαυτ σας, δεχνοντας στους λλους πως η επιτυχημνη πορεα σας, δεν εναι τυχαα.

Κποιοι απ εσς, πρπει να κνετε μα ρευνα-βολιδοσκπηση σχετικ με την πιθαντητα εργασας  στο εξωτερικ και
να οδηγηθετε σε εποικοδομητικ συμπερσματα
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 2
 
  ταν αισθανμαστε κουρασμνοι απ την αναμον την απραξα, αποφασζουμε να προυμε την κατσταση στα χρια μας. Εναι εκενες
οι πρτες ενργειες, που πρπει κνουμε προκειμνου να κινηθομε προς κποιο στχο. τσι λοιπν, πετξτε  απ πνω σας, τον δισταγμ
και την αβεβαιτητα και χαρξτε το μονοπτι, που θα σας οδηγσει στο στχο σας.

 Κποιοι απ εσς, παρλο που χετε πολλ, αναζηττε περισστερα, τσο σε επαγγελματικ, σο και σε οποιοδποτε λλο εππεδο.

Αν σας παρουσιαστε κποια ευκαιρα, μην διστσετε να την αρπξετε, επειδ δεν εσαστε πλρως πεπεισμνοι για το κατ πσο θα εναι
επιτυχημνη προσπθεια σας .Κντε σωστς διαπραγματεσεις και συνψτε τις κατλληλες συμμαχες προκειμνου να επιτευχθε ο στχος
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 3

Εστε σε φση, που αναζηττε να σντροφο ανλογα με το ποια πιστεετε τι εναι η πιο λογικ επιλογ για μακροχρνια σχση. τσι μπορε
να βλετε στην κρη συναισθηματισμος και να επιλξετε ανλογα με το τι υπαγορεει η εργασα, τα οικονομικ σας η κοινωνικ θση σας.

 Αναζηττε τομο πιστ και παρλο, που μπορε να μην φρνει πθος και ενθουσιασμ στην ζω σας, θα εναι στοργικ και θα φροντζει
να παρχει τα απαρατητα στον/στην σντροφο του.

σον αφορ σε δουλει και καριρα, εστε σε φση, που δουλεετε μεθοδικ και χτζετε την επαγγελματικ επιτυχα σας, βμα-βμα.
Προτιμστε θσεις εργασας δραστηριτητες, που εναι σγουρες και εδραιωμνες, πως σε ιδρματα, οργανισμος και μεγλες
εταιρες και τι  σχετζεται με την φση, την γη τα ζα.

Για κποιους απ εσς, μα επνδυση θα χει μακροπρθεσμη απδοση
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 4 

να ασθημα απογοτευσης, δυσαρσκειας και πλξης θα σας διακατχει, αυτ το διστημα. Οι ελεθεροι, σως χετε απογοητευτε
απ προηγομενη σχση κι τσι δεν αισθνεστε πλον ενθουσιασμ για το ενδεχμενο μιας νας αγπης. Η εβδομδα αυτ, σας δνει
μια ευκαιρα ενδοσκπησης και σας ενθαρρνει να διερευνσετε και να αξιολογσετε τις επιλογς σας, οι οποες εναι πολλς, αλλ
λγω φβου επιλγετε την μοναξι.

    σοι εστε σε σχση πρπει να προβετε σε ενργειες ανανωσης, καθς κινδυνεει να πληγε απ την ρουτνα και την συνθεια. σως
εκδηλωθε μια συναισθηματικ απομνωση, ενδχεται να νισετε τι η σχση σας, εναι στσιμη και δεν οδηγε πουθεν. Η εβδομδα
εναι κατλληλη για να αναρωτηθετε αν η σχση αυτ, σας καλπτει χι. Σε κθε περπτωση πρπει να γνουν μεσες αλλαγς
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 5

Φιλοδοξες, νειρα, πειρασμο, φαντασισεις, προσδοκες. Την εβδομδα αυτν, απλνεται μπροστ σας, να σμπαν απεριριστων
δυνατοττων, πιθανοττων και επιλογν, που περιμνουν να πραγματοποιηθον. Ο κνδυνος εναι τι αν δεν εσαστε προσεκτικο
και ρεαλιστς, οι πιθαντητες θα παραμενουν απλ πιθαντητες και  τα νειρα δεν θα υλοποιηθον ποτ.

 Συγκρατεστε τις σκψεις σας και μην τις μεγεθνετε - θετικ αρνητικ - πρα απ κθε μτρο. τσι, μπορε να φτνετε στην ...εκκλησα
με μια φρσκια γνωριμα, που μλις προκυψε και γενικ, υπρχει η τση να κνετε την “τρχα - τριχι”, πως λμε. Μην χνετε χρνο
στο τι μπορε τι δεν μπορε να συμβε, γιατ τελικ μνετε πρακτοι και η ποια ευκαιρα  εχατε μπροστ σας, εξαφανζεται
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 6

Για σους απ εσς, χετε χωρσει απ το αγαπημνο πρσωπο σας, τα γεγοντα της εβδομδας δεν θα σας αφσουν να το διαγρψετε,
καθς μπορε να χετε εξομολογσεις, που  θα αναθερμνουν την αγπη, δεχνοντας σας, πως η λξη εναι ακμα ζωνταν και πτε
για δετερη ερωτικ αρχ.

Για τους αδσμευτους, θα χετε ξαφνικ επικοινωνα με να νο πρσωπο με  μορφη εμφνιση και ευγενικ συμπεριφορ, που αμσως
θα μπει καρδι σας. Απ την αρχ, που θα ξεκινσετε την κουβντα σας, θα φανερωθε αμοιβαο ενδιαφρον. Προχωρστε ανλογα.

Για σους εστε σε σχση, θα χετε ειλικρινες συζητσεις με το ταρι σας, καθς ρχονται ξεκαθαρσματα. να βρος φεγει απ την
σχση σας, απαλλσσεστε απ αμφιβολες
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 7 

Αυτ την εβδομδα, πρπει να εξισορροπσετε τα οικονομικ σας, γιατ μπορε να χετε οικονομικ σκαμπανεβσματα. Αν χετε στα χρια σας,
πολλς υποθσεις που τρχουν συγχρνως, η εβδομδα προτρπει τι εναι καλτερο ν` αποφασσετε να θυσισετε κποια, στε να επιτευχθε
η ισορροπα κι να καλτερο τελικ αποτλεσμα.

     Αυτ χει την δια ννοια χι μνο για τα επαγγελματικ, αλλ και για οποιαδποτε λλη ασχολα, πως χμπι κλπ. Οποιαδποτε αλλαγ
κι αν χετε μσα σε αυτ το χρονικ διστημα, το σημαντικ εναι να καταφρετε να διατηρσετε τις ισορροπες, γιατ  χετε την δυναττητα
να το κνετε.

Το διστημα αυτ, συνδεται και με ταξδια. Μπορε να εναι επαγγελματικ ταξδι ταξδι αναψυχς, εν μα λλη πιθαν αλλαγ,
που μπορε να φρει εναι η αλλαγ σπιτιο
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 8

Επενδστε στην εποικοδομητικ επιμον και την ανεκτικτητα σας, για να κατακτσετε τους στχους και τα προσωπικ επιτεγματα σας.
Επιμνετε με καρτερικτητα και κατανηση σε μια ολφρεσκη γνωριμα, που βασανζει με αμφιβολες την καρδι σας και μην το βζετε
κτω, αν δεν πραγματοποιονται σντομα τα ερωτικ σχδια σας.

Πολλο απ εσς, θα χετε μια εδηση οικονομικο ενδιαφροντος, που θα μποροσε να χαρακτηριστε και πρκληση για ανλιξη
σε να λλο εππεδο.

σοι χρωσττε, θα χετε την ευκαιρα να διαχειριστετε με επιτυχ τρπο, τα χρη σας, προς το δημσιο και ειδικ προς τις τρπεζες
.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 9
    
Αντισταθετε στις επιθυμες των λλων, ακμα κι αν αυτο εναι σε θση ισχος σε σχση με εσς. Μπορε οι λλοι να προσπαθον να σας
εκμεταλλευτον με κποιο τρπο και η εβδομδα σας προτρπει να εσαστε αυστηρο στη στση σας και να μθετε να λτε χι, ταν αυτ
εναι απαρατητο.

Βρισκσαστε σε στεν κλοι και κποιοι απ εσς, εστε αντιμτωποι με κποιας μορφς επθεση, που οι πιθαντητες νκης δεν εναι
με το μρος σας. Καταναλστε πολ ενργεια και βλτε τα δυνατ σας, προκειμνου να αμυνθετε.

Καριρα, φιλοσοφα πνευματικ θματα, εναι τα πεδα, που θα πρπει να δσετε μχες
.

Μνος Μηκδης     
Αριθμολγος - Μαθηματικς    
e-mail.:man.mikidis@gmail.com
    


Ο  Μνος Μηκδης γεννθηκε και μεγλωσε στην Αθνα. Σποδασε Μαθηματικ στο Πανεπιστμιο Αθηνν και δδαξε ως ιδιωτικς εκπαιδευτικς
σε μαθητς και φοιτητς, εν ταυτχρονα εχε την πρτη επαφ με τον χρο της Αστρολογας, που ξεκιν την ενδελεχ μελτη της. Το αμεωτο
ενδιαφρον του, για την ρευνα της Μεταφυσικς, τον οδηγε στην Αριθμολογα και την ανλυση των καρτν Ταρ.

Σμερα εναι πιστοποιημνος Αστρολγος, Αριθμολγος και αναλυτς Ταρ. Αντικεμενο του, εναι η  παροχ συμβουλν - προβλψεων, καθς
και η  εκπαδευση σων επιθυμον να μθουν Αριθμολογα, Ταρ και Αστρολογα, ετε για προσωπικ γνση τους, ετε για να ασχοληθον
ως επαγγελματες.

Μπορετε να επικοινωνετε μαζ του:
www.facebook.com/manos.mikidis

Manos Mikidis` portrait:    
Photo: Athina Lekkakou / Concept - Styling: Konstantinos Kaspiris    
Make up: Likoura Vassia (Freddy Makeup Stage) / Grooming: Manos Ntourakopoulos