BEAUTY / BODY / ENERGY / CHI -


        Γνρισα την Ιζαμπλλα Παλσκα σε μα παρουσαση βιβλου, πρν απ κποια χρνια. Στην συνχεια, χαθκαμε για να ξαναβρεθομε πρυσι,
ταν μου ζτησε να συμβουλεσω την κρη μιας φλης της, που θελε να ασχοληθε με την μδα. Αυτ την φορ, ρθαμε κονττερα και με βοθησε
να ξεπερσω λα μου, τα προβλματα. Οι ενεργειακς πρακτικς της, με αναζωογνησαν και μου δειξαν μα λλη, ωραιτερη πλευρ της ζως.

Κωνσταντνος Κασπρης    

Μλησε μου, για την ανθρπινη ενργεια και με ποιν τρπο ασχολεσαι με αυτν.

Τα τελευταα χρνια λο και περισστερο οι νθρωποι μιλον για ενργεια, καλ κακ, αρνητικ θετικ, πργμα που πριν δεκαπντε χρνια δεν
υπρχε καν στο λεξιλγι μας. Ο Ανστιν πρτος, εδ και εβδομντα περπου χρνια, μας επε τι δεν υπρχει λη, παρ μνο ενργεια, δνηση
και συχντητα. Τρα μως, η πληροφρηση γρω απ’ αυτ τα θματα εναι μεγλη και λοι καταλαβανουμε λγο ως πολ τι σημανει.

Ασχολομαι πολλ χρνια με τις ενργειες, κνοντας θεραπεα με φως (φωτοβελονισμ), που εναι νας τρπος ενεργοποησης και εξισορρπησης
των βασικν chakra, τα οποα εναι τα ενεργειακ μας κντρα, και τους μεσημβρινος απ που περνει η κοσμικ ενργεια (chi), στε το σμα
μας να βρσκεται σε πλρη ισορροπα.

Πως αυτ αντανακλνται στην σγχρονη ζω μας;

Η καθημεριν μας, αγχωτικ ζω, η κακ διατροφ, οι στενοχριες εναι μερικς απ τις βασικς αιτες που χνεται αυτ η ισορροπα διτι εναι
πλον αποδεδειγμνο τι πρτα αρρωστανει το ενεργειακ σμα μας και τελευταα εκδηλνεται η αρρστια στο φυσικ μας, σμα.

Τι εναι το “Reconnective healing”;

Το “Reconnective healing” (επανασυνδετικ θεραπεα, μια πολυδιστατη non-touch ενεργειακ θεραπεα) εναι μα λλη θεραπεα με την οποα
ασχολομαι. Αυτ βοηθ ολκληρο το ανθρπινο σστημα να βισει μεσα βαθι χαλρωση και πληρτητα, με συνπεια το σμα να αρχσει την
διαδικασα ξεμπλοκαρσματος σε νοητικ, φυσικ, ψυχικ και πνευματικ εππεδο. Μσω αυτς της θεραπεας, μπορε κποιος να διαχειριστε με
καλτερο τρπο, την καθημεριντητα του, εν δνει περισστερη ψυχικ και πνευματικ ισορροπα, προσφροντας περισστερη αυτοπεποθηση και
σιγουρι, αντοχ και ρεξη για ζω και δραστηριτητες. Παρλληλα, ενεργοποιε τα ταλντα μας, ετε τα γνωρζουμε, ετε χι και γενικ, προωθε
την καλτερη ποιτητα ζως σε λα τα εππεδα. Αποβλλει το στρες και το γχος απ το νου και κατ συνπεια και απ το σμα.

Τελευταα, βραβετηκες απ την κα. Μαριννα Βαρδινογιννη για κποια λλη θεραπεα με την οποα ασχολεσαι. Ποια εναι αυτ;

 Εναι η Expansion method. Πρκειται για μια μθοδο, που συνδυζει την ψυχολογα με τη σγχρονη επιστμη και την κβαντικ μηχανικ, με σκοπ
την μεση και ολιστικ ενδυνμωση της προσωπικτητας μας. τσι, αποβλλονται οι τοξικς πεποιθσεις, που εναι ενσταλαγμνες βαθι μσα στην
ψυχ μας. Η μθοδος συμβαδζει με την ταχτητα της εποχς και ολοκληρνεται σε εξαιρετικ σντομο χρονικ διστημα.

Ποια εναι η ανταπκριση του κσμου σε αυτς τις θεραπεες;
σο περννε τα χρνια, ο κσμος στρφεται στις εναλλακτικς θεραπεες, βλποντας μεγλες διαφορς στον ψυχισμ τους, στο ενεργειακ σμα τους
και κατ’ επκταση στο φυσικ σμα. πως χει αποδειχθε οι περισστερες ασθνειες οφελονται σε ψυχοσωματικ ατια.

Ποια εναι η πρταση σου, για καλτερη ζω;
Το να μπορομε να διατηρομε τη δνησ μας, σε υψηλς συχντητες εναι νας σημαντικς τρπος στε να επιτχουμε τη σωματικ και την ψυχικ
υγεα μας. Αυτ εναι κτι, που αυτς οι θεραπεες προσφρουν, χωρς την ανγκη φαρμκων, που πως ξρουμε εναι τοξικ για τον οργανισμ μας.


Μπορετε να επικοινωνετε μαζ της:
Facebook: Isabella Palaska 
Mail: isabel_p@otenet.gr
Mobile: 6944945114

Photo: Athina Lekkakou / Concept - Styling: Konstantinos Kaspiris    
Make up: Likoura Vassia (Freddy Makeup Stage) / Grooming: Manos Ntourakopoulos